Nieruchomości szkolenia

Budowlanka dla „Niebudowlańca” czyli budownictwo dla Opornych.

Budownictwo dla opornych – jak to działa? I dlaczego się nie przewraca?

Czy wiesz:

 • Jak poprawnie zorganizować proces inwestycyjny?
 • Kto jest kim i po co jest potrzebny w budownictwie?
 • Jakie przepisy prawne regulują budownictwo?
 • Jak to działa? – podstawowe elementy każdego budynku.

Co to jest „sztuka budowlana”? 90% ludzi bagatelizuje to sformułowanie. Czy słusznie? Skąd się biorą usterki budynków? Czy to wina oszczędnego Inwestora? Czy cwanego Wykonawcy? Czy młodego Projektanta? Czy niedbałego Zarządcy? Czy wiecie, że każda robota remontowa w istniejącym budynku wymaga zgłoszenia? 98% zarządców nie zgłasza np. remontu pokrycia dachowego.

Korzyści ze szkolenia:

Po szkoleniu uczestnik będzie miał podstawową wiedzę na temat budownictwa, zarówno w aspekcie organizacyjnym, formalno-prawnym, jak również technicznym wytłumaczonym prostym, zrozumiałym dla wszystkich językiem

Założenia projektu:

Szkolenie w krótkich żołnierskich słowach przedstawi bardzo szeroką problematykę współczesnego budownictwa (budownictwo w pigułce). Zasygnalizuje podstawowe problemy, jakie mogą napotkać wszyscy użytkownicy „budownictwa”, a więc: lokatorzy, najemcy, zarządcy, administratorzy, pośrednicy, agenci nieruchomości, itp.

Odbiorcy szkolenia:

Lokatorzy, najemcy, zarządcy, administratorzy, pośrednicy, agenci nieruchomości, itp., wszyscy, którzy chcą „zrozumieć” budownictwo.

 

Cena szkolenia:

Koszt uczestnictwa: 290 zł/osoba

Cena zawiera:

- materiały szkoleniowe

- serwis kawowy i lunch

- możliwość indywidualnych konsultacji z trenerem

formularz (doc)

Program szkolenia

Moduł I. Proces inwestycyjny w budownictwie.

 1. Co jest potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę?
 2. Kto jest potrzebny na budowie?
 3. Jak uzyskać pozwolenie na użytkowanie?

Moduł II. Podstawowe przepisy w budownictwie.

 1. Prawo budowlane.
 2. Rozporządzenia wykonawcze (przepisy techniczno-budowlane).
 3. Normy (obowiązkowe, czy nie?).
 4. „Sztuka budowlana”.

Moduł III. Budownictwo – podstawowe zagadnienia techniczne.

 1. Fundamenty.
 2. Ściany – nośne, czy osłonowe?
 3. Konstrukcje stropów.
 4. Dachy.
 5. Izolacje.
 6. Elementy wykończeniowe.
 7. Zagospodarowanie terenu.

Warsztaty poprowadzi mgr inż. Mariusz Dusiński
Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej, Wydziału Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej. Wieloletni pracownik wojskowych jednostek inwestycyjnych. Po rozstaniu z Armią, inspektor nadzoru inwestorskiego obiektów budownictwa mieszkaniowego, biurowo-administracyjnych, przemysłowych i stacji paliw. Od sześciu lat wykonuje rocznie kilkadziesiąt ocen stanu technicznego obiektów budowlanych. Specjalizuje się w opracowaniach audytorskich na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych w zakresie identyfikacji wad i usterek budynków objętych rękojmią deweloperów. Świadczy usługi doradcze w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań sądowych przeciwko deweloperom, którzy uchylają się od usuwania usterek. Uczestniczy w mediacjach prowadzących do polubownego rozstrzygnięcia sporów.