Nieruchomości szkolenia

Aktualne problemy rozliczania kosztow ciepła w budynkach wielolokalowych

Na szkoleniu zaprezentowane zostaną zagadnienia związane z roliczaniem kosztów ciepła w budynkach wielolokalowych. Przedstawimy wymagania Dyrektywy 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz stan zaawansowania jej wprowadzania na grunt polski. Pokażemy główne problemy pojawiające się się prz rozliczaniu kosztów ciepła oraz metody ich rozwiązania.

formularz (doc)

1.Znaczenie rozliczania kosztów ogrzewania według indywidualnego zużycia w racjonalnym gospodarowaniu ciepłem w budynkach


2.Dyrektywa 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych


3.Stan implementacji Dyrektywy do przepisów krajowych:

- Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej,
- Założenia do ustawy o efektywności energetycznej
- inne działania resortów: Gospodarki oraz Infrastruktury


4. Podstawy prawne indywidualnego rozliczania kosztów ciepła i wody:
- Ustawa Prawo energetyczne
- pozostałe akty prawne
- przewidywane kierunki zmian uregulowań prawnych


5. Charakter kosztów ciepła
- koszty ciepła wynikające z umowy z dostawcą zewnętrznym
- koszty ciepła wyprodukowanego w źródle ciepła należącym do zarządcy budynku
- istota i charakter opłat za ciepło dotyczących lokali


6. Sposób pomiaru i rejestracji zużycia ciepła i wody
- ciepłomierze
- podzielniki kosztów ogrzewania
- wodomierze


7. Najpowszechniej stosowane metody rozliczania kosztów ciepła i wody


8. Regulamin rozliczania kosztów ciepła i wody


9. Dyskusja

 

dr Kazimierz Dudziński Prezes Stowarzyszenia ds. Rozliczania Energii


dr inż. Andrzej Mroczkowski członek Zarządu Stowarzyszenia ds. rozliczania Energii, członek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, biegły sądowy z dziedziny ciepłownictwa