Nieruchomości szkolenia

Umowa sprzedaży nieruchomości. Aspekty cywilnoprawne i podatkowe

Dla kogo: szkolenie skierowane do wszystkich osób, które w swojej pracy stykją się z zagadnieniam związanymi z podatkami od sprzedaży nieruchomości.

 

Program szkolenia:

 

I. Aspekty prawne umowy sprzedaży

 1. Charakterystyka umowy przedwstępnej i jej skutki podatkowe
 2. Dodatkowe zastrzeżenia umowne (zadatek, warunek, kara umowna, odstępne, zastrzeżenie pierwokupu) i ich skutki podatkowe
 3. Umowa zobowiązująca i rozporządzająca, umowy zawierane pod warunkiem, rozwiązanie umowy – skutki podatkowe
 4. Nabycie nieruchomości przez powiernika – skutki podatkowe
 5. Przewłaszczenie na zabezpieczenie – skutki podatkowe
 6. 5. Nieruchomość objęta wspólnością majątkową małżeńską
 7. Wybrane aspekty umowy sprzedaży

II. Obrót nieruchomościami w podatku dochodowym

 1. Źródła przychodu związane z obrotem nieruchomościami (działalność gospodarcza, odpłatne zbycie, wnoszenie nieruchomości do spółki, zbycie ekspektatywy)
 2. Nieruchomości w działalności gospodarczej – sprzedaż, zakup (towary, środki trwałe, amortyzacja)
 3. Wniesienie nieruchomości do spółki – skutki podatkowe
 4. Odpłatne zbycie nieruchomości w obrocie prywatnym. Zasady. Zwolnienia od podatku

III. Obrót nieruchomościami w podatku VAT

 1. Pojęcie podatnika VAT. Działalność gospodarcza w podatku VAT
 2.  Pojęcie towaru. Grunt i użytkowanie wieczyste gruntu
 3. Dostawa towarów i świadczenie usług w obrocie nieruchomościami
 4. Powstanie obowiązku podatkowego. Podstawa opodatkowania
 5. Zwolnienia od podatku.
 6. VAT a PCC
 7. Rozliczenia VAT przy nabyciu nieruchomości. Inwestycje na gruncie.
   

Osoba prowadząca: Stella Brzeszczyńska - Prawnik, doradca podatkowy, prowadzi Kancelarię Doradztwa Prawnego i Podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z obrotem i posiadaniem nieruchomości. Wieloletni wykładowca prawa podatkowego dla biegłych rewidentów, księgowych, doradców podatkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego.

pobierz formularz

Polecamy najbliższe szkolenia:

 • Utrzymanie techniczne obiektów i ich instalacji w praktyce

  Wyzwania stawiane zarządcy w związku z prawidłowym utrzymaniem technicznym obiektu i jego instalacji . Czy wiesz: Jak prawidłowo i ekonomicznie dbać o odpowiedni stan techniczny obiektów i instalacji ? O czym nie powinno się zapominać odpowiadając za techniczne utrzymanie obiektu, a co można pominąć? Na... więcej

 • Weryfikacja operatów szacunkowych (nie tylko dla rzeczoznawców majątkowych).

  Aktualne przepisy i standardy sporządzania operatów szacunkowych, a różne szkoły wyceny. Czy wiesz… Jaka powinna być zawartość operatu? Czy zastosowano prawidłowe podejście dla celu wyceny ? Jak sprawdzić rachunki w wycenie?    Korzyści ze szkolenia:... więcej

 • Procedury prowadzenia i odbioru prac budowlano-remontowych

  Praktyczne i formalne aspekty planowania, realizacji i odbiorów robót remontowych dla właścicieli i zarządców nieruchomości. Czy wiesz... J ak ocenić stan techniczny budynku i kto powinien to zrobić? Jak prawidłowo zaplanować i przygotować się do realizacji robót remontowych? Jakie... więcej

 • Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi

  Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi – współpraca z właścicielem nieruchomości i najemcami. Czy wiesz... Jak skutecznie budować relacje z najemcami , właścicielem nieruchomości i podwykonawcami? Jak budować strategię najmu ? Jak zarządzać budżetem... więcej