Nieruchomości szkolenia

Umowa sprzedaży nieruchomości. Aspekty cywilnoprawne i podatkowe

Dla kogo: szkolenie skierowane do wszystkich osób, które w swojej pracy stykją się z zagadnieniam związanymi z podatkami od sprzedaży nieruchomości.

 

Program szkolenia:

 

I. Aspekty prawne umowy sprzedaży

 1. Charakterystyka umowy przedwstępnej i jej skutki podatkowe
 2. Dodatkowe zastrzeżenia umowne (zadatek, warunek, kara umowna, odstępne, zastrzeżenie pierwokupu) i ich skutki podatkowe
 3. Umowa zobowiązująca i rozporządzająca, umowy zawierane pod warunkiem, rozwiązanie umowy – skutki podatkowe
 4. Nabycie nieruchomości przez powiernika – skutki podatkowe
 5. Przewłaszczenie na zabezpieczenie – skutki podatkowe
 6. 5. Nieruchomość objęta wspólnością majątkową małżeńską
 7. Wybrane aspekty umowy sprzedaży

II. Obrót nieruchomościami w podatku dochodowym

 1. Źródła przychodu związane z obrotem nieruchomościami (działalność gospodarcza, odpłatne zbycie, wnoszenie nieruchomości do spółki, zbycie ekspektatywy)
 2. Nieruchomości w działalności gospodarczej – sprzedaż, zakup (towary, środki trwałe, amortyzacja)
 3. Wniesienie nieruchomości do spółki – skutki podatkowe
 4. Odpłatne zbycie nieruchomości w obrocie prywatnym. Zasady. Zwolnienia od podatku

III. Obrót nieruchomościami w podatku VAT

 1. Pojęcie podatnika VAT. Działalność gospodarcza w podatku VAT
 2.  Pojęcie towaru. Grunt i użytkowanie wieczyste gruntu
 3. Dostawa towarów i świadczenie usług w obrocie nieruchomościami
 4. Powstanie obowiązku podatkowego. Podstawa opodatkowania
 5. Zwolnienia od podatku.
 6. VAT a PCC
 7. Rozliczenia VAT przy nabyciu nieruchomości. Inwestycje na gruncie.
   

Osoba prowadząca: Stella Brzeszczyńska - Prawnik, doradca podatkowy, prowadzi Kancelarię Doradztwa Prawnego i Podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z obrotem i posiadaniem nieruchomości. Wieloletni wykładowca prawa podatkowego dla biegłych rewidentów, księgowych, doradców podatkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego.

pobierz formularz

Polecamy najbliższe szkolenia:

 • Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi

  Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi – współpraca z właścicielem nieruchomości i najemcami. Czy wiesz... Jak skutecznie budować relacje z najemcami , właścicielem nieruchomości i podwykonawcami? Jak budować strategię najmu ? Jak zarządzać budżetem... więcej

 • Negocjowanie umów najmu - warsztaty praktyczne

  Aktualne przepisy prawne  i zasady prowadzenia negocjacji umowy najmu – warsztaty praktyczne Czy wiesz…. W jaki sposób uzupełniać poszczególne zapisy w umowie najmu i jak je negocjować ? Jak przygotować kompletną i poprawną umowę najmu niezbędną do negocjacji z Najemcą i /lub... więcej

 • Czytanie kosztorysów i projektów budowlanych - warsztaty praktyczne

  Czy wiesz.... Co stanowi podstawę do sporządzenia typowego kosztorysu ofertowego   Dlaczego czasem w kosztorysie podaje się koszty pośrednie i zysk , a innych one nie występują?   Jaki jest zakres odpowiedzialności i decyzyjności osób uprawnionych, czyli co może i musi... więcej