Nieruchomości szkolenia

BHP w pracy zarządcy

Dla kogo: szkolenie skierowane do osób odpowiedzialnych za realizację i prowadzenie procesu inwestycyjnego. Na szkoleniu zostaną przedstawione zasady bhp przed rozpoczęciem prac budowlanych, podczas robót oraz po zakończeniu procesu inwestycyjnego.

 

Program szkolenia:

1. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych
2. Kiedy nie jest wymagane pozwolenie na budowę obiektów
3. Kiedy zgłoszenia właściwemu organowi - starosta wymaga budowa
4. Przypadki nie wymagające pozwolenia na rozbiórkę obiektu
5. Kiedy wymagane jest pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego
6. Opiniowanie projektów budowlanych

  • w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
  • w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych
  • w zakresie zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej

7. Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego
8. Rodzaje obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego
9. Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych

  • plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie oraz szczegółowy zakres rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia ludzi
  • Szczegółowy zakres robót budowlanych, przy wykonywaniu których należy uwzględnić ich specyfikę w planie bezpieczeństwa

10. Przekazanie obiektu do eksploatacji:
11. Czynności wymagane przepisami Prawa Budowlanego
12. Czynności wymagane przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisami szczególnymi
13. Eksploatacja nieruchomości:

  • Książka obiektu budowlanego
  • pomiary elektryczne
  • koordynator bhp na budowie i w czasie eksploatacji obiektu budowlanego
     

Osoba prowadząca: mgr inż. Alojzy Czech - Rzeczoznawca ds. bhp, specjalista ds. prawa pracy, autor wielu publikacji fachowych, wykładowca z wieloletnim stażem w dziedzinie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa pracy w różnych branżach rynku, w tym budownictwa, biegły sądowy przy Sadzie Okręgowym w Warszawie

 

formularz (doc)