Nieruchomości szkolenia

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia zainteresowania szkoleniem:

Zamknięcie roku we wspólnocie mieszkaniowej – sprawozdanie finansowe, CIT. Jak i na jakiej podstawie rozliczać wynik finansowy? Jak dokonywać rozrachunków z właścicielami lokali, w tym z tytułu pośredniczenia w dostawie mediów do lokali? Prawo. Orzecz

Imię i nazwisko*
E-mail*
Miasto *