Nieruchomości szkolenia

Budowanie pozycji w zespole

 

 

Dla kogo: szkolenie adresowane jest do zarządców,  pośredników i rzeczoznawców nieruchomości oraz osób, które z racji wykonywanego zawodu zarządzają ludźmi, kierują zespołem pracowników, przygotowują wystąpienia oraz prowadzą zebrania.


Korzyści: uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z rolą, jaką pełnią oraz jej wpływem na poprawne funkcjonowanie całego zespołu. Nauczą się dostosowywać styl kierowania do zespołu, którym zarządzają. Ponad to dowiedzą się jak radzić sobie z pojawiającymi się problemami, w jaki sposób je rozwiązywać oraz jak minimalizować ryzyko wystąpienia problemów w zespole. Uczestnicy szkolenia nauczą się także w jaki sposób budować wizerunek oraz jak istotne jest umiejętne prowadzenie zebrań (z dostawcami usług, lokatorami, itp.).


Program szkolenia:


• Rola przełożonego w zespole
• Dopasowanie stylu kierowania do swojego zespołu
• Budowanie wizerunku
• Prowadzenie zebrań
• Kreatywne rozwiązywanie problemów
• Umiejętności prezentacyjne w kierowaniu
 

formularz (doc)