Nieruchomości szkolenia

Gmina jako wynajmujący mieszkania komunalne - Obowiązki gminy w zakresie ochrony praw lokatorów, zawierania i rozwiązywaniu umów najmu mieszkań komunalnych oraz gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

Zgłoszenie na szkolenie

Rejestracja

Dane uczestnika szkolenia


dodaj kolejną osobę

Dane do faktury

Uwagi

Termin: 2022-03-22 | Miejsce: Warszawa (+on-line) | Cena: 350 zł

Dodatkowe informacje

  Szkolenie relizujemy w formie stacjonarnej oraz on-line przy użyciu aplikacji Skype w formie konferencji.

Miejsce szkolenia:
Warszawa ul. Grzybowska 80/82 (budynek KOLMEXu) 

Godziny szkolenia: 
10.00 - 16.00