Nieruchomości szkolenia

Kurs Pośrednika w obrocie nieruchomościami

                         

 

Szkolenie realizujemy w formie stacjonarnej w Warszawie 
oraz on-line przy użyciu aplikacji Skype w formie transmisji na żywo z możliwością aktywnego uczestnictwa.

 

Korzyści dla uczestników:

o  przygotowanie do pracy w branży nieruchomości w zawodzie pośrednika w obrocie nieruchomościami

o   nabycie umiejętności interpretacji kluczowych przepisów prawnych dotyczących zagadnień nieruchomości, które są niezbene aby w sposób bezpieczny pzreprowadzić transakcję. 

o  wskazane zostaną konkretne elementy warunkujące skuteczną sprzedaż ofert na rynku pierwotnym oraz wtórnym, kategoryczne podstawy udanej współpracy!

o  uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak budować relacje z klientem oraz zapoznają się z zagadnieniami technicznymi i ekonomicznymi, których przekładają się na skuteczność transakcji. 

o    uzyskanie wiedzy umożliwiającej zdobycie licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości FPPRN i otwarcie nowej ścieżki dalszego rozwoju zawodowego doradztwa rynku nieruchomości

 

Kurs realizowany jest przez specjalistów-praktyków, którzy w swojej karierze zrealizowali ponad 1000 transakcji

 

Kurs pośrednika w obrocie nieruchomości przeznaczony jest dla osób, zajmujących się zawodowo obrotem nieruchomości, które chcą poszerzyć swoją wiedzę, jak również dla wszystkich, którzy rozglądają się za pracą charakterze agenta nieruchomości.

Celem kursu jest wykształcenie grupy specjalistów obsługujących rynek nieruchomości i przygotowanie do uzyskania licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości Federacji Porozumienia Polskiego Rynku Nieruchomości.
W zakresie programowym kurs dla agenta nieruchomości przewiduje podstawowe informacje o wycenie i zarządzaniu nieruchomościami. Uczestnikami szkolenia mogę być osoby posiadające wykształcenie średeni, nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie i spacjalistyczna wiedza.

 

Warunki uczestnictwa:


Koszt uczestnictwa:  1450zł brutto


Udział w obu kursach 1850 zł brutto 
(kurs zarządcy nieruchomości + kurs pośrednika w obrocie nieruchomościami)

Cena zawiera:

o   Udział w zajęciach stacjonarnych lub on-line

o   Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej

o  Konsultacje z prelegentami, podczas przerw szkoleniowych oraz po zakończeniu kursu

 

Licencja zawodowa: 

Po odbyciu Kursu licencyjnego Uczestnik może przystąpić do egzaminu licencyjnego. Łączny koszt egzaminu - 400 zł. Po zdaniu egzaminu licencyjnego uczestnik zostanie wpisany do rejestru pośredników lub zarządców oraz otrzyma licencję w formacie A3 oraz licencję w formacie karty kredytowej z fotografią. W okresie występowania epidemii koronawirusa egzamin jest relizowany on-line w formie ustnej.


Dodatkowe informacje: 

o   Zajęcia odbywają się on-line przy użyciu aplikacji Skype, istnieje możliwość udziału w szkoleniu w formie stacjonarnej (po uprzednim uzgodnieniu  z organizatorem, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc) 

o Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu absolwent kursu otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje oraz licencję zawodową  zarządcy nieruchomości. Egzamin jest realizowany tylko w formie on-line i jest ustny. Składa się z trzech otwartych pytań zadawanych przez 2-osobową komisje. Do egzaminu można podejść bezpośrednio po zakończeniu szkolenia lub w indywidualnie ustalonym terminie z federacją. 

o   Aby wziąć udział w kursie należy wypełnić interaktywny formularz zgłoszeniowy (zapisz się) bądź pobrać go i odesłać mailem na adres biuro@edukacja-nieruchomosci.pl

     o   Istnieje możliwość finansowania szkolenia przez Urząd Pracy

Organizator kursu licencyjnego na podstawie zawartego porozumienia uzyskał akredytację Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości z siedzibą w Warszawie do organizowania kursów licencyjnych w oparciu o minimum programowe F PPRN.

ZGŁOSZENIA można dokonać:

- e-mailowo na adres biuro@edukacja-nieruchomosci.pl

- za pośrednictwem formularza  https://forms.gle/GQ4TUzQbW8kd9KVv8

- lub przy użyciu poniższego przycisku

formularz (doc)

 Pliki do pobrania: program szkolenia

PROGRAM KURSU LICENCYJNEGO
DLA POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI I ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI
Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości w Warszawie
Zagadnienia programowe - pośrednicy POŚREDNICY ZARZĄDCY Zagadnienia programowe -zarządcy
I. Podstawy wiedzy z zakresu prawa 16 godz. I. Podstawy wiedzy z zakresu prawa
Podstawy prawa cywilnego w teorii i praktyce (2h) 2 Podstawy prawa cywilnego w teorii i praktyce (2h)
Podstawy prawa rzeczowego w teorii i praktyce (2h) 1 Podstawy prawa rzeczowego w teorii i praktyce (2h)
Podstawy prawa zobowiązań w teorii i praktyce (2h) 1 Podstawy prawa zobowiązań w teorii i praktyce (2h)
Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego (1h) 1 Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego (1h)
Ochrona praw lokatorów (1h) 1 Ochrona praw lokatorów (1h)
Najem okazjonalny (1h) 1 Najem okazjonalny (1h)
Podstawy prawa i postępowania administracyjnego (1h) 1 Podstawy prawa i postępowania administracyjnego (1h)
Wybrane zagadnienia gospodarki nieruchomościami (4h) 4 Wybrane zagadnienia gospodarki nieruchomościami (4h)
Gospodarka przestrzenna w teorii i praktyce (1h) 1 Gospodarka przestrzenna w teorii i praktyce (1h)
Ewidencja gruntów i budynków - kataster nieruchomości w teorii i praktyce (1h) 1 Ewidencja gruntów i budynków - kataster nieruchomości w teorii i praktyce (1h)
Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze (1h) 1 Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze (1h)
Ochrona danych osobowych, ochrona konsumenta i „pranie brudnych pieniędzy” (1h) 1 Ochrona danych osobowych, ochrona konsumenta i „pranie brudnych pieniędzy” (1h)
II. Podstawy wiedzy ekonomicznej 8 godz. II. Podstawy wiedzy ekonomicznej
i technicznej i technicznej
Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości (1h) 1 Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości (1h)
Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji (2h) 2 Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji (2h)
Podstawy budownictwa (2h) 2 Podstawy budownictwa (2h)
Przegląd technologii w budownictwie (1h) 1 Przegląd technologii w budownictwie (1h)
Eksploatacja nieruchomości (1h) 1 Eksploatacja nieruchomości (1h)
Ocena stanu technicznego obiektu budowlanego w praktyce (1h) 1 Ocena stanu technicznego obiektu budowlanego w praktyce (1h)
III. Obrót nieruchomościami 18 godz. 18 godz. III. Zarządzanie nieruchomościami
w praktyce w praktyce
Wprowadzenie do problematyki obrotu nieruchomościami (1h) 1 1 Wprowadzenie do problematyki zarządzania nieruchomościami (1h)
Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i niedozwolone klauzule umowne (2h) 2 1 Umowa o zarządzanie nieruchomościami (1h)
Źródła informacji o nieruchomościach w praktyce (1h) 1 Źródła informacji o nieruchomościach w praktyce (1h)
Procedury w obrocie nieruchomościami (2h) 2 Procedury w zarządzaniu nieruchomościami (2h)
Czynności pośrednictwa przy realizacji różnych rodzajów transakcji z poznaniem wymaganych rodzajów dokumentów (5h) 5 - ---
--- - 4 Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi w teorii i praktyce (4h)
--- - 2 Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi w teorii i praktyce (2h)
Zagadnienia programowe - pośrednicy POŚREDNICY ZARZĄDCY Zagadnienia programowe -zarządcy
Praktyczne aspekty posługiwania się programami komputerowymi oraz korzystania z portali i wyszukiwarek nieruchomościowych. Systemy wielokrotnego oferowania MLS (2h) 2 - ---
---- - 2 Planowanie przeglądów technicznych i remontów oraz prowadzenie książki obiektu (2h)
Zagadnienia z zakresu fotografii obiektów budowlanych. (2h) 2 - ---
Podatki i opłaty związane z nieruchomościami oraz zabezpieczenia finansowe i prawne w obrocie nieruchomościami (1h) 1 Podatki i opłaty związane z nieruchomościami oraz zabezpieczenia finansowe i prawne w obrocie nieruchomościami (1h)
Notariusz w obrocie nieruchomościami (1h) 1 - ---
--- - 1 Obsługa rachunkowo-księgowa. Programy księgowe dla zarządców (1h)
Współpraca z bankami i instytucjami finansowymi (1h) 1 - ---
--- - 3 Plan zarządzania nieruchomością w teorii i praktyce (3h)
IV. Rynek nieruchomości 6 godz. IV. Rynek nieruchomości
w praktyce w praktyce
Doradztwo na rynku nieruchomości (2h) 2 Doradztwo na rynku nieruchomości (2h)
Podstawy marketingu i prezentacji nieruchomości (3h) 3 Podstawy marketingu i prezentacji nieruchomości (3h)
Praktyczne aspekty badania lokalnego rynku nieruchomości – (1h) 1 Praktyczne aspekty badania lokalnego rynku nieruchomości – (1h)
Razem POŚREDNICY 48 godz. 48 godz. Razem ZARZĄDCY

Magdalena Strzelecka  - Absolwentka Ekonomii na Uniwersytecie Łódzkim. Pośrednik w obrocie nieruchomościami- uprawnienia  UMiRM z 1999r.  nr licencji zawodowej 107. Wieloletni praktyk. Od 1991 r. do chwili obecnej  nieprzerwanie prowadzi  działalność gospodarczą jako współwłaściciel Biura Obrotu Nieruchomościami „EXPERT” w Łodzi. Jest uczestnikiem i współzałożycielem sieci wymiany ofert Centralny Bank Nieruchomości CBN. Od 1997 r.  wykładowca na kursach i warsztatach  oraz   studiach podyplomowych m.in. na Uniwersytecie Łódzkim w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Organizuje i prowadzi praktyki zawodowe. Członek  Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej (SPONPC) i Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości (PTEiDRN). Od 2003r. członek Państwowej Komisji Odpowiedzialności Zawodowej; w 2011r. odznaczona Honorową Odznaką Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Ministerstwa Infrastruktury za długoletni wkład pracy i rozwój Komisji.


 

 

Filip Wierzchowski – licencjonowany Pośrednik w obrocie nieruchomościami (Licencja nr 2995), właściciel biura pośrednictwa w obrocie nieruchomościami od 2000 r. Od kilkunastu lat aktywnie wykonuje czynności pośrednictwa, rekrutuje i szkoli agentów nieruchomości. W ostatnich latach specjalizuje się obsłudze rynku pierwotnego. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Warnie (Bułgaria). Absolwent Studiów Podyplomowych w Collegium Varsoviense w zakresie Audytingu i Certyfikacji Energetycznej. Ukończony kurs i praktyka zawodowa dla Zarządców Nieruchomości, praktyczne doświadczenie w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami. Licencjonowany syndyk masy upadłości (Licencja nr 468). W swojej dotyczchczasowej karierze zrealizował ponad 1000 transakcji !!!

 

 


  Wojciech Jan Koniecznyabsolwent wydziału zarządzania Szkoły Wyższej Warszawskiej  Collegium Varsoviense oraz Wyższej Szkoły Ekonomicznej im. Prof. Wiszniewskiego w Warszawie. Wieloletni praktyk w dziedzinie zarządzania spółkami prawa handlowego. Specjalista w opracowywaniu       i wdrażaniu planów naprawczych. Zarządca nieruchomości legitymujący się licencją zawodową o nr 14587. Członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej sekcji zarządców nieruchomości. Od 2006 roku Dyrektor Zarządzający TBS Bemowo w Warszawie. Wykładowca wielu tematów z dziedziny zarządzania nieruchomościami i prawa cywilnego. Specjalista z rozliczania kosztów dostawy mediów do nieruchomości budynkowej. Autor publikacji pt. :Algorytm Rozliczania Mediów”, „Poradnika Administratora Nieruchomości” oraz opracowania pt. „Inwentaryzacja Fundamentem Zarządzania”. Ponadto jest autorem oprogramowania „Mediator” do rozliczania mediów, „Sanitor” do rozliczenia kosztów utrzymywania czystości, „Inwentor” do inwentaryzacji zasobu, czy „Dokumentor” będącym zbiorem firmowej  dokumentacji w ograniczonej edycji, dla potrzeb TBS Bemowo.


Bożena Blum Mgr inż. budownictwa ukończyła Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej. Członek Zarządu – współwłaściciel Wector Sp. z o.o. Posiada uprawnienia konstrukcyjno - budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydane przez Urząd Wojewódzki w Warszawie, Wydział Nadzoru Urbanistycznego i Budowlanego. Absolwentka European Distance Education- Poland Studium Nowoczesnego Zarządzania. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej Studiów Podyplomowych dla Menedżerów Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej . Ukończyła Studium Prawa Europejskiego dla osób wykonujących Świadectwa Charakterystyki Energetycznej . Posiada Certyfikat III stopnia organizacji FIDIC. Licencjonowany Zarządca Nieruchomości. Od 2001 r zajmuje się zawodowo zarządzaniem nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi oraz zarządzaniem procesami inwestycyjnymi, w tym inwestycjami dotowanymi z funduszy europejskich. Od 2003 r publikuje artykuły prasie branżowej (Wspólnota Mieszkaniowa, Administrator, Murator). Organizator i prelegent szkoleń z zakresu zarzadzania nieruchomościami i pośrednictwa oraz Ogólnopolskich Konferencji Zarządzania Nieruchomościami. Członek Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Wykładowca na studiach podyplomowych Zarządzania nieruchomościami na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej i Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.


Jacek Chruślicki – rzeczoznawca majątkowy, pośrednik w obrocie nieruchomościami. Biegły sądowy w zakresie wyceny nieruchomości.
Główny specjalista w Wydziale Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
Od kilkunastu lat zajmuje się kwestiami związanymi z zarządzaniem nieruchomościami publicznymi, analizą stanu prawnego i technicznego nieruchomości, regulowaniem stanu prawnego nieruchomości, wywłaszczaniem nieruchomości, zwrotami wywłaszczonych nieruchomości, ograniczaniem praw do nieruchomości oraz ustalaniem odszkodowania za pozbawienie bądź ograniczenie praw do nieruchomości.

 


 

 

 

 

 

 

 


 

Terminy szkoleń

Termin Miejsce Cena Zapisy Formularze
od 2024-07-20
do 2024-08-17
on-line (Warszawa / Łódź) 1 450 zł wyślij zgłoszenie » formularz (doc) »
od 2024-09-14
do 2024-10-12
on-line (Warszawa / Łódź) 1 450 zł wyślij zgłoszenie » formularz (doc) »
od 2024-11-09
do 2024-12-07
on-line (Warszawa / Łódź) 1 450 zł wyślij zgłoszenie » formularz (doc) »Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem w innym mieście, poinformuj nas o tym!

 Terminy zjazdów dla uczestników kursu Zarządcy Nieruchomości

Miejsce szkolenia:  Warszawa ul. Grzybowska 80/82 (budynek KOLMEXu) lub Łódź

Szkolenie relizujemy w formie stacjonarnej oraz on-line przy użyciu aplikacji Skype w formie konferencji. 
Realizacja szkolenia stacjonarnego jest uzależniona od liczby uczestników

Godziny szkolenia: 9:00 - 18:00  


 Terminy planowanych kolejnych edycji

 od 3 lutego - do 2 marca 2024 [sobota - niedziela]

Planowany termin egzaminu licencyjnego 03.03.24 r.

od 16 marca - do 20 kwietnia 2024 [sobota - niedziela]

 Planowany termin egzaminu licencyjnego 21.04.24 r.

 od 11 maja - do 8 czerwca 2024 [sobota - niedziela] 

Planowany termin egzaminu licencyjnego 09.06.24 r.

od 20 lipca - do 17 sierpnia 2024 [sobota - niedziela]

Planowany termin egzaminu licencyjnego 18.08.24 r.

od 14 września – do 12 października 2024 [sobota - niedziela]

Planowany termin egzaminu licencyjnego 13.10.24 r.

od 9 listopada – do 7 grudnia 2024 [sobota - niedziela] 

Planowany termin egzaminu licencyjnego 08.12.24 r.  

Organizatorem kursu jest


AMBAR Eliza Gajownik

Mariańskie Porzecze 87, 08-470 Wilga
NIP: 5272925074 REGON: 385896802

oraz

Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku
Nieruchomości Polski Centralnej


90-102 Łódź, ul. Piotrkowska 82
NIP 7251056131  KRS 0000107767