Nieruchomości szkolenia

Aspekty techniczne nadbudowy nieruchomości

Dla kogo: szkolenie skierowane do osób zajmujących się zarządzaniem i administrowaniem nieruchomości, które w najbliższym czasie zostaną przebudowane. Na szkoleniu przedstawione zostaną zagadnienia związane z całem procesem inwestycyjnym podczas nadbudowy nieruchomści.

 

Program szkolenia:

1. Przygotowanie organizacyjne ( określenie celów, podział zadań, określenie sposobu realizacji).


2. Wstępny plan (analiza celów, sposobów działania, szacowanie kosztów, wstępny harmonogram działań, analiza zagrożeń).


3. Zainicjowanie działań ( przygotowania formalno prawne, podjęcie decyzji o przystąpieniu do realizacji inwestycji).


4. Zaplanowanie inwestycji ( ustalenie celów, przyjęcie sposobów działania, kalkulacja kosztów, harmonogram działań, analiza ryzyka i zagrożeń).


5. Przygotowanie inwestycji ( wybór i zatrudnienie podmiotów realizujących inwestycje, przygotowanie dokumentów, uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji).


6. Realizacja inwestycji ( wejście na roboty, nadzór, odbiór prac).


7. Zakończenie inwestycji ( uzyskanie niezbędnych decyzji, określenie dalszych działań, rozliczenie inwestycji, ocena realizacji inwestycji).


8. Cel wykonania nadbudowy ( sposoby realizacji, korzyści dla wspólnoty ).


9. Aspekty prawne ( Ustawa o własności lokali, Kodeks Cywilny, Przepisy Prawa budowlanego).


10. Aspekty organizacyjne ( uchwały wspólnoty, przyjęcie sposobu działania, projekt, przygotowanie inwestycji, wykonawca, realizacja inwestycji, zakończenie inwestycji).

 

Osoba prowadząca: Michał Substyk – wieloletni praktyk na rynku zarówno nieruchomości mieszkaniowych w starych i nowo wybudowanych zasobach, jak i nieruchomości komercyjnych. Licencjonowany zarządca nieruchomości z doświadczeniem deweloperskim w zakresie analiz runku nieruchomości, planowania i realizacji procesów inwestycyjnych.
 

formularz (doc)