Nieruchomości szkolenia

Techniczna i finansowa obsługa nieruchomości

1. Podstawowe akty prawne:


a) Ustawa o gospodarce nieruchomościami
b) Ustawa o własności lokali
c) Kodeks cywilny

2. Umowa o zarządzanie:


a) uwarunkowania prawne
b) elementy umowy o zarządzanie

3. Aspekty zarządzania nieruchomością:


a) prawne
b) techniczne
c) finansowe

4. Organizacja pracy i podział obowiązków:


a) struktura organizacyjna
b) zrównoważony rozwój

5. Obowiązki wynikające z przepisów prawa:


a) obowiązki właściciela i zarządcy
b) obowiązkowe przeglądy
c) prowadzenie książki obiektu budowlanego

6. Odpowiedzialność zarządcy:


a) zawodowa
b) cywilna
c) karna
 

Osoba prowadząca:

Michał Substyk – wieloletni praktyk na rynku zarówno nieruchomości mieszkaniowych w starych i nowo wybudowanych zasobach, jak i nieruchomości komercyjnych. Licencjonowany zarządca nieruchomości z doświadczeniem deweloperskim w zakresie analiz runku nieruchomości, planowania i realizacji procesów inwestycyjnych.

formularz (doc)