Nieruchomości szkolenia

Kurs Zarządcy Nieruchomości

                                    


 

Kurs zarządcy nieruchomości przeznaczony jest dla osób, które chcą zdobyć kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy w zawodzie zarządcy bez względu na rodzaj nieruchomości. 

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu uczestnicy otrzymują licencję zawodową zarządcy nieruchomości (FPPRN) Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości 

 

Korzyści z uczestnictwa w zajęciach:

 • Uzyskanie wiedzy mozliwającej zdobycie licencji zawodowej zarządcy nieruchomości
 • Przygotowanie do podjęcia pracy w zawodzie zarządcy nieruchomości
 • Konsultacje z prowadzącymi - praktycy z wieloletnim doświadczeniem i predyspozycjami

Uczestnicy kursu zdobędą wiedzę nie tylko teoretyczną ale zadbamy również o to żeby umieli wykorzystać zdobyte umiejętności w praktyce.


Warunki uczestnictwa:

Koszt uczestnictwa: 980 zł  Promocja Warszawa 790zł brutto !!!

Udział w obu kursach 1250 zł brutto (kurs zarządcy nieruchomości + kurs pośrednika w obrocie nieruchomościami)

Cena zawiera:

 • Udział w zajęciach teoretycznych oraz wizytacje obiektów (zajęcia praktyczne)
 • Materiały szkoleniowe
 • Przerwy kawowe (całodzienne)
 • Konsultacje z prelegentami, podczas przerw szkoleniowych oraz po zakończeniu kursu

Zakończenie kursu: 

Po odbyciu Kursu licencyjnego Uczestnik może przystąpić do egzaminu licencyjnego. Koszt egzaminu 120,00 zł.

Po zdaniu egzaminu licencyjnego uczestnik zostanie wpisany do rejestru pośredników lub zarządców oraz otrzyma licencję w formacie A3 oraz licencję w formacie karty kredytowej z fotografią.

Koszt wydania licencji 50,00 zł.


Dodatkowe informacje:

 • Zajęcia odbywają się w weekendy, sobota-niedziela w godzinach 10:00-16:00
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu absolwent kursu otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje oraz licencję zawodową  zarządcy nieruchomośc
 • Aby wziąć udział w kursie należy wypełnić interaktywny formularz zgłoszeniowy (zapisz się) bądź pobrać go i odesłać mailem lub faxem 
 • Istnieje możliwość finansowania szkolenia przez Urząd Pracy
pobierz formularz


PROGRAM KURSU LICENCYJNEGO
DLA POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI I ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI
Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości w Warszawie
Zagadnienia programowe - pośrednicy POŚREDNICY ZARZĄDCY Zagadnienia programowe -zarządcy
I. Podstawy wiedzy z zakresu prawa 16 godz. I. Podstawy wiedzy z zakresu prawa
Podstawy prawa cywilnego w teorii i praktyce (2h) 2 Podstawy prawa cywilnego w teorii i praktyce (2h)
Podstawy prawa rzeczowego w teorii i praktyce (2h) 1 Podstawy prawa rzeczowego w teorii i praktyce (2h)
Podstawy prawa zobowiązań w teorii i praktyce (2h) 1 Podstawy prawa zobowiązań w teorii i praktyce (2h)
Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego (1h) 1 Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego (1h)
Ochrona praw lokatorów (1h) 1 Ochrona praw lokatorów (1h)
Najem okazjonalny (1h) 1 Najem okazjonalny (1h)
Podstawy prawa i postępowania administracyjnego (1h) 1 Podstawy prawa i postępowania administracyjnego (1h)
Wybrane zagadnienia gospodarki nieruchomościami (4h) 4 Wybrane zagadnienia gospodarki nieruchomościami (4h)
Gospodarka przestrzenna w teorii i praktyce (1h) 1 Gospodarka przestrzenna w teorii i praktyce (1h)
Ewidencja gruntów i budynków - kataster nieruchomości w teorii i praktyce (1h) 1 Ewidencja gruntów i budynków - kataster nieruchomości w teorii i praktyce (1h)
Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze (1h) 1 Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze (1h)
Ochrona danych osobowych, ochrona konsumenta i „pranie brudnych pieniędzy” (1h) 1 Ochrona danych osobowych, ochrona konsumenta i „pranie brudnych pieniędzy” (1h)
II. Podstawy wiedzy ekonomicznej 8 godz. II. Podstawy wiedzy ekonomicznej
i technicznej i technicznej
Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości (1h) 1 Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości (1h)
Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji (2h) 2 Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji (2h)
Podstawy budownictwa (2h) 2 Podstawy budownictwa (2h)
Przegląd technologii w budownictwie (1h) 1 Przegląd technologii w budownictwie (1h)
Eksploatacja nieruchomości (1h) 1 Eksploatacja nieruchomości (1h)
Ocena stanu technicznego obiektu budowlanego w praktyce (1h) 1 Ocena stanu technicznego obiektu budowlanego w praktyce (1h)
III. Obrót nieruchomościami 18 godz. 18 godz. III. Zarządzanie nieruchomościami
w praktyce w praktyce
Wprowadzenie do problematyki obrotu nieruchomościami (1h) 1 1 Wprowadzenie do problematyki zarządzania nieruchomościami (1h)
Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i niedozwolone klauzule umowne (2h) 2 1 Umowa o zarządzanie nieruchomościami (1h)
Źródła informacji o nieruchomościach w praktyce (1h) 1 Źródła informacji o nieruchomościach w praktyce (1h)
Procedury w obrocie nieruchomościami (2h) 2 Procedury w zarządzaniu nieruchomościami (2h)
Czynności pośrednictwa przy realizacji różnych rodzajów transakcji z poznaniem wymaganych rodzajów dokumentów (5h) 5 - ---
--- - 4 Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi w teorii i praktyce (4h)
--- - 2 Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi w teorii i praktyce (2h)
Zagadnienia programowe - pośrednicy POŚREDNICY ZARZĄDCY Zagadnienia programowe -zarządcy
Praktyczne aspekty posługiwania się programami komputerowymi oraz korzystania z portali i wyszukiwarek nieruchomościowych. Systemy wielokrotnego oferowania MLS (2h) 2 - ---
---- - 2 Planowanie przeglądów technicznych i remontów oraz prowadzenie książki obiektu (2h)
Zagadnienia z zakresu fotografii obiektów budowlanych. (2h) 2 - ---
Podatki i opłaty związane z nieruchomościami oraz zabezpieczenia finansowe i prawne w obrocie nieruchomościami (1h) 1 Podatki i opłaty związane z nieruchomościami oraz zabezpieczenia finansowe i prawne w obrocie nieruchomościami (1h)
Notariusz w obrocie nieruchomościami (1h) 1 - ---
--- - 1 Obsługa rachunkowo-księgowa. Programy księgowe dla zarządców (1h)
Współpraca z bankami i instytucjami finansowymi (1h) 1 - ---
--- - 3 Plan zarządzania nieruchomością w teorii i praktyce (3h)
IV. Rynek nieruchomości 6 godz. IV. Rynek nieruchomości
w praktyce w praktyce
Doradztwo na rynku nieruchomości (2h) 2 Doradztwo na rynku nieruchomości (2h)
Podstawy marketingu i prezentacji nieruchomości (3h) 3 Podstawy marketingu i prezentacji nieruchomości (3h)
Praktyczne aspekty badania lokalnego rynku nieruchomości – (1h) 1 Praktyczne aspekty badania lokalnego rynku nieruchomości – (1h)
Razem POŚREDNICY 48 godz. 48 godz. Razem ZARZĄDCY

 

Kurs poprowadzą:

  Wojciech Jan Konieczny, absolwent wydziału zarządzania Szkoły Wyższej Warszawskiej  Collegium Varsoviense oraz Wyższej Szkoły Ekonomicznej im. Prof. Wiszniewskiego w Warszawie. Wieloletni praktyk w dziedzinie zarządzania spółkami prawa handlowego. Specjalista w opracowywaniu       i wdrażaniu planów naprawczych. Zarządca nieruchomości legitymujący się licencją zawodową o nr 14587. Członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej sekcji zarządców nieruchomości. Od 2006 roku Dyrektor Zarządzający TBS Bemowo w Warszawie. Wykładowca wielu tematów z dziedziny zarządzania nieruchomościami i prawa cywilnego. Specjalista z rozliczania kosztów dostawy mediów do nieruchomości budynkowej. Autor publikacji pt. :Algorytm Rozliczania Mediów”, „Poradnika Administratora Nieruchomości” oraz opracowania pt. „Inwentaryzacja Fundamentem Zarządzania”. Ponadto jest autorem oprogramowania „Mediator” do rozliczania mediów, „Sanitor” do rozliczenia kosztów utrzymywania czystości, „Inwentor” do inwentaryzacji zasobu, czy „Dokumentor” będącym zbiorem firmowej  dokumentacji w ograniczonej edycji, dla potrzeb TBS Bemowo.


   Maurycy Seweryn – Wykładowca „Autoprezentacji i wystąpień publicznych” oraz „Etykiety w biznesie” w Studium Podyplomowym oraz „Komunikacji społecznej” na kierunku Dziennikarstwo i PR w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu. Wykładowca „Komunikacji społecznej” w WSBiO w Warszawie. Jako jedyny przeprowadził w 2012 roku badania na temat wiarygodności prezenterów i mowy ciała w Polsce. Komentuje mowę ciała dla TVN „Fakty”, Polskiego Radio i dziennika.pl.
Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego i stypendysta Uniwersytetu Humboldta w Berlinie. Były doktorant w Katedrze Zarządzania WSPiZ im. Leona Koźmińskiego. Absolwent Krajowego Centrum Edukacji Europejskiej oraz Studium Stosunków Międzynarodowych IPB.
Doświadczenie w komunikacji i kreowaniu wizerunku zdobywa od 1995. Przeszedł drogę od szeregowego pracownika do stanowiska kierownika projektu, dyrektora ds. sprzedaży, dyrektora ds. public relations, wiceburmistrza Dzielnicy Ochota. Prowadził biuro prasowe byłego marszałka – p. Marka Borowskiego. Przeprowadził wiele kampanii wizerunkowych i PR. Założyciel Warszawskiej Grupy Doradców Public Relations.


   Michał Substyk jest licencjonowanym zarządcą nieruchomości, posiada licencję Nr 7687, uzyskaną w roku 2001. Przez wiele lat pracował w firmach deweloperskich, gdzie uczestniczył w realizacji projektów deweloperskich, zarządzał nieruchomościami deweloperskimi, uczestniczył w przekazywaniu nieuchomości wspólnotom mieszkaniowym. Od 2009 prowadzi własną działalność gospodarczą między innymi w zakresie zarządzania nieruchomościami po deweloperskimi. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach oraz członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych oraz renomowanym wykładowcą na kursach i szkoleniach dla zarządców nieruchomości.

  


    Marta Milewska - Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów z zakresu: Psychologii Biznesu, Szacowania Nieruchomości, Zarządzania Nieruchomościami i Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami. Licencjonowany Zarządca Nieruchomości oraz Pośrednik w obrocie nieruchomościami. Wykładowca na studiach podyplomowych i prelegent na konferencjach krajowych. W lipcu 2004 opracowała "Plan opłacalności inwestycji” wraz z współautorem Docentem Andrzejem Sobczakiem. Od kilku lat interesuje się rynkiem nieruchomości a w szczególności podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, doskonaleniem zawodowym, szeroko pojętym nieruchomościowym rynkiem szkoleniowym. Całe życie zawodowe związała z rynkiem nieruchomości, aktywnie uczestniczy w kształtowaniu i budowaniu wizerunku branży: zarządców nieruchomości oraz pośredników w obrocie nieruchomościami. Obecnie prowadzi własną działalność oraz jest prezesem zarządu w Stowarzyszeniu Przedsiębiorczości w nieruchomościach. 


  
    Maciej Zackiewicz - doświadczony manager działający na rynku nieruchomości komercyjnych.  Wykładowca, analityk finansowy, specjalista w dziedzinie inwestowania i zarządzania nieruchomościami komercyjnymi. Proaktywny i zdolny do inspirowania proaktywnym nastawieniem do działań biznesowych. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej. Otrzymał z wyróżnieniem tytuł Executive MBA jednego z najlepszych programów MBA w regionie CEE. Od 10 lat zajmuje się nieruchomościami komercyjnymi i gruntowymi. W ostatnich latach zajmował wysokie stanowiska kierownicze oraz współpracował z licznymi funduszami kapitałowymi i deweloperami operującymi na polskim i regionalnym rynku nieruchomości. Obecnie zajmuje stanowisko prezesa zarządu oraz dyrektora zarządzającego grupy kapitałowej APOGEUM, która zajmuje się świadczeniem usług doradczych, usług pośrednictwa i zarządzana nieruchomościami, a także kompleksową dostawą usług geotechnicznych, geodezyjnych i projektowych dla podmiotów działających na rynku nieruchomości.


   Danuta Rochalska Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Zarządzaniem nieruchomościami zawodowo zajmuje się od szeregu lat, licencja zawodowa nr.1180. Jako zarządca nieruchomości rozwiązuje szereg różnych problemów związanych z bieżącą obsługą nieruchomości o zróżnicowanym stopniu ich zużycia technicznego. Podejmuje działania w celu zapewnienia właściwej gospodarki ekonomiczno – finansowej nieruchomości, jak również zapewnienia bezpieczeństwa ich użytkowania i właściwej eksploatacji. Poza pracą zawodową wykonuje czynności ustawowe jako wiceprzewodnicząca Komisji Odpowiedzialności Zawodowej, gdzie ma możliwość pozyskiwania dodatkowej wiedzy i doświadczeń poprzez pryzmat wnoszonych różnego rodzaju skarg na niewłaściwe zdaniem skarżących wykonywanie czynności przez licencjonowanych zarządców nieruchomości. Według mojej oceny zbudowanej na bezpośrednich kontaktach z środowiskami zawodowymi, istnieje wśród zarządców nieruchomości zapotrzebowanie na pozyskanie dodatkowych informacji w kwestiach zwiąnych z odpowiedzialnością zawodową zarządcy i prowadzonymi procedurami przez Komisję Odpowiedzialności Zawodowej.


   Paweł Skrzydelski – licencjonowany zarządca nieruchomości, absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowych Studiów Rzeczoznawstwa Majątkowego na Uniwersytecie Warszawskim, Psychologii Biznesu dla menedżerów w Akademii Leona Koźmińskiego, doświadczony menedżer w zakresie zarządzania i organizacji przedsiębiorstw oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

 

 


Michał Czaplińskilicencjonowany zarządca nieruchomości, absolwent Politechniki Wrocławskiej i The University of Vermont. Autor wielu publikacji na łamach „Wspólnoty Mieszkaniowej”, współautor podręcznika „Księgowość i rozliczenia wspólnot mieszkaniowych”. Specjalizuje się w finansach i księgowości nieruchomości mieszkaniowych.


    Jacek Chruślicki – pośrednik w obrocie nieruchomościami; główny specjalista w Wydziale Geodezji, Katastru Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych Starostwa Powiatowego Warszawskiego Zachodniego. Zajmuje się również doradztwem dla przedsiębiorstw w zakresie spraw związanych z nieruchomościami.

 

 

 


     Pawel Lisiecki - absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, licencjonowany zarządca nieruchomosci od 2008 roku, prowadzi wlasną dzialalnosc gospodarczą w zakresie zarządzania nieruchomosciami mieszkaniowymi. Zarządzal i administrowal kilkunastoma nieruchomosciami na terenie Warszawy i okolic. Wspolpracowal z firmami deweloperskimi oraz doradzal wspolnotom mieszkaniowym.

 

 

 

oraz

 • Halina Grączewska
 • Tomasz Wielgołaski
 • Bożena Blum

i inni...

Terminy szkoleń

Termin Miejsce Cena Zapisy Formularze
od 2016-04-23
do 2016-05-15
Warszawa 790 zł brak wolnych miejsc -
od 2016-06-04
do 2016-06-19
Warszawa 790 zł wyślij zgłoszenie » pobierz formularz »Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem w innym mieście, poinformuj nas o tym!

 

 

 

 

 

 

Warszawa (kliknij w lokalizację aby zobaczyć szczegóły)

Organizatorem kursu jest

Grupa szkoleniowo-eventowa Paulina Gajownik
Mariańskie Porzecze 87, 08-470 Wilga
NIP: 826-214-99-48 REGON: 361777826