Nieruchomości szkolenia

Energotrendy w nieruchomościach

Kierunek oszczędności jest jak najbardziej naturalny wziąwszy pod uwagę nie tylko nowe przepisy i dyrektywy unijne ale również analizę portfela zwykłego Kowalskiego. Wzrastające ceny paliw tradycyjnych i prognozy dalszego ich wzrostu popychają wielu inwestorów w kierunku szukania wszelkich oszczędności.

To właśnie rodzi wyzwanie dla całej branży budowlanej w tym dla Zarządców Nieruchomości, którzy stoją na pierwszej linii oczekiwań i aspiracji użytkowników budynków.

To Państwo mają znaczący wpływ na to, jakie rozwiązania energooszczędne zastosuje Kowalski, co będzie chciał o nich wiedzieć, jakie parametry porówna i zakup jakich systemów będzie rozważał.

Często będziecie podejmować lub uczestniczyć w rozmowach z firmami sprzedającymi i instalującymi nowoczesne systemy energooszczędne jako reprezentanci interesów Waszych klientów. A może to dzięki Waszemu doradzeniu klient zacznie zastanawiać się czy warto i jak warto oszczędzić, a po realizacji inwestycji będzie Wam wdzięczny za znalezienie dodatkowych złotówek w jego portfelu.

Szkolenie skierowane do:

-zarządców nieruchomości

- pośredników w obrocie nieruchomościami

- rzeczoznawców majątkowych

Program szkolenia:

1. Wentylacja mechaniczna z rekuperacją korzyści w zakresie komfortu i ekonomii, problemy związane z projektowaniem, wykonaniem i eksploatacją, dobór urządzeń, najczęstsze błędy

2. Pompy ciepła techniczne możliwości zastosowania, kalkulacja energetyczna i ekonomiczna, właściwy dobór dolnego źródła, unikanie podstawowych błędów

3. Wykorzystanie kominka ,kominek jako źródło grzewcze, integracja z systemem wentylacji, zastosowanie kominka do podgrzewania c.w.u., ograniczenia technologiczne i niezbędne zabezpieczenia

4. Ogrzewanie - przegląd opłacalności różnych systemów grzewczych c.w.u. i c.o., możliwość wykorzystania paliw odnawialnych, oszczędności wynikające z różnych technologii, kiedy warto decydować się na modernizację, rekomendowane rozwiązania energooszczędne

5. Kolektory słoneczne sposoby wykorzystania energii słonecznej, parametry techniczne, dobór i działanie systemu, integracja instalacji słonecznych w elewacje budynków, praktyczne wskazówki, jak uniknąć błędów, ekologia i ekonomia

6. Izolacja termiczna budownictwo w ostatnich kilkudziesięciu latach a termoizolacje, materiały i technologie, podstawy prawne efektywności energetycznej budynków, zyski ekonomiczne, częste błędy, opłacalność różnych rozwiązań

7. Dom pasywny – klasa energetyczna budynków , certyfikacja energetyczna – przepisy prawne i praktyka, projektowane zapotrzebowanie energetyczne, audyty energetyczne, parametry, wskazówki praktyczne, zasady klasyfikacji, opłacalność inwestycji

Osoby prowadzące:

dr inż. Krystian Kurowski (zajęcia 5-8) specjalista z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) i efektywności energetycznej (audytor energetyczny). Adiunkt w Instytucie Paliw i Energii Odnawialnej, z-ca kierownika Laboratorium Badawczego Kolektorów Słonecznych, Ekspert ds. oceny wniosków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działań 9.4 i 10.3, wykładowca, trener. Absolwent Politechniki Łódzkiej - Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska oraz WAT - Wydziału Cybernetyki. Stypendium naukowe DBU na Uniwersytecie Stuttgart i Fraunhofer Institut w dziedzinie wykorzystania aktywnego i pasywnego energii słonecznej. Doktorat z zakresu wykorzystania energii promieniowania słonecznego. Autor i współautor kilku publikacji książkowych, kilkudziesięciu artykułów i wystąpień na konferencjach krajowych i zagranicznych.

dr inż. Zenon Spik (zajęcia 1-4) specjalista z zakresu ciepłownictwa, ogrzewnictwa i wentylacji. Absolwent Politechniki Warszawskiej - Wydziału Inżynierii Środowiska. Pracownik naukowo – dydaktyczny na Wydziale Inżynierii Środowiska PW. Jest autorem kilkunastu publikacji w czasopismach krajowych i wielu referatów na konferencjach i sympozjach o zasięgu krajowym i zagranicznym. Autor lub współautor projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych w zakresie instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych m.in. projekt budowlany i wykonawczy instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz chłodzenia kompleksu basenów termalnych w Bukowinie Tatrzańskiej. Autor szeregu ekspertyz oraz opinii technicznych z zakresu funkcjonowania instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych. W obszarze jego zainteresowań znajdują się nowoczesne systemy wentylacyjno – klimatyzacyjne oraz ogrzewcze zwłaszcza w zastosowaniach dla budynków energooszczędnych.
 

formularz (doc)