Nieruchomości szkolenia

Renta planistyczna, skutki prawne orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9.02.2010 roku

Szkolenie skierowane do:

- Zarządców nieruchomości

- Pośredników w obrocie nieruchomościami

- Rzeczoznawców majątkowych

 

Program szkolenia:

1. Zasady i tryb ustalania jednorazowej opłaty na podstawie art. 36, 37 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 10 maja 2003r.).

2. Ustalenie jednorazowej opłaty w związku z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy.

3. Skutki prawne orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9.02.2010r.

4. Roszczenia właścicieli lub użytkowników wieczystych na podstawie orzeczenia.

5. Wznowienie postępowania administracyjnego - omówienie zasad.

6. Omówienie orzecznictwa.

 

Osoba prowadząca:

Osoba prowadząca: Urszula Mitura – wieloletni praktyk na rynku nieruchomości licencjonowany Zarządca nieruchomości oraz Geodeta, wieloletni pracownik samorządowy.
 

formularz (doc)