Nieruchomości szkolenia

DOKUMENTACJA BUDYNKU ORAZ INWENTARYZACJA OBIEKTOWA

CEL SZKOLENIA

Inwentaryzacja najczęściej kojarzona jest z przeprowadzeniem spisu rzeczy dla bieżących potrzeb danej organizacji, celem określenia stanu posiadania. Szkolenie wskazuje główny, a zarazem zasadniczy cel dokonywanego spisu w naukowym i praktycznym znaczeniu. Szkolenie wskazujące znaczenie prawa w procesie zarządzania nieruchomościami. Stosowanie art. 61-67 prawa budowlanego o utrzymaniu obiektów budowlanych czy zapisów Rozporządzeń Ministra Infrastruktury, należy do obowiązków, które realizowanie wymaga wiedzy i szczególnej staranności

 

KURS TEN POLECAMY

 • zarządcom i administratorom nieruchomości
 • członkom wspólnot mieszkaniowych
 • mieszkańcom zasobów komunalnych i spółdzielczych.
 • managerom szczebla kierowniczego
   

 

formularz (doc)

DOKUMENTACJA EKSPLOATACJI NIERUCHOMOŚCI

 1. Szkolenie wskazujące znaczenie prawa w procesie zarządzania nieruchomościami. Stosowanie art. 61-67 prawa budowlanego o utrzymaniu obiektów budowlanych czy zapisów Rozporządzeń Ministra Infrastruktury, należy do obowiązków, które realizowanie wymaga wiedzy i szczególnej staranności.
 2. Uczestnicy szkolenia zostają zapoznani z regulacjami przeprowadzania okresowych kontroli obiektów budowlanych oraz z wymaganiami dotyczącymi sporządzania odpowiednich protokołów pokontrolnych. Ponadto uczestnicy zostają zapoznani z rodzajem i treścią instrukcji i regulaminów dotyczących administrowanych budynków.

 

INWENTARYZACJA OBIEKTOWA

 

 1. Inwentaryzacja najczęściej kojarzona jest z przeprowadzeniem spisu rzeczy dla bieżących potrzeb danej organizacji, celem określenia stanu posiadania.
 2. Szkolenie wskazuje główny, a zarazem zasadniczy cel dokonywanego spisu w naukowym i praktycznym znaczeniu.
 3. Naukowe podejście przedstawiono w postaci drabiny inwentaryzacyjnej wskazując znaczenie inwentaryzacji fizycznej i inwentaryzacji empirycznej.
 4. Praktyczne zastosowanie inwentaryzacji wskazuje na jej fundamentalne znaczenie dla prawidłowego zarządzania każdą organizacją i każdą nieruchomością.
 5. Stopniowanie inwentaryzacji w poszczególnych krokach począwszy od spisu ogólnego po spis szczegółowy, umożliwia wykazanie tzw. wymuszonych punktów działania czyli czynnościom każdego zarządcy czy administratora nieruchomości.

 

 

Wojciech Jan Konieczny, absolwent wydziału zarządzania Szkoły Wyższej Warszawskiej Collegium Varsoviense. Wieloletni praktyk w dziedzinie zarządzania spółkami prawa handlowego. Specjalista w opracowywaniu i wdrażaniu planów naprawczych. Zarządca nieruchomości legitymujący się licencją zawodową o nr 14587. Dyrektor zarządzający TBS Bemowo Sp. z o.o.