Nieruchomości szkolenia

Amortyzacja i leasing nieruchomości - orzecznictwo, przykłady praktyczne

Szkolenie skierowane do:

-Zarządców nieruchomości

-Pośredników w obrocie nieruchomościami

-Rzeczoznawców majątkowych

-oraz wszystkich tych którzy chcą zapoznać się z amortyzacją i leasingiem nieruchomości.

 

Program szkolenia:

1. Amortyzacja nieruchomości

a) definicja środka trwałego (kompletność i zdatność do użytku);
b) budynki i budowle na cudzym gruncie;
c) inwestycje w obcych środkach trwałych;
d) warunki rozpoczęcia amortyzacji;
e) dokumentacja – ewidencja środków trwałych, wykaz środków trwałych.

2. Wartość początkowa środków trwałych

a) ustalanie wartości początkowej:
a. kupno,
b. wytworzenie,
c. nabycie nieodpłatne (w tym w drodze darowizny),
d. wkład do spółki osobowej,
e. wkład do spółki kapitałowej;
b) dopuszczalność oszacowania wartości początkowej;
c) nabycie nieruchomości w ramach przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części;
d) sukcesja amortyzacji (przekształcenia, łączenie podmiotów, zmiana formy prawnej itp.)
e) remonty a ulepszenia zwiększające wartość początkową (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja, modernizacja).

3. Stawki amortyzacyjne:

a) stawki z wykazu – zasady podwyższania i obniżania stawek;
b) indywidualne stawki amortyzacyjne:
a. nieruchomości używane,
b. nieruchomości ulepszone,
c. stawki dotyczące nieruchomości mieszkalnych i niemieszkalnych,
d. jakie nieruchomości można zamortyzować w trzy lata?

4. Odpisy amortyzacyjne a koszty uzyskania przychodu

a) zasady zaliczania odpisów do kosztów – pojęcie sumy odpisów amortyzacyjnych;
b) odpisy nie stanowiące kosztów;
c) czy wyłączenia z kosztów dotyczą także wydatków na nabycie lub wytworzenie środków trwałych?

 

5. Leasing nieruchomości, a podatek PIT, CIT i VAT:

a) zastosowanie gospodarcze leasingu nieruchomości;
b) leasing operacyjny;
c) leasing finansowy;
d) leasing gruntu;
e) wykup nieruchomości po zakończeniu umowy.

 

Osoba prowadząca :

Paweł Konwiński- specjalista w zakresie podatków związanych z nieruchomościami, czynny doradca podatkowy, praktyk, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, doświadczony wykładowca i prowadzący szkolenia w zakresie prawa podatkowego dla przedsiębiorstw i instytucji (m.in. Dolnośląska Izba Gospodarcza, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
 

formularz (doc)