Nieruchomości szkolenia

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia zainteresowania szkoleniem:

Szkoda i roszczenia odszkodowawcze we wspólnocie mieszkaniowej

Imię i nazwisko*
E-mail*
Miasto *