Edukacja Nieruchomości

Wszyscy licencjonowani zarządcy nieruchomości podlegają Ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami, która nakłada na nich obowiązek ciągłego doskonalenia zawodowego. Szkolenia dla zarządców nieruchomości muszą spełniać określone wymogi zapisane w Rozporządzeniu z 2008 roku. Wszystkie kursy i seminaria dla zarządców prezentowane w serwisie spełniają warunki doskonalenia zawodowego tzn. są wpisane na ministerialną listę programów zgłoszonych szkoleń. Doskonalenie zawodowe zarządców nieruchomości ułatwia utrzymanie wysokiego standardu świadczonych usług. Jest to cykl staranie zaplanowanych szkoleń, seminariów i kursów mających na celu pogłębienie wiedzy zarządców nieruchomości z zakresu prawa, rachunkowości, obsługi technicznej nieruchomości oraz kompetencji "miękkich". Praca zarządcy nieruchomości to przede wszystkim dbanie o stan techniczny budynków, przestrzeganie okresowych kontroli technicznych, oraz poszukiwanie nowych form finansowania nieruchomości. Prezentujemy także praktyki dla zarządców nieruchomości.

Aktualne szkolenia

Data Temat Cena
Dowolnie e-learning Weryfikacja stanu prawnego nieruchomości 119 zł
2017-08-23 Warszawa Dochodzenie wierzytelności od dłużników, w tym w warunkach działania wspólnoty mieszkaniowej, po zmianie przepisów KPC 270 zł
2017-09-16 Warszawa Kurs Zarządcy Nieruchomości 790 zł
2017-09-16 Warszawa Kurs Pośrednika w obrocie nieruchomościami 790 zł
2017-09-19 Warszawa Prawo budowalne, obowiązkowe kontrole, prowadzenie KOB 250 zł
2017-09-21 Warszawa Budynek zabytkowy - wymogi prawne, zarzadzanie, inwestycje. 270 zł
2017-09-22 Warszawa Kurs deweloperski - Przygotowanie i realizacja procesów deweloperskich 1 570 zł
2017-09-23 Katowice Kurs Zarządcy Nieruchomości 980 zł
2017-09-23 Katowice Kurs Pośrednika w obrocie nieruchomościami 980 zł
2017-09-26 Poznań Prawo budowalne, obowiązkowe kontrole, prowadzenie KOB 290 zł
2017-09-27 Warszawa Proces inwestycyjny krok po kroku 290 zł
2017-09-30 Poznań Kurs Zarządcy Nieruchomości 980 zł
2017-09-30 Poznań Kurs Pośrednika w obrocie nieruchomościami 980 zł
2017-09-30 Gdańsk Kurs Pośrednika w obrocie nieruchomościami 980 zł
2017-10-04 Gdańsk Prawo budowalne, obowiązkowe kontrole, prowadzenie KOB 290 zł
2017-10-07 Gdańsk Kurs Zarządcy Nieruchomości 980 zł
2017-10-10 Katowice Prawo budowalne, obowiązkowe kontrole, prowadzenie KOB 290 zł
Dowolnie e-learning Umowa przedswtępna 109 zł
 • Kurs facility & property management

  Dobry administrator powinien znać również podstawowe elementy rynku nieruchomości dlatego też program przewiduje informacje o wycenie nieruchomości i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. …

  więcej
 • Kurs inwestowania w nieruchomości

  Kurs agenta nieruchomości przeznaczony jest dla osób, zajmujących się zawodowo obrotem nieruchomości którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę , bądź którzy chcą zacząć prację jako agent nieruchomości …

  więcej
 • Kurs administratora

  Dobry administrator powinien znać również podstawowe elementy rynku nieruchomości dlatego też program przewiduje informacje o wycenie nieruchomości i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. …

  więcej
 • Bezpłatny newsletter

Pełna lista szkoleń