Nieruchomości szkolenia

Aspekty prawne zarządzania wspólnotą mieszkaniową

Dla kogo: szkolenie skierowane do osób zajmujących sie zarządzaniem nieruchmościami będącymi własnością wspólnoty mieszkaniowej. Na szkoleniu zostaną zaprezentowane zagadnienia związane z całokształtem obsługi nieruchomości wspólnej oraz rozliczeń podatkowych.

Program szkolenia:

1. Wspólnoty mieszkaniowe w zarządzaniu nieruchomościami:

  •  Przejmowanie nieruchomości w zarządzanie,
  •  Wynagrodzenie dla zarządu,
  •  Tryb podejmowania uchwał.

2. Finanse wspólnoty mieszkaniowej.
3. Zasady ustalania wysokości zaliczek.
4. Plan gospodarczy wspólnoty.
5. Środki na finansowanie nieruchomości wspólnej (pojęcie pożytków).
6. Zasady rachunkowości i sprawozdawczości wspólnot mieszkaniowych:

  • Dokumentacja operacji gospodarczych
  • Ewidencja operacji gotówkowych
  • Ewidencja operacji bezgotówkowych
  • Ewidencja należności i zobowiązań
  • Ewidencja kosztów i przychodów
  • Rozliczenie kosztów
  • Bilans i sprawozdanie finansowe

7. Podatki występujące w zarządzaniu wspólnotami mieszkaniowymi.
8. Aktualne i przewidywane zmiany w ustawodawstwie mieszkaniowym.
9. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.
10. Aspekty zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami.
 

formularz (doc)