Nieruchomości szkolenia

Kurs Zarzadcy Nieruchomości


 

Zarządca nieruchomości w budynkach mieszkalnych i użytkowych

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu uczestnicy otrzymują licencję zawodową

KOD ZAWODU: 244103

Czy wiesz, że…
W wyniku przeprowadzonych kontroli przed nadzór budowlany wynika, ponad połowa zarządców i właścicieli nie prowadzi prawidłowo Książki Obiektu Budowlanego
• Nieprawidłowo prowadzone rozliczenia mediów na kilka lat mogą zachwiać sytuacją finansową Wspólnoty Mieszkaniowej
• W sytuacji wypadku na obiekcie zarządzanym przez Ciebie, za zaniedbania odpowiadasz przed sądem
• Obecnie prawie 60% Nieruchomości wielolokalowych, biurowych, gminnych i przemysłowych w Polsce poszukuje wykwalifikowanej kadry do zarządzania swoim zasobem.

 

Ponadto dowiesz się…
Jaką dokumentacją powinien dysponować administrator i kto ją może kontrolować
Kto może dokonywać przeglądów i obowiązkowych kontroli i jakie one mają skutki
• Jak można uzyskać dodatkowe źródła przychodu na Nieruchomości
• Kiedy i jakie przeglądy techniczne przewidziane w prawie należy wykonać na administrowanym budynku,
• Jakich wpisów należy dokonywać w Książce Obiektu Budowlanego
Jak umiejętne rozliczać media i skutecznie ściągać należności.


Kurs dla zarządców nieruchomości przeznaczony jest dla osób, którym zostało powierzone zadanie zarządzania nieruchomością, bądź dla wszystkich, którzy rozglądają się za pracą charakterze zarządcy lub administratorabez względu na rodzaj nieruchomości.

Dzięki nam przyszły zarządca nieruchomości posiądzie wiedzę nie tylko teoretyczną ale zadbamy również o to żeby umiał wykorzystać zdobyte umiejętności w praktyce.

Odbiorcy kursu:

- Zarządy wspólnot mieszkaniowych,
- Właściciele firm
- Członkow
ie wspólnot mieszkaniowych
- Osoby na stanowiskach administrator nieruchomości,
- Osoby posiadające średnie wykształcenie,
- Administratorzy w zasobach spółdzielni mieszkaniowych,
- Zarządy budynków komunalnych,
- Pracownicy nieruchomości publicznych i instytucjonalnych

Cena szkolenia: 

Koszt uczestnictwa: 1190 zł  + VAT  Promocja Warszawa 980zł + VAT

Cena zawiera:

 • Udział w zajęciach teoretycznych oraz wizytacje obiektów (zajęcia praktyczne)
 • Skrypt składający się z materiałów szkoleniowych obejmujących wszystkie poruszane  zagadnienia
 • Przerwy kawowe (całodzienne)
 • Konsultacje z prelegentami, podczas przerw szkoleniowych oraz po zakończeniu kursu
 • Egzamin na licencję
 • Przykładowe pytania egzaminacyjne

 

Dodatkowe informacje:

 • Opłatę za kurs można wnosić w dwóch częściach (pierwsza płatna przed rozpoczęciem szkolenia, druga przed zakończeniem)
 • Zajęcia odbywają się w weekendy, sobota-niedziela w godzinach 10:00-16:00
 • Każdy z uczestników kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu warsztatów, certyfikat oraz licencję SPWN
 • Aby wziąć udział w kursie trzeba wypełnić interaktywny formularz zgłoszeniowy (zapisz się) w górnym panelu strony bądź pobrać go i odesłać mailem lub faxem

   

 

 

pobierz formularz

Program kursu

 obejmuje 60 godziny edukacyjne

PANEL PRAKTYCZNY – 18H

1.      Wprowadzenie do problematyki.

2.      Istota i cele zarządzania i administrowania nieruchomościami i lokalami.

3.      Umowa o zarządzanie nieruchomością

4.      Procedury w zarządzaniu nieruchomościami

2H

5.      Wybrane zagadnienia gospodarki nieruchomościami

6.      Ewidencja gruntów i budynków

7.      Źródła informacji o nieruchomościach

2H

8.      Najem lokali mieszkalnych i użytkowych

9.      Najem okazjonalny

10.  Dodatki mieszkaniowe

2H

11.  Wspólnoty mieszkaniowe

12.  Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze

4H

13.  Rozliczanie mediów- Sporządzanie regulaminów rozliczeń mediów

14.  Windykacja zobowiązań.

4H

15.  Podstawy zarządzania nieruchomościami komercyjnymi- handlowymi

4H

PANEL OGÓLNY– 10H

1.      Zasady zarządzania nieruchomościami

2.      Gospodarka przestrzenna

4H

3.      Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości

4.      Gospodarka ekonomiczno-finansowa.

5. Źródła finansowania nieruchomości, Przychody-Koszty, Sporządzanie budżetu nieruchomości, podstawy księgowości.

6.      Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji

7.      Podatki i opłaty.

8.      Program księgowy dla zarządców w teorii i praktyce

6H

PANEL PRAWNY– 14H

 1. Podstawowe normy prawne w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami

·           Podstawy prawa cywilnego

·           Podstawy prawa rzeczowego

·           Podstawy prawa zobowiązań

·           Podstawy prawa i postępowania administracyjnego

2.      Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego

4H

3.      Elementy prawa budowlanego, podstawy budownictwa,  przeglądy techniczne. Książka obiektu budowlanego

4.      Przegląd technologii w budownictwie

5.      Eksploatacja nieruchomości

6.      Ocena stanu technicznego obiektu budowlanego w praktyce

6H

7.      Ochrona danych osobowych

8.      Ochrona Konsumenta i „pranie brudnych pieniędzy”

9.      Ochrona praw lokatorów

4H

PANEL MIĘKKI – PREDYSPOZYCYJNY – 12H

1.      Pozyskiwanie nieruchomości do zarządzania

3H

2.      Organizacja firmy

3.      Doradztwo na rynku nieruchomości

4.      Plan zarządzania

5.      Badanie lokalnego rynku nieruchomości – konkurencja

5H

6.      Oferta handlowa.

7.      Sztuka promocji firmy

8.      Podstawy marketingu  i prezentacji nieruchomości

4H

 

Spotkania poprowadzą:

  Wojciech Jan Konieczny, absolwent wydziału zarządzania Szkoły Wyższej Warszawskiej  Collegium Varsoviense oraz Wyższej Szkoły Ekonomicznej im. Prof. Wiszniewskiego w Warszawie. Wieloletni praktyk w dziedzinie zarządzania spółkami prawa handlowego. Specjalista w opracowywaniu       i wdrażaniu planów naprawczych. Zarządca nieruchomości legitymujący się licencją zawodową o nr 14587. Członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej sekcji zarządców nieruchomości. Od 2006 roku Dyrektor Zarządzający TBS Bemowo w Warszawie. Wykładowca wielu tematów z dziedziny zarządzania nieruchomościami i prawa cywilnego. Specjalista z rozliczania kosztów dostawy mediów do nieruchomości budynkowej. Autor publikacji pt. :Algorytm Rozliczania Mediów”, „Poradnika Administratora Nieruchomości” oraz opracowania pt. „Inwentaryzacja Fundamentem Zarządzania”. Ponadto jest autorem oprogramowania „Mediator” do rozliczania mediów, „Sanitor” do rozliczenia kosztów utrzymywania czystości, „Inwentor” do inwentaryzacji zasobu, czy „Dokumentor” będącym zbiorem firmowej  dokumentacji w ograniczonej edycji, dla potrzeb TBS Bemowo.


   Maurycy Seweryn – Wykładowca „Autoprezentacji i wystąpień publicznych” oraz „Etykiety w biznesie” w Studium Podyplomowym oraz „Komunikacji społecznej” na kierunku Dziennikarstwo i PR w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu. Wykładowca „Komunikacji społecznej” w WSBiO w Warszawie. Jako jedyny przeprowadził w 2012 roku badania na temat wiarygodności prezenterów i mowy ciała w Polsce. Komentuje mowę ciała dla TVN „Fakty”, Polskiego Radio i dziennika.pl.
Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego i stypendysta Uniwersytetu Humboldta w Berlinie. Były doktorant w Katedrze Zarządzania WSPiZ im. Leona Koźmińskiego. Absolwent Krajowego Centrum Edukacji Europejskiej oraz Studium Stosunków Międzynarodowych IPB.
Doświadczenie w komunikacji i kreowaniu wizerunku zdobywa od 1995. Przeszedł drogę od szeregowego pracownika do stanowiska kierownika projektu, dyrektora ds. sprzedaży, dyrektora ds. public relations, wiceburmistrza Dzielnicy Ochota. Prowadził biuro prasowe byłego marszałka – p. Marka Borowskiego. Przeprowadził wiele kampanii wizerunkowych i PR. Założyciel Warszawskiej Grupy Doradców Public Relations.


   Michał Substyk jest licencjonowanym zarządcą nieruchomości, posiada licencję Nr 7687, uzyskaną w roku 2001. Przez wiele lat pracował w firmach deweloperskich, gdzie uczestniczył w realizacji projektów deweloperskich, zarządzał nieruchomościami deweloperskimi, uczestniczył w przekazywaniu nieuchomości wspólnotom mieszkaniowym. Od 2009 prowadzi własną działalność gospodarczą między innymi w zakresie zarządzania nieruchomościami po deweloperskimi. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach oraz członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych oraz renomowanym wykładowcą na kursach i szkoleniach dla zarządców nieruchomości.

  


    Marta Milewska - Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów z zakresu: Psychologii Biznesu, Szacowania Nieruchomości, Zarządzania Nieruchomościami i Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami. Licencjonowany Zarządca Nieruchomości oraz Pośrednik w obrocie nieruchomościami. Wykładowca na studiach podyplomowych i prelegent na konferencjach krajowych. W lipcu 2004 opracowała "Plan opłacalności inwestycji” wraz z współautorem Docentem Andrzejem Sobczakiem. Od kilku lat interesuje się rynkiem nieruchomości a w szczególności podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, doskonaleniem zawodowym, szeroko pojętym nieruchomościowym rynkiem szkoleniowym. Całe życie zawodowe związała z rynkiem nieruchomości, aktywnie uczestniczy w kształtowaniu i budowaniu wizerunku branży: zarządców nieruchomości oraz pośredników w obrocie nieruchomościami. Obecnie prowadzi własną działalność oraz jest prezesem zarządu w Stowarzyszeniu Przedsiębiorczości w nieruchomościach. 


  
    Maciej Zackiewicz - doświadczony manager działający na rynku nieruchomości komercyjnych.  Wykładowca, analityk finansowy, specjalista w dziedzinie inwestowania i zarządzania nieruchomościami komercyjnymi. Proaktywny i zdolny do inspirowania proaktywnym nastawieniem do działań biznesowych. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej. Otrzymał z wyróżnieniem tytuł Executive MBA jednego z najlepszych programów MBA w regionie CEE. Od 10 lat zajmuje się nieruchomościami komercyjnymi i gruntowymi. W ostatnich latach zajmował wysokie stanowiska kierownicze oraz współpracował z licznymi funduszami kapitałowymi i deweloperami operującymi na polskim i regionalnym rynku nieruchomości. Obecnie zajmuje stanowisko prezesa zarządu oraz dyrektora zarządzającego grupy kapitałowej APOGEUM, która zajmuje się świadczeniem usług doradczych, usług pośrednictwa i zarządzana nieruchomościami, a także kompleksową dostawą usług geotechnicznych, geodezyjnych i projektowych dla podmiotów działających na rynku nieruchomości.


   Danuta Rochalska Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Zarządzaniem nieruchomościami zawodowo zajmuje się od szeregu lat, licencja zawodowa nr.1180. Jako zarządca nieruchomości rozwiązuje szereg różnych problemów związanych z bieżącą obsługą nieruchomości o zróżnicowanym stopniu ich zużycia technicznego. Podejmuje działania w celu zapewnienia właściwej gospodarki ekonomiczno – finansowej nieruchomości, jak również zapewnienia bezpieczeństwa ich użytkowania i właściwej eksploatacji. Poza pracą zawodową wykonuje czynności ustawowe jako wiceprzewodnicząca Komisji Odpowiedzialności Zawodowej, gdzie ma możliwość pozyskiwania dodatkowej wiedzy i doświadczeń poprzez pryzmat wnoszonych różnego rodzaju skarg na niewłaściwe zdaniem skarżących wykonywanie czynności przez licencjonowanych zarządców nieruchomości. Według mojej oceny zbudowanej na bezpośrednich kontaktach z środowiskami zawodowymi, istnieje wśród zarządców nieruchomości zapotrzebowanie na pozyskanie dodatkowych informacji w kwestiach zwiąnych z odpowiedzialnością zawodową zarządcy i prowadzonymi procedurami przez Komisję Odpowiedzialności Zawodowej.


   Paweł Skrzydelski – licencjonowany zarządca nieruchomości, absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowych Studiów Rzeczoznawstwa Majątkowego na Uniwersytecie Warszawskim, Psychologii Biznesu dla menedżerów w Akademii Leona Koźmińskiego, doświadczony menedżer w zakresie zarządzania i organizacji przedsiębiorstw oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

 

 


Michał Czaplińskilicencjonowany zarządca nieruchomości, absolwent Politechniki Wrocławskiej i The University of Vermont. Autor wielu publikacji na łamach „Wspólnoty Mieszkaniowej”, współautor podręcznika „Księgowość i rozliczenia wspólnot mieszkaniowych”. Specjalizuje się w finansach i księgowości nieruchomości mieszkaniowych.


    Jacek Chruślicki – pośrednik w obrocie nieruchomościami; główny specjalista w Wydziale Geodezji, Katastru Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych Starostwa Powiatowego Warszawskiego Zachodniego. Zajmuje się również doradztwem dla przedsiębiorstw w zakresie spraw związanych z nieruchomościami.

 

 

 


     Pawel Lisiecki - absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, licencjonowany zarządca nieruchomosci od 2008 roku, prowadzi wlasną dzialalnosc gospodarczą w zakresie zarządzania nieruchomosciami mieszkaniowymi. Zarządzal i administrowal kilkunastoma nieruchomosciami na terenie Warszawy i okolic. Wspolpracowal z firmami deweloperskimi oraz doradzal wspolnotom mieszkaniowym.

 

 

 

oraz

 • Halina Grączewska
 • Tomasz Wielgołaski
 • Bożena Blum

i inni...

Terminy szkoleń

Termin Miejsce Cena Zapisy Formularze
od 2015-09-19
do 2015-10-18
Warszawa PROMOCJA 980 zł wyślij zgłoszenie » pobierz formularz »
od 2015-09-26
do 2015-10-25
Wrocław 1 190 zł wyślij zgłoszenie » pobierz formularz »Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem w innym mieście, poinformuj nas o tym!

 

 

 

 

 

 

Warszawa PROMOCJA , Wrocław (kliknij w lokalizację aby zobaczyć szczegóły)

Organizatorem kursu jest Merson