Edukacja Nieruchomości

Wszyscy licencjonowani zarządcy nieruchomości podlegają Ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami, która nakłada na nich obowiązek ciągłego doskonalenia zawodowego. Szkolenia dla zarządców nieruchomości muszą spełniać określone wymogi zapisane w Rozporządzeniu z 2008 roku. Wszystkie kursy i seminaria dla zarządców prezentowane w serwisie spełniają warunki doskonalenia zawodowego tzn. są wpisane na ministerialną listę programów zgłoszonych szkoleń. Doskonalenie zawodowe zarządców nieruchomości ułatwia utrzymanie wysokiego standardu świadczonych usług. Jest to cykl staranie zaplanowanych szkoleń, seminariów i kursów mających na celu pogłębienie wiedzy zarządców nieruchomości z zakresu prawa, rachunkowości, obsługi technicznej nieruchomości oraz kompetencji "miękkich". Praca zarządcy nieruchomości to przede wszystkim dbanie o stan techniczny budynków, przestrzeganie okresowych kontroli technicznych, oraz poszukiwanie nowych form finansowania nieruchomości. Prezentujemy także praktyki dla zarządców nieruchomości.

Aktualne szkolenia

Data Temat Cena
Dowolnie e-learning Weryfikacja stanu prawnego nieruchomości 119 zł
2019-01-22 Warszawa Zebranie wspólnoty mieszkaniowej, sukcesem zarządcy. 350 zł
2019-01-24 Warszawa Efektywność finansowa nieruchomości komercyjnych 350 zł
2019-02-01 Kraków Kurs deweloperski - Przygotowanie i realizacja procesów deweloperskich 2 250 zł
2019-02-14 Warszawa Prawo budowalne, obowiązkowe kontrole, prowadzenie KOB 350 zł
2019-02-15 Warszawa Kurs deweloperski - Przygotowanie i realizacja procesów deweloperskich 2 250 zł
2019-02-16 Warszawa Kurs Zarządcy Nieruchomości 980 zł
2019-02-16 Warszawa Kurs Pośrednika w obrocie nieruchomościami 980 zł
2019-02-19 Warszawa Negocjowanie umów najmu - warsztaty praktyczne 350 zł
2019-02-21 Warszawa Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - gospodarowanie nieruchomościami w kontekście zmian w prawodawstwie 350 zł
2019-02-27 Warszawa Proces inwestycyjny krok po kroku 350 zł
2019-03-01 Warszawa Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi FACILITY & PROPERTY MANAGEMENT 2 150 zł
2019-03-02 Warszawa Kurs księgowości wspólnot mieszakniowych 1 400 zł
Dowolnie e-learning Umowa przedswtępna 109 zł
 • Kurs facility & property management

  Dobry administrator powinien znać również podstawowe elementy rynku nieruchomości dlatego też program przewiduje informacje o wycenie nieruchomości i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. …

  więcej
 • Kurs inwestowania w nieruchomości

  Kurs agenta nieruchomości przeznaczony jest dla osób, zajmujących się zawodowo obrotem nieruchomości którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę , bądź którzy chcą zacząć prację jako agent nieruchomości …

  więcej
 • Kurs administratora

  Dobry administrator powinien znać również podstawowe elementy rynku nieruchomości dlatego też program przewiduje informacje o wycenie nieruchomości i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. …

  więcej
 • Bezpłatny newsletter

Pełna lista szkoleń