Nieruchomości szkolenia

Fundusze UE dla nieruchomości - rewitalizacja

 

1. Podstawy prawne


a) prawo UE
b) prawo polskie
c) strategia rozwoju województwa
d) lokalny program rewitalizacji
e) regionalny program operacyjny


2. Definicja rewitalizacji


3. Zakres stosowania programów rewitalizacyjnych


4. Koszty kwalifikowane


5. Kryteria oceny wniosku


6. Proces konsultacji społecznych


7. Analiza projektu xxxxxxxxx w latach 2004-2006


8. Sposób pisania wniosku i zawartość załączników

 

Osoba prowadząca:

Ryszard Podladowski - licencjonowany zarządca nieruchomości, członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej - Podkomisja ds. Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Od stycznia 2006 r. dyrektor Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego. Wykładowca i autor publikacji dotyczących planów zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi i komercyjnymi oraz opracowań z zakresu prawa spółdzielczego i katastru nieruchomości. Autor materiałów szkoleniowych dotyczących wykorzystania funduszy strukturalnych UE przez zarządców nieruchomości na projekty rewitalizacji nieruchomości.
 

formularz (doc)