Edukacja Nieruchomości

Wszyscy licencjonowani zarządcy nieruchomości podlegają Ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami, która nakłada na nich obowiązek ciągłego doskonalenia zawodowego. Szkolenia dla zarządców nieruchomości muszą spełniać określone wymogi zapisane w Rozporządzeniu z 2008 roku. Wszystkie kursy i seminaria dla zarządców prezentowane w serwisie spełniają warunki doskonalenia zawodowego tzn. są wpisane na ministerialną listę programów zgłoszonych szkoleń. Doskonalenie zawodowe zarządców nieruchomości ułatwia utrzymanie wysokiego standardu świadczonych usług. Jest to cykl staranie zaplanowanych szkoleń, seminariów i kursów mających na celu pogłębienie wiedzy zarządców nieruchomości z zakresu prawa, rachunkowości, obsługi technicznej nieruchomości oraz kompetencji "miękkich". Praca zarządcy nieruchomości to przede wszystkim dbanie o stan techniczny budynków, przestrzeganie okresowych kontroli technicznych, oraz poszukiwanie nowych form finansowania nieruchomości. Prezentujemy także praktyki dla zarządców nieruchomości.

Aktualne szkolenia

Data Temat Cena
Dowolnie e-learning Weryfikacja stanu prawnego nieruchomości 119 zł
2015-10-24 Warszawa Kurs księgowości wspólnot mieszakniowych 980 zł
2015-10-27 Warszawa Due Diligence nieruchomości komercyjnych 740 zł
2015-10-27 Warszawa WERYFIKACJA OPERATÓW SZACUNKOWYCH - ocena operatu jako wartości rynkowej nieruchomości, operat jako środek dowodowy w postępowaniu administracyjnym, szczegółowe rodzaje podziałów, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży 590 zł
2015-10-29 Warszawa Czytanie kosztorysów i projektów budowlanych - warsztaty praktyczne 325 zł
2015-11-05 Warszawa Techniki profesjonalnej obsługi trudnego interesanta - czyli etyka urzędnika 250 zł
2015-11-14 Warszawa Kurs Zarządcy Nieruchomości 790 zł
2015-11-17 Warszawa Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi 1 600 zł
2015-11-19 Warszawa Rekomercjalizacja galerii handlowej - czyli jak przekształcić starą galerię handlową w nowoczesne Centrum Handlowe i podnieść jego wartość? 385 zł
Dowolnie e-learning Umowa przedswtępna 109 zł
 • Kurs facility & property management

  Dobry administrator powinien znać również podstawowe elementy rynku nieruchomości dlatego też program przewiduje informacje o wycenie nieruchomości i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. …

  więcej
 • Kurs inwestowania w nieruchomości

  Kurs agenta nieruchomości przeznaczony jest dla osób, zajmujących się zawodowo obrotem nieruchomości którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę , bądź którzy chcą zacząć prację jako agent nieruchomości …

  więcej
 • Kurs administratora

  Dobry administrator powinien znać również podstawowe elementy rynku nieruchomości dlatego też program przewiduje informacje o wycenie nieruchomości i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. …

  więcej
 • Bezpłatny newsletter

Pełna lista szkoleń