Edukacja Nieruchomości

Szkolenia dla pośredników w obrocie nieruchomościami

Wszyscy licencjonowani pośrednicy w obrocie nieruchomościami podlegają Ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami, która nakłada na nich obowiązek ciągłego doskonalenia zawodowego. Szkolenia dla pośredników nieruchomości muszą spełniać określone wymogi zapisane w rozporządzeniu z 2008 roku. Wszystkie szkolenia, seminaria kursy pośredników nieruchomości prezentowane w serwisie spełniają warunki doskonalenia zawodowego pośredników nieruchomości tzn. są wpisane na ministerialną listę programów zgłoszonych szkoleń. Praca pośrednika w obrocie nieruchomościami to połączenie pracy handlowca i psychologa. Jest to wbrew obiegowej opinii bardzo wymagająca praca łącząca znajomość zagadnień prawnych, geodezji, psychologii, kartografii.

Szkolenia dla pośredników w obrocie nieruchomościami

Data Temat Cena
Dowolnie e-learning Weryfikacja stanu prawnego nieruchomości 119 zł
2015-03-10 Warszawa Jak prawidłowo spełnić obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji eksploatacji i remontu budynków 290 zł
2015-03-12 Warszawa Jak poprowadzić zebranie wspólnoty, aby było sukcesem zarządcy. 290 zł
2015-03-14 Warszawa Kurs księgowości wspólnot mieszakniowych 990 zł
2015-03-16 Warszawa Jak przygotować sprawozdanie finansowe i zeznanie podatkowe CIT-8 wspólnoty mieszkaniowej za rok 2014 320 zł
2015-03-24 Warszawa Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej w branży nieruchomości 190 zł
2015-03-26 Warszawa Weryfikacja operatów szacunkowych (nie tylko dla rzeczoznawców majątkowych). 325 zł
Dowolnie e-learning Umowa przedswtępna 109 zł
 • Kurs administratora

  Dobry administrator powinien znać również podstawowe elementy rynku nieruchomości dlatego też program przewiduje informacje o wycenie nieruchomości i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. …

  więcej
 • Agent nieruchomości

  Kurs agenta nieruchomości przeznaczony jest dla osób, zajmujących się zawodowo obrotem nieruchomości którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę , bądź którzy chcą zacząć prację jako agent nieruchomości …

  więcej
 • Praktyki zawodowe

  Zdobądź licencję. Portal Edukacja Nieruchomosci prezentuje ofertę obowiązkowych praktyk zawodowych prowadzonych przez doświadczonych pośredników, zarządców i rzeczoznawców nieruchomości

  więcej
 • Bezpłatny newsletter

Doskonalenie zawodowe - Szkolenia dla pośredników w obrocie nieruchomościami

Jest to zawód który, od osób wykonujących go wymaga bardzo dużej wiedzy fachowej oraz kompetencji interpersonalnych, dlatego szkolenia pośredników nieruchomości obejmują w dużej mierze zagadnienia "miękkie" pozwalające na rozwinięcie umiejętności skutecznej komunikacji z innymi ludźmi. Prezentujemy także praktyki dla pośredników nieruchomości.

Każdy pośrednik, który chce osiągnąć sukces uczestniczy w wielu szkoleniach, kursach i konferencjach rynku nieruchomości obejmujących cały zakres działalności pośrednika oraz doskonalenia jego kompetencji zawodowych. Brak odpowiedniego przygotowania powoduje, iż wiele osób rezygnuje z tego zawodu. Niestety w obecnych czasach nie wystarczy wiedza wyniesiona z obowiązkowych studii i praktyk zawodowych, jeśli pośrednik nieruchomości chce dobrze wykonywać swoją pracę i odnosić w niej sukcesy musi umieć odpowiedzieć na każde pytanie zadane mu przez kontrahentów.

Szkolenia dla pośredników w obrocie nieruchomościami pozwalają praktykom uzupełniać i weryfikować  wiedzę tak by w przyszłości nikt nie zaskoczył ich pytaniem, na które nie znają odpowiedzi. Jednocześnie wypełniają swój obowiązek ustawowy, jakim jest doskonalenie zawodowe pośredników nieruchomości.

W trosce o Państwa wygodę organizowane przez nas kursy i szkolenia pośredników w obrocie nieruchomościami będą prowadzone w różnych miastach, m.in. w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach i Gdańsku. W późniejszym terminie oferta zostanie rozszerzona o kolejne lokalizacje.

Pełna lista szkoleń