Nieruchomości szkolenia

Elementy prawa budowlanego, obowiązkowe kontrole oraz prowadzenie książki obiektu budowlanego

Celem szkolenia jest omówienie podstawowych obowiązkowych kontroli, podanie ich podstawy prawej oraz przepisów wykonawczych na podstawie których należy przeprowadzać obowiązkowe kontrole. Podane będzie kto może wykonywać obowiązkowe kontrole, w jakich terminach należy je wykonywać i jakie grożą sankcje za ich nie wykonywanie. Omówiona będzie książka obiektu budowlanego, która służy do dokumentowania przeprowadzonych kontroli. Elementem szkolenia będzie szczegółowy instruktaż jak prowadzić książkę obiektu budowlanego. Omawiany materiał będzie zawierać liczne praktyczne uwagi i wskazówki.

formularz (doc)

1. Obowiązki wynikające z przepisów prawa:

 • ustawa prawo budowlane
 • definicje
 • nadzór nad dokumentacją
 • obowiązki właściciela i zarządcy

2. Obowiązkowe kontrole

 • terminy wykonywania kontroli
 • osoby uprawnione do wykonywania kontroli
 • obowiązki w przypadku zagrożeń

3. Obowiązki wynikające z przepisów prawa c.d.

 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych
 • terminy wykonywania kontroli
 • zasady wykonywania kontroli
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków

4. Dokumentowanie kontroli

 • Działania pokontrolne.
 • Katastrofa budowlana
 • Zmiana sposobu użytkowania

5. Prowadzenie książki obiektu budowlanego

 • podstawa prawna
 • cel prowadzenia książki obiektu budowlanego
 • zawartość
 • dokonywanie wpisów.

6. Przepisy karne

Michał Substyk – wieloletni praktyk na rynku zarówno nieruchomości mieszkaniowych w starych i nowo wybudowanych zasobach, jak i nieruchomości komercyjnych. Licencjonowany zarządca nieruchomości z doświadczeniem deweloperskim w zakresie analiz rynku nieruchomości, planowania i realizacji procesów inwestycyjnych.