Edukacja Nieruchomości

Zagadnienia ekonomiczne w wycenie nieruchomosci

Na szkoleniach z tego zakresu zostaną przedstawione zagadnienia związane z ekonomicznymi uwarunkowaniami wycent nieruchomości. W szczególności:

 • cechy nieruchomości i ich wpływ na proces wyceny
 • cechy fizyczne
 • cechy ekonomiczne
 • cechy instytucjonalno-prawne
 • funkcje nieruchomości w gospodarce rynkowej
 • ustawa o rachunkowości, krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości a standardy wyceny
 • rodzaje, struktura i cele sprawozdań finansowych
 • polityka rachunkowości podmiotu gospodarczego w aspekcie wyboru metod amortyzacji, stawek amortyzacyjnych i metod wyceny aktywów
 • nieruchomości jako środki trwałe podmiotów gospodarczych. Klasyfikacja i zasady wyceny
 • nieruchomość jako inwestycje długoterminowe w rozumieniu ustawy o rachunkowości a klasyfikacja i zasady wyceny
 • wyceny dla potrzeb sprawozdań finansowych i dla potrzeb podatkowych
 • inwestycje jako kategoria ekonomiczna i finansowa
 • cele inwestowania na rynku nieruchomości
 • nieruchomość jako lokata bezpośrednia i pośrednia
 • ryzyko inwestowania na rynku nieruchomości

Zagadnienia ekonomiczne w wycenie nieruchomosci

Data Temat Cena
Dowolnie e-learning Weryfikacja stanu prawnego nieruchomości 119 zł
2015-03-26 Warszawa Weryfikacja operatów szacunkowych (nie tylko dla rzeczoznawców majątkowych). 325 zł
Dowolnie e-learning Umowa przedswtępna 109 zł
 • Kurs administratora

  Dobry administrator powinien znać również podstawowe elementy rynku nieruchomości dlatego też program przewiduje informacje o wycenie nieruchomości i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. …

  więcej
 • Agent nieruchomości

  Kurs agenta nieruchomości przeznaczony jest dla osób, zajmujących się zawodowo obrotem nieruchomości którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę , bądź którzy chcą zacząć prację jako agent nieruchomości …

  więcej
 • Praktyki zawodowe

  Zdobądź licencję. Portal Edukacja Nieruchomosci prezentuje ofertę obowiązkowych praktyk zawodowych prowadzonych przez doświadczonych pośredników, zarządców i rzeczoznawców nieruchomości

  więcej
 • Bezpłatny newsletter

Doskonalenie zawodowe - Zagadnienia ekonomiczne w wycenie nieruchomosci

Pełna lista szkoleń

 • "Nowa ustawa śmieciowa" - zasady postępowania z odpadami, regulaminy rozliczeń

    Aktualne wymagania prawne i obowiązki związane z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowe Regulaminy utrzymania czystości,  nowe zasady płatności. Gospodarka odpadami po 01.07.2013 r. Czy wiesz... Jak prawidłowo sporządzić regulamin rozliczeń ? Kto będzie...

 • Aktualne problemy rozliczania kosztow ciepła w budynkach wielolokalowych

  Na szkoleniu zaprezentowane zostaną zagadnienia związane z roliczaniem kosztów ciepła w budynkach wielolokalowych. Przedstawimy wymagania Dyrektywy 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz stan zaawansowania jej wprowadzania na grunt polski. Pokażemy główne problemy pojawiające się się prz...

 • Certyfikaty energetyczne od A do Z

  Szkolenie dla: -zarządców nieruchomości -pośredników w obrocie nieruchomościami -rzeczoznwców mająkowych   Program szkolenia:   1. Pojęcie zrównoważonego rozwoju i przepisy Unijne 2. Świadectwa charakterystyki energetycznej - Podstawy prawa w Polsce - najnowsze zmiany (Ustawy, Rozporządzenia, Normy) 3....

 • Czytanie kosztorysów i projektów budowlanych - warsztaty praktyczne

  Czy wiesz.... Co stanowi podstawę do sporządzenia typowego kosztorysu ofertowego   Dlaczego czasem w kosztorysie podaje się koszty pośrednie i zysk , a innych one nie występują?   Jaki jest zakres odpowiedzialności i decyzyjności osób uprawnionych, czyli co może i musi...

 • Czytanie map dla zarządców, pośredników i rzeczoznawców majątkowych

  Prezentacja opracowań geodezyjno-kartograficznych jako źródeł informacji o charakterze przestrzennym oraz dostępność tych opracowań w świetle aktualnie obowiązujących regulacji prawnych. Czy wiesz... W jaki sposób udostępniane są poszczególne opracowania geodezyjno-kartograficzne? Gdzie należy zwrócić...