Nieruchomości szkolenia

Czytanie dokumentów, związki z wartością i obsługą nieruchomości, niezgodności zapisów – co dalej ?

CEL SZKOLENIA:


W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną przykładowe dokumenty: wypisy z rej. gruntów, mapy geodezyjne, wypisy z rej. budynków i lokali, ksiąg wieczystych, planu miejscowego, dokumentacja techniczna (projekty, inwentaryzacje) itp. Warsztatowo zostaną omówione przypadki błędnych – sprzecznych zapisów w dokumentach, propozycje rozwiązań problemu na poziomie klient-doradca (pośrednik, zarządca, rzeczoznawca majątkowy). Dokumentacja formalno-prawna i techniczna nieruchomości, wykorzystanie w procesie szacowania i obsługi nieruchomości
 

DLA KOGO:

  • licencjonowani zarządcy pośrednicy i rzeczoznawcy majątkowi
  • administratorzy i agenci nieruchomości
  • pracownicy wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni
  • wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia

 

 

formularz (doc)

1. Przypomnienie i omówienie wybranych regulacji prawnych

  • księgi wieczyste
  • prawo geodezyjne i kartograficzne
  • zagospodarowanie przestrzenne
  • ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
  • ustawa o własności lokali

2. Warsztaty z przykładowymi dokumentami wymaganymi lub pomocnymi w procesie wyceny, doradztwa (pośrednictwa lub zarządzania) nieruchomości – czytanie odpisów z ksiąg wieczystych, wypisy z rejestrów gruntów, budynków, lokali, dokumentacja geodezyjna i techniczna działek zabudowanych, dokumentacja techniczna (projekt, inwentaryzacja) budynków a także planów dot. zagospodarowania miejscowego (Studium Kierunków Rozwoju oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego)


3. Wpływ zgodności dokumentów oraz ustaleń planu miejscowego na proces szacowania i na wartość, sprzedaż/kupno, zarządzanie - jak ma reagować zarządca lub pośrednik – przykłady „pułapek”.


4. Wskazanie przykładowych niezgodności – wypis z ewidencji lokali a księga wieczysta, księga wieczysta lokalowa a księga wieczysta „główna”. Jak sprawdzić, co przyjąć, co doradzić lub czego wymagać ?

 

Maria Mogiłko – posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe w pracy rzeczoznawcy majątkowego i projektanta budowlanego. Posiada uprawniania projektowe i budowlane jest rzeczoznawca oraz pośrednikiem w obrocie nieruchomości. Biegły Sądu Okręgowego w Warszawie, specjalista w zakresie zagadnień związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości.