Nieruchomości szkolenia

Tor przeszkód na drodze do rozwiązania najmu i eksmisji.

CEL SZKOLENIA

Na szkoleniu zaprezentujemy zagadnienia związane z rozwiązaniem najmu i eksmisją. Przedstawimy prawne sposoby skutecznej eksmisji oraz alternatywne sposoby rozwiązania umowy najmu.

 

DLA KOGO

  • wspólnoty mieszkaniowe,
  • zarządcy nieruchomości,
  • właściciele nieruchomości,
  • spółdzielnie mieszkaniowe,
  • pracownicy jednostek gospodarujących publicznymi nieruchomościami,
  • nabywcy nieruchomości (podmioty prawne i osoby fizyczne) – zarówno ci inwestycyjni jak i prywatni.

 

formularz (doc)


1. Źródła i charakter zajmowania nieruchomości
a. tytuły prawne do lokali mieszkalnych
b. tytuły prawne do lokali innych niż mieszkalne
c. posiadanie jako instytucja prawna


2. Uwarunkowania rozwiązania tytułu prawnego do nieruchomości
a. rozwiązanie tytułu prawnego do lokali mieszkalnych
b. rozwiązanie tytułu prawnego do lokali innych niż mieszkalne


3. Postępowanie sądowe
a. postępowanie sądowe probierzem oceny istnienia bądź nieistnienia tytułu prawnego
b. postępowanie sądowe jako element legalnego objęcia nieruchomości w posiadanie
c. ustawa o ochronie praw lokatorów a eksmisja z lokalu


4. Egzekucja komornicza jako element wykonania orzeczenia sądu
a. tytuł wykonawczy podstawą egzekucji
b. wszczęcie postępowania egzekucyjnego (właściwość komornika)
c. ograniczenia eksmisji (lokale socjalne, pomieszczenia tymczasowe, odszkodowania).
 

Jarosław Kowszuk autor licznych publikacji w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami, zastępca naczelnika w Wydziale Zasobów Lokalowych, wieloletni pracownik Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami.