Nieruchomości szkolenia

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia zainteresowania szkoleniem:

Gmina jako wynajmujący mieszkania komunalne - Obowiązki gminy w zakresie ochrony praw lokatorów, zawierania i rozwiązywaniu umów najmu mieszkań komunalnych oraz gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

Imię i nazwisko*
E-mail*
Miasto *