Nieruchomości szkolenia

Efektywność finansowa nieruchomości komercyjnych

Czy wiesz…

 • Jak ocenić efektywność, perspektywy oraz porównać do konkurencyjnych obiektów nieruchomość komercyjną?
 • Jak wyznaczyć kluczowe wskaźniki efektywności, które z wyprzedzeniem wskażą nadchodzące problemy w zarządzaniu obiektem?
 • Czym jest i czy opłaca się refinansowanie posiadanych nieruchomości?

Korzyści ze szkolenia:

 • Szkolenie w przystępny sposób podsumowuje i prezentuje główne zagadnienia finansowe związane z nieruchomościami komercyjnymi.
 • Prezentowane są praktyczne modele finasowo-ekonomiczne używane we wszystkich fazach życia nieruchomości.
 • W ramach programu prezentowane są obecne standardy rynkowe wszelkich typów rozliczeń z najemcami.
 • Szkolenie pozwala zrozumieć zasady stosowania oraz przydatność wskaźników ekonomicznych używanych w ocenie efektywności inwestycji.

 

Nasze rozumienie sytuacji:

W dobie nowoczesnego zarządzania nieruchomościami, znaczenia nabiera problematyka zarządzania ekonomiczno-finansowego. Zadaniem  zarządzającego obiektem jest troska o zainwestowany kapitał oraz zapewnienie dochodów na oczekiwanym poziomie. Współczesny model zarządzania nieruchomościami stawia przed zarządzającym wysokie wymagania. Ukazuje potrzebę dokładnej analizy ekonomiczno-finansowej podejmowanych decyzji a realia rynkowe skłaniają property managertów do podejmowania ryzykownych działań. Realizacja celów ekonomiczno-finansowych właściciela, zarówno strategicznych, taktycznych jak i operacyjnych, poprzez instrumenty budżetowania, analizowania i sprawozdania  jest istotnym elementem pracy property managera.

 

Założenia projektu:                                                                                            Warsztat ukierunkowany będzie na wypracowanie odpowiednich narzędzi umożliwiających zarządzanie wartością nieruchomości, prezentację doświadczeń i najlepszych praktyk w dobie współczesnych realiów rynkowych. Ważnym elementem szkolenia  będzie wskazanie najnowszych trendów i tendencji w zarządzaniu różnymi typami nieruchomościami komercyjnymi pod kątem gospodarki finansowo-ekonomicznej

 Dla kogo dedykujemy szkolenie...

    Szkolenie skierowane jest do:

 • zarządców nieruchomości komercyjnych,
 • właścicieli i kierowników obiektów handlowych,
 • właścicieli nieruchomości komercyjnych,
 • facility i property managerów,
 • dyrektorów i kierowników działów finansowych,
 • osób odpowiedzialnych za kontrolę i utrzymanie obiektów magazynowych i przemysłowych,
 • wszystkich zaineresowynych tematem wydarzenia

Cena szkolenia: 

Koszt uczestnictwa: 350 zł  brutto / osoba         
           

 • Cena zawiera:
 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • lunch
 • całodzienny serwis kawowy
formularz (doc)

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Nieruchomości komercyjna jako inwestycja

2. Podejścia strategiczne podnoszące efektywność finansową

3. Budżetowanie i planowanie finansowe nieruchomości komercyjnych w poszczególnych fazach cyklu życia nieruchomości

 • Zakup gruntów, ”land banking”
 • Planowanie finansowe procesu deweloperskiego
 • Budżetowanie nieruchomości komercyjnych w fazie eksploatacji
 • Wyjście z inwestycji, ”redevelopment”, strategie sprzedaży.

4. Prowadzenie efektywnych rozliczeń operacyjnych z najemcami w nieruchomościach komercyjnych

 • Opłaty eksploatacyjne (Service Charge)
 • Fundusz marketingowy
 • Fundusz remontowy
 • Czynsze od obrotu w nieruchomościach handlowych
 • Add-on factors w nieruchomościach biurowych
 • Refakturowanie i dostawa mediów
 • Tenant incentives, entrance fees.

5. Ocena efektywności finansowej – koncepcje i wskaźniki

 • Wskaźniki operacyjne – dobór KPI’s różnych typów nieruchomości komercyjnych
 • Wskaźniki finansowe efektywności inwestycji (CM, NPV, IRR, okres zwrotu i inne)

6. Podnoszenie zwrotu z inwestycji w nieruchomości komercyjne – współpraca z bankami.

 

 

 


Maciej Zackiewicz - doświadczony manager, analityk finansowy, specjalista w dziedzinie inwestowania i zarządzania nieruchomościami komercyjnymi                                                          

licencjonowany zarządca nieruchomości, z zamiłowania wykładowca akademicki prowadzący zajęcia z zakresu przedmiotów specjalistycznych związanych z nieruchomościami.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej. Otrzymał z wyróżnieniem tytuł Executive MBA jednego z najlepszych programów MBA w regionie CEE.

Od kilkunastu lat zajmuje się nieruchomościami komercyjnymi i gruntowymi. W dotychczasowej karierze zajmował się różnymi aspektami zarządzania oraz transakcji dotyczących nieruchomości komercyjnych we wszystkich większych miastach Polski. W ostatnich latach zajmował wysokie stanowiska kierownicze oraz współpracował z licznymi funduszami kapitałowymi i deweloperami operującymi na polskim i regionalnym rynku nieruchomości.

Obecnie zajmuje stanowisko dyrektora zarządzającego firmy Apogeum Real Estate Sp. z o.o. (www.ApogeumRealEstate.com), która zajmuje się świadczeniem usług doradczych, zarządzaniem, obsługą transakcji i reprezentacją w zakresie najmu nieruchomości komercyjnych. Firma należy do Grupy Apogeum, która oprócz działalności w zakresie nieruchomości prowadzi również kompleksową dostawę usług projektowych, geotechnicznych, geodezyjnych, obsługi procesu planistyczno-inwestycyjno-budowlanego i doradczych dla podmiotów działających na rynku deweloperskim i budowlanym.