Nieruchomości szkolenia

Zasady sporządzania, księgowania i korygowania naliczeń i rozliczeń. Sprawozdanie wspólnoty mieszkaniowej.Podatki wspólnot mieszkaniowych


Czy rozumiesz....

 • Zakres obowiązków zarządu wspólnoty, zarządcy nieruchomości i właścicieli lokali w sprawach finansowych.
 • Jaki są podobieństwa pomiędzy księgowością wspólnoty mieszkaniowej a ogólnie akceptowanymi zasadami rachunkowości.
 • Jak prowidłowo sporządzić sprawozdania finansowe

  Na szkoleniu nauczysz się:

 • Kursanci zostaną zapoznani z ustaleniem zasad rozliczenia kosztów wody, energii cieplnej i wywozu nieczystości
 • Uczestnicy zapoznają się dokładnie z pojęciami z zakresu rachunkowości wspólnoty
 • Prelengenci w sposób jasny i praktyczny przedstawią zasady rozliczania zaliczek,  które ponoszą członkowie wspólnoty
 • Omówione zostaną przepisy podatkowe i źródła finansowania wspólnoty
 • Pokazane zostaną na przykładach praktycznych typowe rozwiązania trudnych przpadków w prowadzeniu księgowości wspólnoty mieszkaniowej
 • Przedstawione zostaną rozliczania i finansowania remontów
 • W sposób jasny i czytelny zostanie omówione sporządzanie sprawozdania finansowego

 

W bardzo licznych przypadkach prowadzenia rachunkowośći wspólnoty popełniane są błędy, które wynikają najczęściej z braku znajomości elementarnych zasad rozliczania przychodów i rozchodów wspólnoty. Źle prowadzona księgowość może spowodować brak pokrycia zaplanowanych wydatków, choćby na zaplanowane remonty.

 

 

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Zasady sporządzania, księgowania i korygowania naliczeń i rozliczeń. Sprawozdanie wspólnoty mieszkaniowej.
 • Naliczanie zaliczek
 • Ustalenie zasad rozliczenia kosztów wody, energii cieplnej i wywozu nieczystości.
 • Sprawozdania wspólnoty mieszkaniowej.
 1. Podatki wspólnot mieszkaniowych
 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
 • Ustawa o podatku od towarów i usług
 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Podatek od nieruchomości
 • Opłata za środowisko
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych
 • Sprawozdania dla GUS i banków (w przypadku zaciągania kredytów)

 

OSOBA PROWADZĄCA

Michał Czaplińskilicencjonowany zarządca nieruchomości, absolwent Politechniki Wrocławskiej i The University of Vermont. Autor publikacji na łamach „Wspólnoty Mieszkaniowej”, współautor podręcznika „Księgowość i rozliczenia wspólnot mieszkaniowych”. Zajmuje się w finansami i rachunkowością nieruchomości mieszkaniowych.


 

formularz (doc)