Nieruchomości szkolenia

Czystość i porządek na nieruchomości, czyli jak zadowolić klientów?

Aktualne wymagania prawne i obowiązki zarządców nieruchomości związane z utrzymaniem czystości i porządku na nieruchomości.

Czy wiesz...

 • Jak zorganizować sprzątanie w nieruchomości i wokół niej?
 • Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomości, to nie tylko czysta klatka schodowe i przystrzyżony trawnik?
 • Kiedy należy zrzucać śnieg z dachu, a kiedy przeprowadzić deratyzację?
 • Jak zorganizować system gospodarki odpadami na nieruchomości?
 • Jakie kary grożą właścicielowi lub zarządcy nieruchomości za niewywiązywanie się z obowiązku utrzymania czystości i porządku?

 

Od 01.01.2012 r. obowiązuje nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Najpóźniej w lipcu 2013 r. zaczną obowiązywać nowe, rewolucyjne zasady gospodarowanie odpadami. Wiąże się to z nowymi, dodatkowymi zadaniami i wyzwaniami dla właścicieli i zarządców nieruchomości. Rewolucyjność tych zmian oraz niedoskonałość i niespójność przepisów może rodzić wiele problemów. Nie każdy będzie umiał sobie z nimi poradzić. Ale ustawa o utrzymaniu czystości i porządku to nie tylko odbieranie śmieci i wyposażenie nieruchomości w pojemniki na śmieci. Ustawa (oraz Regulaminy utrzymania czystości i porządku – indywidualne dla każdej gminy, miasta, dzielnicy) regulują także takie zagadnienia, jak: podłączenie nieruchomości do kanalizacji; obowiązki właścicieli zwierząt; czynności związane z utrzymaniem nieruchomości w zimie i w lecie i wiele innych.

 

Korzyści ze szkolenia:

 • Uczestnicy poznają najnowsze zmiany w prawie, które znacząco wpłyną na obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości.
 • Uczestnicy poznają sprawdzone i skuteczne metody na utrzymanie czystości i porządku na nieruchomości oraz na pozyskanie przychylności lokatorów/użytkowników nieruchomości.
 • Uczestnicy dowiedzą się na czym warto, a na czym nie warto oszczędzać na nieruchomości.
 • Każdy z uczestników otrzyma komplet fachowych materiałów szkoleniowych oraz certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.
 • Możliwość indywidualnych konsultacji z ekspertem.

 

Odbiorcy szkolenia:
Szkolenie skierowane jest do zarządów wspólnot mieszkaniowych, zarządców, administratorów nieruchomości, właścicieli obiektów i budowli, jak również działów utrzymania, działów administracyjnych w firmach produkcyjnych i usługowych. Odbiorcami szkolenia są także pracownicy urzędów – osoby, które zarządzają mieniem własności publicznej.

 

Program szkolenia realizuje 8 godzin edukacyjnych wg § 6 ust. 1 rozporządzenia z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz. U. Nr 80, poz. 475).

 

Cena szkolenia: 

Koszt uczestnictwa: 270 zł/osoba

Cena zawiera:

 - materiały szkoleniowe

 - 3 przerwy kawowe

 

formularz (doc)

W trakcie zajęć praktycznych zostaną omówione:

1. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie

 • zakres i adresaci ustawy
 • nowelizacja ustawy z 2012 r.

2. Odpady komunalne stałe i płynne

 • jak zorganizować odbiór
 • opłata za gospodarowanie odpadami – zasady jej ustalania i podmioty obowiązane

3. Podłączenie nieruchomości do kanalizacji

 • kiedy powstaje obowiązek podłączenia
 • procedura podłączenia

4. Utrzymanie czystości i porządku w zależności od pory roku

 • okres wiosna – lato
 • okres jesień – zima

5. Nadzór organów gminy

 • podmioty uprawnione
 • egzekucja obowiązków

6. Regulaminy utrzymania czystości i porządku w poszczególnych gminach

 • obowiązki dla właścicieli i zarządców nieruchomości
 • istotne postanowienia
 • obowiązki posiadaczy zwierząt domowych
 • dezynfekcja i deratyzacja
 • przykładowe regulaminy

7. Standardy utrzymania czystości i porządku - praktyka

 • na obiekcie
 • teren wokół nieruchomości

Spotkanie poprowadzi mgr Radosław Wasilewski – prawnik, absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, licencjonowany zarządca nieruchomości (Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii); wieloletni praktyk w zarządzaniu budynkami mieszkalnymi i wspólnotami mieszkaniowymi; współtwórca aktów prawnych z zakresu czystości i porządku; w latach 2007-2011 urzędnik samorządowy wyższego szczebla; dyrektor firmy zajmującej się utrzymaniem czystości, porządku i gospodarką odpadami.