Nieruchomości szkolenia

 

1. Jaki jest termin płatności za szkolenie?

Zapłatata w ciągu 7 dni po szkoleniu na podstawie Faktury VAT, isnieje rownież możliwość zapłaty przed szkoleniem ( wówczas na Fakturze widnieje "zapłacono")

2. Co obejmuje cena za szkolenie?

Cena za szkolenie obejmuje serwis kawowy, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, 

3. Czy po odbyciu szkolenia, uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia?

Uczesnik otrzymuje cetyfikat potwierdzający nabyte kwalifikacje.

4. W jaki sposób dokonuje płatności?

Przelewem na konto ORGANIZATORA (dane w formularzu zgłoszeniowym) .

5. Jaka jest forma rezygnacji ze szkolenia?

Zrezygnować ze szkolenia można najpóźniej na pięć dni roboczych przed szkoleniem wysyłając w formie pisemnej informację o rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu.

6. Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

7. Co należy zrobić aby zapisać się na szkolenie?

Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny pod programem szkolenia po naciśnięciu w napis „Wyślij zgłoszenie”.

Następnie na podany przez Państwa w formularzu adres e-mali otrzymają Państwo informację o tym, iż zostali Państwo wpisani na listę obecności wraz z prośbą o potwierdzenie odczytania tej wiadomości.

8. Kiedy dostanę informację o tym, że szkolenie się nie odbędzie?

Najpóźniej na 3 dni przed planowanym szkoleniem będziemy Państwa informowali o tym, że szkolenie się nie odbędzie.

9. Jeżeli zarejstruję się na szkoleniu w Gdańsku, a niestety z przyczyn osobistych nie mogłem przyjść na szkolenie, będę mógł je odbyć w innym mieście?

Tak, istnieje taka możliwość, będziemy na bieżąco informować o nowych terminach i miastach.
 

11. Ścieżka kariery do uzyskania licencji rzeczoznawcy majątkowego.

Licencję rzeczoznawcy majątkowego może uzyskać osoba, która jest absolwentem studiów wyższych oraz ukończyła studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości.  Obowiązek ten nie dotyczy osób, które ukończyły studia wyższe z programem zawierającym  minimum programowe przewidziane w programie studiów podyplomowych - aby udokumentować, czy program studiów uwzględnia te wymogi, należy przedstawić zaświadczenie z uczelni. Następnie osoba ta musi odbyć półroczne praktyki zawodowe z zakresu wyceny nieruchomości.

Po spełnieniu powyższych wymogów, kandydat składa do Ministerstwa Infrastruktury wniosek o nadanie licencji zawodowej w zakresie wyceny nieruchomości

Do wniosku należy dołączyć:
1. dyplom ukończenia studiów wyższych;
2. dyplom ukończenia studiów podyplomowych w powyższym zakresie;
3. dziennik praktyki zawodowej;
4. sporządzone w trakcie trwania praktyki projekty opertów szacunkowych
5. dowód wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne, wraz z wnioskiem i zdjęciem

 

 


Obecnie postępowanie kwalifikacyjne polega na weryfikacji złożonych przez kandydata prac wraz z dokumentami i odbywa się bez jego udziału.