Nieruchomości szkolenia

Analiza wartości rynkowej nieruchomości – czyli co decyduje o cenie i zbywalności nieruchomości. Przykłady najczęściej spotykanych błędów przeszacowania oferty

Grupa docelowa:

 • Pracownicy biur nieruchomości (agenci, maklerzy, brokerzy)
 • Właściciele biur obrotu nieruchomościami
 • Dyrektorzy sprzedaży
 • Kierownicy zespołów sprzedaży biur nieruchomości

Cel szkolenia:
Uczestnicy szkolenia poznają zasady, podstawy teoretyczne oraz wiedzę praktyczną pozwalającą na prawidłowe szacowanie realnej, rynkowej wartości przyjmowanej do obrotu nieruchomości. Zaprezentowane zostaną istotne czynniki mające największy wpłayw na wartosc nieruchomości.
 

formularz (doc)
 1. Wartość nieruchomości a cena nieruchomości.
 2. Wartość rynkowa, wartość odtworzeniowa, wartość dochodowa. Różne aspekty podejścia do analizy wartości nieruchomości.
 3. Ocena stanu prawnego i stanu faktycznego nieruchomości – jednym z podstawowych obowiązków pośrednika przyjmującego nieruchomość do obrotu.
 4. Analiza dokumentów nieruchomości przyjmowanej do obrotu – jakie dokumenty należy analizować, na co zwrócić szczególną uwagę – czy istotna jest wyłącznie podstawa nabycia i tytuł własności???
 5. Analiza stanu faktycznego (teren nierówny, teren podmokły, stanowiska archeologiczne, itp.)
 6. Analiza porównawcza cen: transakcyjnych i ofertowych. Badanie czasu sprzedaży nieruchomości podobnych.
 7. Case study: przykłady błędów w oszacowaniu wartości (ceny ofertowej) nieruchomości – konsekwencje tego rodzaju pomyłki.

Joanna Lebiedź - Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego z rynkiem nieruchomości związana od 1988 roku, licencja Pośrednika i Doradcy Rynku Nieruchomości numer 756 w Polsce, autorka wielu publikacji prasowych, oraz analiz rynku nieruchomości, ekspert w dziedzinach psychologii sprzedaży i marketingu nieruchomości, doskonały praktyk obsługi rynku nieruchomości, negocjacji umów obrotu nieruchomościami, pracy na rzecz wyłącznie jednej strony transakcji.