Nieruchomości szkolenia

Działalność zawodowa na rynku nieruchomości po wejściu w życie ustawy deregulacyjnej.

Nie wiesz jak będzie na rynku nieruchomości po 1 stycznia 2014 roku?

Jakie będą umowy pośrednictwa, zarządzania?

Czy dasz sobie radę z nową konkurencją?

Czy należy bać się deregulacji?

Zapraszamy na

Super Błyskawiczny Kurs Przygotowania do Życia Po Deregulacji.

Działalność zawodowa na rynku nieruchomości po wejściu w życie ustawy deregulacyjnej.

Program szkolenia

 1. Zderegulowani, ale profesjonalni. Zmiany w działalności profesjonalistów rynku nieruchomości. 3 h
 2. Przepisy znikają - zawodowcy zostają. Formalne podstawy wykonywania zawodów rynku nieruchomości. Pośrednictwo, zarządzanie i rzeczoznawstwo majątkowe po nowemu.
 3. Niepisane prawo, czyli jak być przyzwoitym profesjonalistą rynku nieruchomości (pośrednikiem, zarządcą) w nieprzyzwoitych czasach.
 4. Nowy wymiar odpowiedzialności zawodowej,
 5. Nowe postrzeganie standardów zawodowe i etyki zawodowej profesjonalistów rynku nieruchomości. Znikające standardy.
 6. Edukacja po nowemu,
 7. Formalne potwierdzenie kompetencji na rynku nieruchomości. Licencje - pamiątka czy potrzebny dokument.
 1. Formalnoprawne podstawy wykonywanie usług pośrednictwa, zarządzania na rynku nieruchomości. 3 h
 1. Nowa umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
 2. Formalne podstawy zawierania umowy pośrednictwa
 3. Wzrastająca rola klauzul abuzywnych.
 4. Jaka wyłączność w pośredniczeniu?
 5. Ochrona interesów klienta,
 6. Miara staranność wykonywania usług na rynku nieruchomości,
 7. Nowa umowa zarządzania po nowemu.
 8. Formalne podstawy zawierania umowy zarządzania nieruchomością.
 1. Ubezpieczenia zawodów rynku nieruchomości po nowemu. 1 h
 1. Ubezpieczenia - obowiązkowe i konieczne.
 1. Rynek nieruchomości po deregulacji. 1 h
 1. Konkurencja po nowemu.
 2. Nowe otwarcie, nowe perspektywy.
 3. Organizacje zawodowe.
 4. Portale i sieci wymiany ofert.

Seminarium poprowadzi Zbigniew Kubiński

Zbigniew Kubiński. Prawnik, radca prawny, licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami, wieloletni wykładowca na kursach i studiach podyplomowych licencyjnych pośrednika w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości na uczelniach i organizowanych przez firmy szkoleniowe, stowarzyszenia zawodowe pośredników, zarządców, rzeczoznawców majątkowych, wykładowca na szeregu konferencjach, kongresach, szkoleniach w zakresie rynku nieruchomości. Egzamin członka rad nadzorczych MSP - wieloletni członek – przewodniczący rad nadzorczych. Członkostwo w organizacjach zawodowych: Powszechne Towarzystwo Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości, Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej. Wieloletni członek Zarządu, Prezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Wiceprzewodniczący i Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej do spraw pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Obecnie Prezydent Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości oraz Prezydent Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości. Wiceprezes Stowarzyszenia Tradycji Akademickich „Siódemki” w Łodzi. Współwłaściciel Biura Obrotu Nieruchomościami EXPERT s.c. w Łodzi. Członek honorowy wielu stowarzyszeń, wielokrotnie wyróżniany, otrzymał od Ministra Infrastruktury odznakę honorową „Za Zasługi dla Budownictwa”.

formularz (doc)