Nieruchomości szkolenia

Eksmisja z nieruchomości po nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego


Szkolenie omawia kwestie dotyczące eksmisji z lokalu mieszkalnego w kontekście ostatniej zmiany ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

 

Czy wiesz:

 • Eksmisja nie jest zależna od posiadania tytułu prawnego przez osobę zajmującą nieruchomość;
 • każde posiadanie nieruchomości jest chronione, nawet gdy jest bezprawne;
 • nie zawsze/ nie każdy może żądać dokonania eksmisji,
 • można wybrać komornika, który będzie przeprowadzał eksmisje i z nim negocjować oraz negocjować z gminą;
 • co zmienia ostatnia nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów…


W niektórych gminach trzeba czekać nawet pod kilka lat na dostarczenie lokalu socjalnego w związku z orzeczeniem eksmisji. Bywają też i takie przypadki, gdy eksmisja nie dochodzi do skutku pomimo dostarczenia lokalu socjalnego lub tymczasowego pomieszczenia. Oprócz opróżnienia nieruchomości istnieje także problem opróżnienia nieruchomości z pozostawionych rzeczy.

 

 

Korzyści ze szkolenia:

 • Uczestnicy dowiedzą się z czym związana jest eksmisja,
 • z jakich elementów się może składać,
 • od czego jest uzależniona,
 • i na co zwracać uwagę, gdy istnieje zasadność jej przeprowadzenia.


Uczestnicy szkolenia:
Zarządcy nieruchomości, właściciele nieruchomości, wynajmujący i najemcy, osoby korzystające z nieruchomości, a także pracownicy sektora publicznego zajmujący się problematyką nieruchomości.

formularz (doc)

1. Kiedy można dokonać eksmisji

 • tytuł prawny a eksmisja
 • kwestie związane ze skutecznym rozwiązaniem tytułu prawnego
 • ochrona posesoryjna i jej skutki

2. Sądowe postępowanie eksmisyjne

 • egitymacja czynna i bierna w procesie – czy każdy i zawsze może złożyć pozew, a także czy każdy może być pozwany
 • kwestie formalne związane z postępowaniem przed sądem i opłaty
 • wyrok i przysługujące środki odwoławcze

3. Administracyjne postępowanie egzekucyjne

 • omówienie podstawowych pojęć
 • przypadki, w których jest stosowane

4. Postępowanie komornicze

 • wybór komornika oraz współpraca z nim
 • zaskarżanie czynności komorniczych
 • ograniczenia egzekucji (eksmisji)

5. Gmina a eksmisja

 • obowiązki gminy
 • kwestie odszkodowawcze gminy
 • zawieranie ugód

6. Podsumowanie – najważniejsze zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy

Jarosław Kowszuk - Wieloletni pracownik merytoryczny związany ze sferą publiczną i nieruchomościami. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Nieruchomości im. Leona Koźmińskiego. Licencjonowany zarządca nieruchomości. Autor licznych publikacji z zakresu nieruchomości, w tym dotyczących kwestii gospodarowania mieniem publicznym. Ekspert i publicysta miesięcznika branżowego ,,Administrator”. Prowadzący różnych szkoleń dotyczących nieruchomości (jednocześnie ich autor). Prowadzi zajęcia na praktykach przygotowujących do zawodu zarządcy nieruchomości. W swojej pracy pełnił m.in. takie funkcje jak zastępca naczelnika w Wydziale Zasobów Lokalowych w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, zastępca kierownika Administracji w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Był ponadto członkiem komisji mieszkaniowej TBS Mokotów. Obecnie jest kierownikiem Zespołu ds. Powierzonych Nieruchomości w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.