Nieruchomości szkolenia

Kurs Zarządcy Nieruchomości


                                                       

Szkolenie relizujemy w formie stacjonarnej oraz on-line przy użyciu aplikacji Skype w formie konferencji. 

Kurs zarządcy nieruchomości przeznaczony jest dla osób, które chcą zdobyć kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy w zawodzie zarządcy bez względu na rodzaj nieruchomości. 

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu uczestnicy otrzymują licencję zawodową zarządcy nieruchomości (FPPRN) Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości 

 

Korzyści z uczestnictwa w zajęciach:

  • Uzyskanie wiedzy mozliwającej zdobycie licencji zawodowej zarządcy nieruchomości
  • Przygotowanie do podjęcia pracy w zawodzie zarządcy nieruchomości
  • Konsultacje z prowadzącymi - praktycy z wieloletnim doświadczeniem i predyspozycjami

Uczestnicy kursu zdobędą wiedzę nie tylko teoretyczną ale zadbamy również o to żeby umieli wykorzystać zdobyte umiejętności w praktyce.


Warunki uczestnictwa:

Koszt uczestnictwa:
1400zł brutto


Udział w obu kursach 1800 zł brutto (kurs zarządcy nieruchomości + kurs pośrednika w obrocie nieruchomościami)

Cena zawiera:

  • Udział w zajęciach 
  • Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
  • Konsultacje z prelegentami, podczas przerw szkoleniowych oraz po zakończeniu kursu

 

Licencja zawodowa rynku nieruchomości:

Po odbyciu Kursu licencyjnego Uczestnik może przystąpić do egzaminu licencyjnego. Łączny koszt egzaminu - 400 zł. Po zdaniu egzaminu licencyjnego uczestnik zostanie wpisany do rejestru pośredników lub zarządców oraz otrzyma licencję w formacie A3 oraz licencję w formacie karty kredytowej z fotografią. W okresie występowania epidemii koronawirusa egzamin jest relizowany on-line w formie ustnej.

 

 


Dodatkowe informacje:

  • Zajęcia odbywają się on-line przy użyciu aplikacji Skype, istnieje możliwość udziału w szkoleniu w formie stacjonarnej (po uprzednim uzgodnieniu  z organizatorem, ze względu na ogrniczoną liczbę miejsc) 
  • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu absolwent kursu otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje oraz licencję zawodową  zarządcy nieruchomości. Egzamin jest realizowany tylko w formie on-line i jest ustny. Składa się z trzech otwartych pytań zadawanych przez 2-osobową komisje. Do egzaminu można podejść bezpośrednio po zakończeniu szkolenia lub w indywidualnie ustalonym terminie z federacją. 
  • Aby wziąć udział w kursie należy wypełnić interaktywny formularz zgłoszeniowy (zapisz się) bądź pobrać go i odesłać mailem na adres biuro@edukacja-nieruchomosci.pl

 

Organizator kursu licencyjnego na podstawie zawartego porozumienia uzyskał akredytację Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości z siedzibą w Warszawie do organizowania kursów licencyjnych w oparciu o minimum programowe F PPRN.

ZGŁOSZENIA można dokonać:

- e-mailowo na adres biuro@edukacja-nieruchomosci.pl

- za pośrednictwem formularza  https://forms.gle/GQ4TUzQbW8kd9KVv8

- lub przy użyciu poniższego przycisku

formularz (doc)


 Pliki do pobrania: program szkolenia

PROGRAM KURSU LICENCYJNEGO
DLA POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI I ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI
Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości w Warszawie
Zagadnienia programowe - pośrednicy POŚREDNICY ZARZĄDCY Zagadnienia programowe -zarządcy
I. Podstawy wiedzy z zakresu prawa 16 godz. I. Podstawy wiedzy z zakresu prawa
Podstawy prawa cywilnego w teorii i praktyce (2h) 2 Podstawy prawa cywilnego w teorii i praktyce (2h)
Podstawy prawa rzeczowego w teorii i praktyce (2h) 1 Podstawy prawa rzeczowego w teorii i praktyce (2h)
Podstawy prawa zobowiązań w teorii i praktyce (2h) 1 Podstawy prawa zobowiązań w teorii i praktyce (2h)
Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego (1h) 1 Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego (1h)
Ochrona praw lokatorów (1h) 1 Ochrona praw lokatorów (1h)
Najem okazjonalny (1h) 1 Najem okazjonalny (1h)
Podstawy prawa i postępowania administracyjnego (1h) 1 Podstawy prawa i postępowania administracyjnego (1h)
Wybrane zagadnienia gospodarki nieruchomościami (4h) 4 Wybrane zagadnienia gospodarki nieruchomościami (4h)
Gospodarka przestrzenna w teorii i praktyce (1h) 1 Gospodarka przestrzenna w teorii i praktyce (1h)
Ewidencja gruntów i budynków - kataster nieruchomości w teorii i praktyce (1h) 1 Ewidencja gruntów i budynków - kataster nieruchomości w teorii i praktyce (1h)
Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze (1h) 1 Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze (1h)
Ochrona danych osobowych, ochrona konsumenta i „pranie brudnych pieniędzy” (1h) 1 Ochrona danych osobowych, ochrona konsumenta i „pranie brudnych pieniędzy” (1h)
II. Podstawy wiedzy ekonomicznej 8 godz. II. Podstawy wiedzy ekonomicznej
i technicznej i technicznej
Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości (1h) 1 Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości (1h)
Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji (2h) 2 Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji (2h)
Podstawy budownictwa (2h) 2 Podstawy budownictwa (2h)
Przegląd technologii w budownictwie (1h) 1 Przegląd technologii w budownictwie (1h)
Eksploatacja nieruchomości (1h) 1 Eksploatacja nieruchomości (1h)
Ocena stanu technicznego obiektu budowlanego w praktyce (1h) 1 Ocena stanu technicznego obiektu budowlanego w praktyce (1h)
III. Obrót nieruchomościami 18 godz. 18 godz. III. Zarządzanie nieruchomościami
w praktyce w praktyce
Wprowadzenie do problematyki obrotu nieruchomościami (1h) 1 1 Wprowadzenie do problematyki zarządzania nieruchomościami (1h)
Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i niedozwolone klauzule umowne (2h) 2 1 Umowa o zarządzanie nieruchomościami (1h)
Źródła informacji o nieruchomościach w praktyce (1h) 1 Źródła informacji o nieruchomościach w praktyce (1h)
Procedury w obrocie nieruchomościami (2h) 2 Procedury w zarządzaniu nieruchomościami (2h)
Czynności pośrednictwa przy realizacji różnych rodzajów transakcji z poznaniem wymaganych rodzajów dokumentów (5h) 5 - ---
--- - 4 Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi w teorii i praktyce (4h)
--- - 2 Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi w teorii i praktyce (2h)
Zagadnienia programowe - pośrednicy POŚREDNICY ZARZĄDCY Zagadnienia programowe -zarządcy
Praktyczne aspekty posługiwania się programami komputerowymi oraz korzystania z portali i wyszukiwarek nieruchomościowych. Systemy wielokrotnego oferowania MLS (2h) 2 - ---
---- - 2 Planowanie przeglądów technicznych i remontów oraz prowadzenie książki obiektu (2h)
Zagadnienia z zakresu fotografii obiektów budowlanych. (2h) 2 - ---
Podatki i opłaty związane z nieruchomościami oraz zabezpieczenia finansowe i prawne w obrocie nieruchomościami (1h) 1 Podatki i opłaty związane z nieruchomościami oraz zabezpieczenia finansowe i prawne w obrocie nieruchomościami (1h)
Notariusz w obrocie nieruchomościami (1h) 1 - ---
--- - 1 Obsługa rachunkowo-księgowa. Programy księgowe dla zarządców (1h)
Współpraca z bankami i instytucjami finansowymi (1h) 1 - ---
--- - 3 Plan zarządzania nieruchomością w teorii i praktyce (3h)
IV. Rynek nieruchomości 6 godz. IV. Rynek nieruchomości
w praktyce w praktyce
Doradztwo na rynku nieruchomości (2h) 2 Doradztwo na rynku nieruchomości (2h)
Podstawy marketingu i prezentacji nieruchomości (3h) 3 Podstawy marketingu i prezentacji nieruchomości (3h)
Praktyczne aspekty badania lokalnego rynku nieruchomości – (1h) 1 Praktyczne aspekty badania lokalnego rynku nieruchomości – (1h)
Razem POŚREDNICY 48 godz. 48 godz. Razem ZARZĄDCY

 

  Kurs poprowadzą:

  Wojciech Jan Konieczny, absolwent wydziału zarządzania Szkoły Wyższej Warszawskiej  Collegium Varsoviense oraz Wyższej Szkoły Ekonomicznej im. Prof. Wiszniewskiego w Warszawie. Wieloletni praktyk w dziedzinie zarządzania spółkami prawa handlowego. Specjalista w opracowywaniu       i wdrażaniu planów naprawczych. Zarządca nieruchomości legitymujący się licencją zawodową o nr 14587. Członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej sekcji zarządców nieruchomości. Od 2006 roku Dyrektor Zarządzający TBS Bemowo w Warszawie. Wykładowca wielu tematów z dziedziny zarządzania nieruchomościami i prawa cywilnego. Specjalista z rozliczania kosztów dostawy mediów do nieruchomości budynkowej. Autor publikacji pt. :Algorytm Rozliczania Mediów”, „Poradnika Administratora Nieruchomości” oraz opracowania pt. „Inwentaryzacja Fundamentem Zarządzania”. Ponadto jest autorem oprogramowania „Mediator” do rozliczania mediów, „Sanitor” do rozliczenia kosztów utrzymywania czystości, „Inwentor” do inwentaryzacji zasobu, czy „Dokumentor” będącym zbiorem firmowej  dokumentacji w ograniczonej edycji, dla potrzeb TBS Bemowo.


Bożena Blum Mgr inż. budownictwa ukończyła Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej. Członek Zarządu – współwłaściciel Wector Sp. z o.o. Posiada uprawnienia konstrukcyjno - budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydane przez Urząd Wojewódzki w Warszawie, Wydział Nadzoru Urbanistycznego i Budowlanego. Absolwentka European Distance Education- Poland Studium Nowoczesnego Zarządzania. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej Studiów Podyplomowych dla Menedżerów Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej . Ukończyła Studium Prawa Europejskiego dla osób wykonujących Świadectwa Charakterystyki Energetycznej . Posiada Certyfikat III stopnia organizacji FIDIC. Licencjonowany Zarządca Nieruchomości. Od 2001 r zajmuje się zawodowo zarządzaniem nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi oraz zarządzaniem procesami inwestycyjnymi, w tym inwestycjami dotowanymi z funduszy europejskich. Od 2003 r publikuje artykuły prasie branżowej (Wspólnota Mieszkaniowa, Administrator, Murator). Organizator i prelegent szkoleń z zakresu zarzadzania nieruchomościami i pośrednictwa oraz Ogólnopolskich Konferencji Zarządzania Nieruchomościami. Członek Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Wykładowca na studiach podyplomowych Zarządzania nieruchomościami na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej i Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.


Filip Wierzchowski – licencjonowany Pośrednik w obrocie nieruchomościami (Licencja nr 2995), właściciel biura pośrednictwa w obrocie nieruchomościami od 2000 r. Od kilkunastu lat aktywnie wykonuje czynności pośrednictwa, rekrutuje i szkoli agentów nieruchomości. W ostatnich latach specjalizuje się obsłudze rynku pierwotnego. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Warnie (Bułgaria). Absolwent Studiów Podyplomowych w Collegium Varsoviense w zakresie Audytingu i Certyfikacji Energetycznej. Ukończony kurs i praktyka zawodowa dla Zarządców Nieruchomości, praktyczne doświadczenie w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami. Licencjonowany syndyk masy upadłości (Licencja nr 468). W swojej dotyczchczasowej karierze zrealizował ponad 1000 transakcji !!!


  Mirosław Oniśk,  absolwent Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim w zakresie szacowania nieruchomości, a także studiów podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami. Od 1991 roku zatrudniony w urzędach gmin, zawodowo odpowiedzialny między innymi za zarządzanie mieniem komunalnym między innymi placówkami oświatowymi oraz komunalnymi budynkami mieszkalnymi. W ramach powierzonych obowiązków był Dyrektorem Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Lesznowoli, a jako Naczelnik wydziałów spraw i zasobów lokalowych Urzędu m.st. Warszawy między innymi prowadził bieżące gospodarowanie zasobem mieszkaniowym, ustalał opłaty za korzystanie z mieszkań komunalnych w tym także przygotowywał różnego rodzaju umowy, uchwały, zarządzenia i regulaminy. 
W okresie od 1994 do 1997 roku Wiceprezes Akademickiego Stowarzyszenia Edukacji Samorządowej przy Uniwersytecie Warszawskim, a w latach 2008 – 2010 Członek Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Górczewska”. Od maja 2011 roku w ramach Instytutu Aktywizacji Zawodowej Rynku Nieruchomości TRANSFER uczestniczy w udzielaniu bezpłatnych porad prawnych w sprawach związanych z rynkiem nieruchomości. Prowadzę wykłady dotyczące między innymi ustroju i funkcjonowania samorządu terytorialnego, administracji publicznej i prawa lokalowego.


Jacek Chruślicki – rzeczoznawca majątkowy, pośrednik w obrocie nieruchomościami. Biegły sądowy w zakresie wyceny nieruchomości.
Główny specjalista w Wydziale Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
Od kilkunastu lat zajmuje się kwestiami związanymi z zarządzaniem nieruchomościami publicznymi, analizą stanu prawnego i technicznego nieruchomości, regulowaniem stanu prawnego nieruchomości, wywłaszczaniem nieruchomości, zwrotami wywłaszczonych nieruchomości, ograniczaniem praw do nieruchomości oraz ustalaniem odszkodowania za pozbawienie bądź ograniczenie praw do nieruchomości.


Waldemar Tkaczyk - ekspert w zakresie faciliy management. Specjalista w zakresie facility management. Wieloletni specjalista w firmach Elektromontaż Polska oraz Esmil International North Africa. W latach 1992 – 2002 Country Service Manager w firmie Kodak Poland. Obecnie od 2003 roku Dyrektor Techniczny w HSG Zander Polska. Doświadczony ekspert w zakresie facility management w obiektach przemysłowych, biurowych oraz handlowych. Współpracował w zespołach międzynarodowych.  Galeria Victoria w Wałbrzychu oraz Galeria Sanowa w Przemyślu to obiekty m.in. w których zarządzał. 

Organizatorem kursu jest


AMBAR Eliza Gajownik

Mariańskie Porzecze 87, 08-470 Wilga
NIP: 5272925074 REGON: 385896802

oraz

Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku
Nieruchomości Polski Centralnej


90-102 Łódź, ul. Piotrkowska 82
NIP 7251056131  KRS 0000107767