Edukacja Nieruchomości

Wszyscy licencjonowani zarządcy nieruchomości podlegają Ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami, która nakłada na nich obowiązek ciągłego doskonalenia zawodowego. Szkolenia dla zarządców nieruchomości muszą spełniać określone wymogi zapisane w Rozporządzeniu z 2008 roku. Wszystkie kursy i seminaria dla zarządców prezentowane w serwisie spełniają warunki doskonalenia zawodowego tzn. są wpisane na ministerialną listę programów zgłoszonych szkoleń. Doskonalenie zawodowe zarządców nieruchomości ułatwia utrzymanie wysokiego standardu świadczonych usług. Jest to cykl staranie zaplanowanych szkoleń, seminariów i kursów mających na celu pogłębienie wiedzy zarządców nieruchomości z zakresu prawa, rachunkowości, obsługi technicznej nieruchomości oraz kompetencji "miękkich". Praca zarządcy nieruchomości to przede wszystkim dbanie o stan techniczny budynków, przestrzeganie okresowych kontroli technicznych, oraz poszukiwanie nowych form finansowania nieruchomości. Prezentujemy także praktyki dla zarządców nieruchomości.

Aktualne szkolenia

Data Temat Cena
Dowolnie e-learning Weryfikacja stanu prawnego nieruchomości 119 zł
2020-02-25 Warszawa Zamknięcie roku we wspólnocie mieszkaniowej – sprawozdanie finansowe, CIT. Jak i na jakiej podstawie rozliczać wynik finansowy? Jak dokonywać rozrachunków z właścicielami lokali, w tym z tytułu pośredniczenia w dostawie mediów do lokali? Prawo. Orzecz 350 zł
2020-02-25 Warszawa Zebranie wspólnoty mieszkaniowej, sukcesem zarządcy. 350 zł
2020-02-26 Warszawa Zarabiaj razem z deweloperem! - Skuteczna współpraca pośrednika z deweloperem 350 zł
2020-02-27 Warszawa Zastosowanie analizy cash flow do oceny projektu deweloperskiego 350 zł
2020-02-28 Warszawa Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi FACILITY & PROPERTY MANAGEMENT 2 150 zł
2020-02-29 Poznań Kurs Zarządcy Nieruchomości 1 150 zł
2020-02-29 Warszawa Kurs Zarządcy Nieruchomości 1 150 zł
2020-02-29 Warszawa Kurs Pośrednika w obrocie nieruchomościami 1 150 zł
2020-02-29 Poznań Kurs Pośrednika w obrocie nieruchomościami 1 150 zł
2020-03-03 Warszawa Prawo budowalne, obowiązkowe kontrole, prowadzenie KOB 300 zł
2020-03-07 Warszawa Kurs deweloperski - Przygotowanie i realizacja procesów deweloperskich 2 500 zł
2020-03-07 Szczecin Kurs Zarządcy Nieruchomości 1 150 zł
2020-03-07 Warszawa Praktyki zawodowe wycena nieruchomości 2 750 zł
2020-03-07 Szczecin Kurs Pośrednika w obrocie nieruchomościami 1 150 zł
2020-03-14 Wrocław Kurs deweloperski - Przygotowanie i realizacja procesów deweloperskich 2 500 zł
2020-03-14 Wrocław Kurs Zarządcy Nieruchomości 1 150 zł
2020-03-14 Wrocław Kurs Pośrednika w obrocie nieruchomościami 1 150 zł
2020-03-21 Warszawa Kurs Zarządcy Nieruchomości 1 150 zł
2020-03-21 Warszawa Kurs Pośrednika w obrocie nieruchomościami 1 150 zł
Dowolnie e-learning Umowa przedswtępna 109 zł
 • Kurs facility & property management

  Dobry administrator powinien znać również podstawowe elementy rynku nieruchomości dlatego też program przewiduje informacje o wycenie nieruchomości i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. …

  więcej
 • Kurs inwestowania w nieruchomości

  Kurs agenta nieruchomości przeznaczony jest dla osób, zajmujących się zawodowo obrotem nieruchomości którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę , bądź którzy chcą zacząć prację jako agent nieruchomości …

  więcej
 • Kurs administratora

  Dobry administrator powinien znać również podstawowe elementy rynku nieruchomości dlatego też program przewiduje informacje o wycenie nieruchomości i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. …

  więcej
 • Bezpłatny newsletter

Pełna lista szkoleń