Nieruchomości szkolenia

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia zainteresowania szkoleniem:

Regulowanie stanu prawnego nieruchomości, na których posadowione są urządzenia przesyłowe, oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Imię i nazwisko*
E-mail*
Miasto *