Nieruchomości szkolenia

Droga sądowa a alternatywne metody rozwiązywania sporów

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników podstawowej wiedzy na temat alternatywnych metod rozwiązywania sporów takich jak: negocjacje, mediacje czy arbitraż, zapoznanie się z charakterystyką każdego z ww. postępowań, ich podobieństwami i różnicami jak również wadami i zaletami.

Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej jest zazwyczaj długotrwałe, sformalizowane i kosztowne, a strony postępowania sądowego nie mają wpływu na zapadłe rozstrzygnięcie, dlatego też wiele osób rezygnuje z dochodzenia swoich praw.

Niewątpliwą zaletą postępowań alternatywnych jest ich szybkość jak również koszt. Tego typu postępowania są znacznie tańsze i mniej sformalizowane, a ich dysponentem są same strony.

formularz (doc)

1. Co to jest konflikt:

 • pojęcie konfliktu,
 • źródła konfliktu,
 • podstawowe sposoby zachowań w sytuacji konfliktowej,
 • konflikt i jego pozytywy,
 • reakcja na konflikt,
 • sposoby radzenia sobie w sytuacji konfliktowej

2. Metody rozwiązywania konfliktów

3. Rozstrzyganie sporów a rozwiązywanie konfliktów

4. Dochodzenie roszczeń na drodze postępowania sądowego:

 • przesłanki,
 • główne zasady postępowania przed sądami powszechnymi,
 • koszty,
 • wady i zalety


5. Alternatywne metody rozwiązywania konfliktów (sporów): negocjacje, falycytacje mediacje, arbitraż:

 • definicje,
 • charakterystyka,
 • podobieństwa i różnice,
 • wady i zalety,
 • koszty

6. Negocjacje:

 • etapy negocjacji,
 • strategie negocjacyjne,
 • postawy w negocjacjach,

7. Mediacje:

 • zasady i przebieg mediacji,
 • korzyści z mediacji,
 • rodzaj spraw podlegających mediacji
 • zgłoszenie sprawy do mediacji,
 • koszty

8. Arbitraż:

 • specyfika postępowania arbitrażowego
 • arbitrzy i procedura
 • z jakimi sprawami do arbitrażu 

Agata Maksjan - radca prawny, właścicielka kancelarii radcowskiej - specjalista w zakresie prawa gospodarczego (m.in. nieruchomości, leasing, umowy handlowe w obrocie gospodarczym, prawo pracy, windykacja należności), mediator - Członek Polskiego Centrum Mediacji, trener

Agata Maksjan - radca prawny, właścicielka kancelarii radcowskiej - specjalista w zakresie prawa gospodarczego (m.in. nieruchomości, leasing, umowy handlowe w obrocie gospodarczym, prawo pracy, windykacja należności), mediator - Członek Polskiego Centrum Mediacji, trener