Nieruchomości szkolenia

Kurs Zarządcy Nieruchomości


                                                       
 

Kurs zarządcy nieruchomości przeznaczony jest dla osób, które chcą zdobyć kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy w zawodzie zarządcy bez względu na rodzaj nieruchomości. 

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu uczestnicy otrzymują licencję zawodową zarządcy nieruchomości (FPPRN) Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości 

 

Korzyści z uczestnictwa w zajęciach:

  • Uzyskanie wiedzy mozliwającej zdobycie licencji zawodowej zarządcy nieruchomości
  • Przygotowanie do podjęcia pracy w zawodzie zarządcy nieruchomości
  • Konsultacje z prowadzącymi - praktycy z wieloletnim doświadczeniem i predyspozycjami

Uczestnicy kursu zdobędą wiedzę nie tylko teoretyczną ale zadbamy również o to żeby umieli wykorzystać zdobyte umiejętności w praktyce.


Warunki uczestnictwa:

Koszt uczestnictwa: Promocja Warszawa 790zł brutto !!! 

 
Cena regualrna: 950zł brutto


Udział w obu kursach 1250 zł brutto (kurs zarządcy nieruchomości + kurs pośrednika w obrocie nieruchomościami)

Cena zawiera:

  • Udział w zajęciach teoretycznych oraz wizytacje obiektów (zajęcia praktyczne)
  • Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
  • Serwis kawowy (całodzienne)
  • Konsultacje z prelegentami, podczas przerw szkoleniowych oraz po zakończeniu kursu

 

Licencja zawodowa rynku nieruchomości:

Po odbyciu Kursu licencyjnego Uczestnik może przystąpić do egzaminu licencyjnego. Koszt egzaminu 170,00 zł

+ 50,00 zł. opałata administracyjna.  

Po zdaniu egzaminu licencyjnego uczestnik zostanie wpisany do rejestru pośredników lub zarządców oraz otrzyma licencję w formacie A3 oraz licencję w formacie karty kredytowej z fotografią.

Koszt wydania licencji 80,00 zł.


Dodatkowe informacje:

  • Zajęcia odbywają się w weekendy, sobota-niedziela w godzinach 10:00-16:00
  • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu absolwent kursu otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje oraz licencję zawodową  zarządcy nieruchomośc
  • Aby wziąć udział w kursie należy wypełnić interaktywny formularz zgłoszeniowy (zapisz się) bądź pobrać go i odesłać mailem lub faxem 

 

Szanowni Państwo, ze względu na chwilowe problemy techniczne zgłoszenia na szkolenie uprzejmie prosimy przesyłać na adres: pgajownik@edukacja-nieruchomosci.pl załączając poniższy formularz: formularz zgłoszeniowy.

 

Za utrudnienia przepraszamy w razie trudności zapraszam do kontaktu 
bezpośrednio pod numerem telefonu: 534552585

 Pliki do pobrania: program szkolenia

formularz (doc)


PROGRAM KURSU LICENCYJNEGO
DLA POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI I ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI
Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości w Warszawie
Zagadnienia programowe - pośrednicy POŚREDNICY ZARZĄDCY Zagadnienia programowe -zarządcy
I. Podstawy wiedzy z zakresu prawa 16 godz. I. Podstawy wiedzy z zakresu prawa
Podstawy prawa cywilnego w teorii i praktyce (2h) 2 Podstawy prawa cywilnego w teorii i praktyce (2h)
Podstawy prawa rzeczowego w teorii i praktyce (2h) 1 Podstawy prawa rzeczowego w teorii i praktyce (2h)
Podstawy prawa zobowiązań w teorii i praktyce (2h) 1 Podstawy prawa zobowiązań w teorii i praktyce (2h)
Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego (1h) 1 Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego (1h)
Ochrona praw lokatorów (1h) 1 Ochrona praw lokatorów (1h)
Najem okazjonalny (1h) 1 Najem okazjonalny (1h)
Podstawy prawa i postępowania administracyjnego (1h) 1 Podstawy prawa i postępowania administracyjnego (1h)
Wybrane zagadnienia gospodarki nieruchomościami (4h) 4 Wybrane zagadnienia gospodarki nieruchomościami (4h)
Gospodarka przestrzenna w teorii i praktyce (1h) 1 Gospodarka przestrzenna w teorii i praktyce (1h)
Ewidencja gruntów i budynków - kataster nieruchomości w teorii i praktyce (1h) 1 Ewidencja gruntów i budynków - kataster nieruchomości w teorii i praktyce (1h)
Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze (1h) 1 Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze (1h)
Ochrona danych osobowych, ochrona konsumenta i „pranie brudnych pieniędzy” (1h) 1 Ochrona danych osobowych, ochrona konsumenta i „pranie brudnych pieniędzy” (1h)
II. Podstawy wiedzy ekonomicznej 8 godz. II. Podstawy wiedzy ekonomicznej
i technicznej i technicznej
Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości (1h) 1 Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości (1h)
Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji (2h) 2 Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji (2h)
Podstawy budownictwa (2h) 2 Podstawy budownictwa (2h)
Przegląd technologii w budownictwie (1h) 1 Przegląd technologii w budownictwie (1h)
Eksploatacja nieruchomości (1h) 1 Eksploatacja nieruchomości (1h)
Ocena stanu technicznego obiektu budowlanego w praktyce (1h) 1 Ocena stanu technicznego obiektu budowlanego w praktyce (1h)
III. Obrót nieruchomościami 18 godz. 18 godz. III. Zarządzanie nieruchomościami
w praktyce w praktyce
Wprowadzenie do problematyki obrotu nieruchomościami (1h) 1 1 Wprowadzenie do problematyki zarządzania nieruchomościami (1h)
Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i niedozwolone klauzule umowne (2h) 2 1 Umowa o zarządzanie nieruchomościami (1h)
Źródła informacji o nieruchomościach w praktyce (1h) 1 Źródła informacji o nieruchomościach w praktyce (1h)
Procedury w obrocie nieruchomościami (2h) 2 Procedury w zarządzaniu nieruchomościami (2h)
Czynności pośrednictwa przy realizacji różnych rodzajów transakcji z poznaniem wymaganych rodzajów dokumentów (5h) 5 - ---
--- - 4 Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi w teorii i praktyce (4h)
--- - 2 Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi w teorii i praktyce (2h)
Zagadnienia programowe - pośrednicy POŚREDNICY ZARZĄDCY Zagadnienia programowe -zarządcy
Praktyczne aspekty posługiwania się programami komputerowymi oraz korzystania z portali i wyszukiwarek nieruchomościowych. Systemy wielokrotnego oferowania MLS (2h) 2 - ---
---- - 2 Planowanie przeglądów technicznych i remontów oraz prowadzenie książki obiektu (2h)
Zagadnienia z zakresu fotografii obiektów budowlanych. (2h) 2 - ---
Podatki i opłaty związane z nieruchomościami oraz zabezpieczenia finansowe i prawne w obrocie nieruchomościami (1h) 1 Podatki i opłaty związane z nieruchomościami oraz zabezpieczenia finansowe i prawne w obrocie nieruchomościami (1h)
Notariusz w obrocie nieruchomościami (1h) 1 - ---
--- - 1 Obsługa rachunkowo-księgowa. Programy księgowe dla zarządców (1h)
Współpraca z bankami i instytucjami finansowymi (1h) 1 - ---
--- - 3 Plan zarządzania nieruchomością w teorii i praktyce (3h)
IV. Rynek nieruchomości 6 godz. IV. Rynek nieruchomości
w praktyce w praktyce
Doradztwo na rynku nieruchomości (2h) 2 Doradztwo na rynku nieruchomości (2h)
Podstawy marketingu i prezentacji nieruchomości (3h) 3 Podstawy marketingu i prezentacji nieruchomości (3h)
Praktyczne aspekty badania lokalnego rynku nieruchomości – (1h) 1 Praktyczne aspekty badania lokalnego rynku nieruchomości – (1h)
Razem POŚREDNICY 48 godz. 48 godz. Razem ZARZĄDCY

 

Kurs poprowadzą:

  Wojciech Jan Konieczny, absolwent wydziału zarządzania Szkoły Wyższej Warszawskiej  Collegium Varsoviense oraz Wyższej Szkoły Ekonomicznej im. Prof. Wiszniewskiego w Warszawie. Wieloletni praktyk w dziedzinie zarządzania spółkami prawa handlowego. Specjalista w opracowywaniu       i wdrażaniu planów naprawczych. Zarządca nieruchomości legitymujący się licencją zawodową o nr 14587. Członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej sekcji zarządców nieruchomości. Od 2006 roku Dyrektor Zarządzający TBS Bemowo w Warszawie. Wykładowca wielu tematów z dziedziny zarządzania nieruchomościami i prawa cywilnego. Specjalista z rozliczania kosztów dostawy mediów do nieruchomości budynkowej. Autor publikacji pt. :Algorytm Rozliczania Mediów”, „Poradnika Administratora Nieruchomości” oraz opracowania pt. „Inwentaryzacja Fundamentem Zarządzania”. Ponadto jest autorem oprogramowania „Mediator” do rozliczania mediów, „Sanitor” do rozliczenia kosztów utrzymywania czystości, „Inwentor” do inwentaryzacji zasobu, czy „Dokumentor” będącym zbiorem firmowej  dokumentacji w ograniczonej edycji, dla potrzeb TBS Bemowo.


  Tomasz Błeszyński, doradca rynku nieruchomości, pośrednik w obrocie nieruchomościami z ponad 23 letnim stażem. Doradca REAS Consulting, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Północ S.A., Partner Międzynarodowej Kancelarii Gospodarczej, audytor energetyczny, Coach biznesowy, bloger. Wykładowca akademicki, prelegent na konferencjach, seminariach, szkoleniach. Autor kilkuset publikacji prasowych w mediach, uczestnik audycji radiowych i telewizyjnych poświeconych min. ekonomicznym, prawnym zagadnieniom polskiego i zagranicznego rynku nieruchomości oraz analiz, raportów, prognoz i komentarzy. Członek min. Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej, Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości, obrońca z urzędu Komisji Odpowiedzialności Zawodowej, Wiceprezydent Federacji Porozumienia Polskiego Rynku Nieruchomości oraz wielu innych organizacji biznesowych. www.tomaszbleszynski.pl


  Mirosław Oniśk,  absolwent Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim w zakresie szacowania nieruchomości, a także studiów podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami. Od 1991 roku zatrudniony w urzędach gmin, zawodowo odpowiedzialny między innymi za zarządzanie mieniem komunalnym między innymi placówkami oświatowymi oraz komunalnymi budynkami mieszkalnymi. W ramach powierzonych obowiązków był Dyrektorem Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Lesznowoli, a jako Naczelnik wydziałów spraw i zasobów lokalowych Urzędu m.st. Warszawy między innymi prowadził bieżące gospodarowanie zasobem mieszkaniowym, ustalał opłaty za korzystanie z mieszkań komunalnych w tym także przygotowywał różnego rodzaju umowy, uchwały, zarządzenia i regulaminy.

W okresie od 1994 do 1997 roku Wiceprezes Akademickiego Stowarzyszenia Edukacji Samorządowej przy Uniwersytecie Warszawskim, a w latach 2008 – 2010 Członek Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Górczewska”. Od maja 2011 roku w ramach Instytutu Aktywizacji Zawodowej Rynku Nieruchomości TRANSFER uczestniczy w udzielaniu bezpłatnych porad prawnych w sprawach związanych z rynkiem nieruchomości. Prowadzę wykłady dotyczące między innymi ustroju i funkcjonowania samorządu terytorialnego, administracji publicznej i prawa lokalowego.


   Maurycy Seweryn – Wykładowca „Autoprezentacji i wystąpień publicznych” oraz „Etykiety w biznesie” w Studium Podyplomowym oraz „Komunikacji społecznej” na kierunku Dziennikarstwo i PR w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu. Wykładowca „Komunikacji społecznej” w WSBiO w Warszawie. Jako jedyny przeprowadził w 2012 roku badania na temat wiarygodności prezenterów i mowy ciała w Polsce. Komentuje mowę ciała dla TVN „Fakty”, Polskiego Radio i dziennika.pl.
Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego i stypendysta Uniwersytetu Humboldta w Berlinie. Były doktorant w Katedrze Zarządzania WSPiZ im. Leona Koźmińskiego. Absolwent Krajowego Centrum Edukacji Europejskiej oraz Studium Stosunków Międzynarodowych IPB.
Doświadczenie w komunikacji i kreowaniu wizerunku zdobywa od 1995. Przeszedł drogę od szeregowego pracownika do stanowiska kierownika projektu, dyrektora ds. sprzedaży, dyrektora ds. public relations, wiceburmistrza Dzielnicy Ochota. Prowadził biuro prasowe byłego marszałka – p. Marka Borowskiego. Przeprowadził wiele kampanii wizerunkowych i PR. Założyciel Warszawskiej Grupy Doradców Public Relations.


    Marta Milewska - Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów z zakresu: Psychologii Biznesu, Szacowania Nieruchomości, Zarządzania Nieruchomościami i Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami. Licencjonowany Zarządca Nieruchomości oraz Pośrednik w obrocie nieruchomościami. Wykładowca na studiach podyplomowych i prelegent na konferencjach krajowych. W lipcu 2004 opracowała "Plan opłacalności inwestycji” wraz z współautorem Docentem Andrzejem Sobczakiem. Od kilku lat interesuje się rynkiem nieruchomości a w szczególności podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, doskonaleniem zawodowym, szeroko pojętym nieruchomościowym rynkiem szkoleniowym. Całe życie zawodowe związała z rynkiem nieruchomości, aktywnie uczestniczy w kształtowaniu i budowaniu wizerunku branży: zarządców nieruchomości oraz pośredników w obrocie nieruchomościami. Obecnie prowadzi własną działalność oraz jest prezesem zarządu w Stowarzyszeniu Przedsiębiorczości w nieruchomościach. 


       Maciej Zackiewicz - doświadczony manager działający na rynku nieruchomości komercyjnych.  Wykładowca, analityk finansowy, specjalista w dziedzinie inwestowania i zarządzania nieruchomościami komercyjnymi. Proaktywny i zdolny do inspirowania proaktywnym nastawieniem do działań biznesowych. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej. Otrzymał z wyróżnieniem tytuł Executive MBA jednego z najlepszych programów MBA w regionie CEE. Od 10 lat zajmuje się nieruchomościami komercyjnymi i gruntowymi. W ostatnich latach zajmował wysokie stanowiska kierownicze oraz współpracował z licznymi funduszami kapitałowymi i deweloperami operującymi na polskim i regionalnym rynku nieruchomości. Obecnie zajmuje stanowisko prezesa zarządu oraz dyrektora zarządzającego grupy kapitałowej APOGEUM, która zajmuje się świadczeniem usług doradczych, usług pośrednictwa i zarządzana nieruchomościami, a także kompleksową dostawą usług geotechnicznych, geodezyjnych i projektowych dla podmiotów działających na rynku nieruchomości.


 

i inni...

Terminy szkoleń

Termin Miejsce Cena Zapisy Formularze
od 2018-11-17
do 2018-12-09
Warszawa 790 zł wyślij zgłoszenie » formularz (doc) »Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem w innym mieście, poinformuj nas o tym!

 Miejsce szkolenia:
Warszawa, ul. Pawia 55 (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania)

Godziny szkolenia:
10.00-16.00

Terminy zjazdów:
I zjazd 17-18.11.2018r (POŚREDNIK + ZARZĄDCA)
II zjazd 24-25.11.2018r (POŚREDNIK)

III zjazd 1-2.12.2018r.(POŚREDNIK + ZARZĄDCA)
IV zjazd 8-9.12.2018r.(
ZARZĄDCA)

9.12.2018r  - egzamin (POŚREDNIK + ZARZĄDCA)

Warszawa (kliknij w lokalizację aby zobaczyć szczegóły)

Organizatorem kursu jest

Grupa szkoleniowo-eventowa Paulina Gajownik
Mariańskie Porzecze 87, 08-470 Wilga
NIP: 826-214-99-48 REGON: 361777826