Nieruchomości szkolenia

Budynki przyjazne użytkownikowi czyli rola zarządcy w procesie inwestycyjnym

Dla kogo: szkolenie skierowane do zarządców nieruchomości i adminstratorów, którzy w swojej pracy mają doczynienia z budową bądź przebudową nieruchomości. Na szkoleniu zostaną zaprezentowane sposoby prowadzenia procesu inwestycyjnego od strony zarządcy nieruchomości.

 

Program szkolenia:

1. Definicje uczestników procesu inwestycyjnego


2. Podstawowe akty prawne w procesie inwestycyjnym


3. Przygotowanie marketingowe i zakup terenu

a) analizy i badania marketingowe
b) analizy prawne, techniczne i ekonomiczne terenów inwestycyjnych


4. Przygotowanie inwestycji
a) techniczne (projektowanie)
• standardy inwestycji
• rozwiązania przyjazne dla użytkownika i zarządcy (ergonomia i ekonomia)
b) handlowe (umowa z klientem)


5. Pozwolenie na budowę (zgłoszenie)


6. Realizacja inwestycji

a) obsługa klienta w trakcie budowy
b) zmiany lokatorskie
c) zmiany do umowy (rezygnacje , cesje, zamiany)


7. Zakończenie inwestycji
a) przekazanie lokalu
b) umowa sprzedaży:
• wydzielenie lokalu
• przeniesienie własności
• służebności
• określenie zasad korzystania z współwłasności
• określenie sposobu zarządzania nieruchomością


8. Zarządzanie nieruchomością

a) etapy zarządzania nieruchomością i ich specyfika
b) przygotowanie logistyczne
c) przygotowanie budżetu dla eksploatacji
d) obsługa eksploatacyjna
e) obsługa finansowa na rożnych etapach zarządzania
9. Gwarancja i rękojmia
a) obsługa zgłoszeń z tytułu rękojmi
b) egzekwowanie usuwania usterek


Osoba prowadząca: Michał Substyk – wieloletni praktyk na rynku zarówno nieruchomości mieszkaniowych w starych i nowo wybudowanych zasobach, jak i nieruchomości komercyjnych. Licencjonowany zarządca nieruchomości z doświadczeniem deweloperskim w zakresie analiz runku nieruchomości, planowania i realizacji procesów inwestycyjnych.
 

formularz (doc)