Nieruchomości szkolenia

Najem i dzierżawa nieruchomości na cele mieszkalne i użytkowe - konstrukcja umowy. Konsekwencje podatkowe

 

Szkolenie skierowane do:

- Zarządców nieruchomości

- Pośredników w obrocie nieruchomościami

- Zarządców nieruchomości

- Doradców nieruchomości

- członków wspólnot mieszkaniowych

- administratorów nieruchomości

 

Na szkoleniu dowiesz się:

- jak ustalić wielkość czynszu? czy brać kaucję i w jakiej wysokości?

- jakie są prawa i obowiązki wynajmującego? i jak mu je przedstawić?

- jak podpisać odpowiednią umowę?

oraz

- jakie są składniki przychodów i kosztów?

- jak dokonać rozliczenia przy współwłasności?

-jak rozliczyć remonty i ulepszenia nieruchomości?

 

Program szkolenia:

I. Aspekty prawne umów najmu i dzierżawy

1. Charakterystyka umów

2. Prawa i obowiązki wynajmującego, wydzierżawiającego,

3. Prawa i obowiązki najemcy i dzierżawcy,

4. Czynsz - wielkość, składniki, media, terminy płatności, kaucja, zwrot nakładów

5. Dokumentacja kosztów

II. Rozliczenia podatkowe

1. Składniki przychodu

2. Składniki kosztów

3. Remonty

4. Ulepszenia. Przebudowa nieruchomości

5. Amortyzacja

6. Podatek VAT

a) rozliczanie mediów,

b) rozliczenia przy współwłasności

7. Podatek od nieruchomości

 

Osoba prowadząca:

Stella Brzeszczyńska - Prawnik, doradca podatkowy, prowadzi Kancelarię Doradztwa Prawnego i Podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z obrotem i posiadaniem nieruchomości. Wieloletni wykładowca prawa podatkowego dla biegłych rewidentów, księgowych, doradców podatkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego.


 

formularz (doc)