Nieruchomości szkolenia

Rola przełożonego w zespole i budowanie pozycji w grupie

Dla kogo: szkolenie skieriowane jes do zarządców nieruchomości oraz osób zarządzających grupą osobób, przygotowujących wystąpienia publiczne i prowadzących zebrania wspólnot mieszkaniowych.

Korzyści: na szkoleniu zostaną przedstawione style kierowania i przywództwa w grupie, uczestnicy dowiedzą się jak dobrać styl kierowania do zamierzonych celów, jak skutecznie motywować zespół. Ponadto uczestnicy dowiedzą się jak radzić sobie z problemami, które pojawiają się podczas pracy z innymi ludzmin oraz jak unikać takich problemów. Uczestnicy szkolenia nauczą się także w jaki sposób budować wizerunek oraz jak istotne jest umiejętne prowadzenie zebrań (z dostawcami usług, lokatorami, itp.).

 Program szkolenia:
• Rola przełożonego w zespole
• Dopasowanie stylu kierowania do swojego zespołu
• Budowanie wizerunku
• Prowadzenie zebrań
• Kreatywne rozwiązywanie problemów
• Umiejętności prezentacyjne w kierowaniu
 

formularz (doc)