Nieruchomości szkolenia

Inwestowanie w nieruchomości komercyjne i mieszkaniowe. Rozliczenia podatkowe

 

I. Podatki występujące w procesie inwestycyjnym – krótka charakterystyka


1. Podatek VAT, PIT/CIT, PCC, podatki od posiadania nieruchomości (podatek od nieruchomości, rolny i leśny)
2. Rozliczenia podatkowe przy zakupie nieruchomości: PCC, VAT (odliczenie), CIT/PIT (koszty, zakup na kredyt itp.)
3. Zagadnienia podatkowe występujące w związku z posiadaniem nieruchomości: podatki od posiadania majątku, amortyzacja obiektów, koszty bieżące, opodatkowanie zysków z nieruchomości
4. Podatki występujące przy sprzedaży: VAT/PCC, CIT/PIT
5. Odpowiedzialność za cudze zaległości podatkowe występująca przy inwestowaniu w nieruchomości

II. Klasyfikacja podatkowa nieruchomości


1. Towary handlowe, majątek trwały
2. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, inwestycje w cudzy majątek
3. Towary handlowe a towary w podatku VAT
4. Grunty i prawo użytkowania wieczystego gruntów
5. Klasyfikacje statystyczne (PKOB, KRŚT) a podatki
6. Klasyfikacje obiektów budowlanych w prawie budowlanym a podatek od nieruchomości
7. Klasyfikacje gruntów a podatki od posiadania gruntów (rolny, leśny, od nieruchomości)

III. Rozliczenia podatkowe przy zakupie nieruchomości


1. Rozliczenie zakupów w czasie (CIT/PIT)
2. Koszty podatkowe
3. Rozliczenie VAT: odliczenie, korekta
4. Rozliczenie PCC
5. Inne formy nabycia: zamiana, aport, dziedziczenie – rozliczenia podatkowe

IV. Zagadnienia podatkowe występujące w związku z posiadaniem nieruchomości


1. Rozliczanie kosztów związanych z nieruchomością (bieżących i finansowych)
2. Amortyzacja majątku: zasady, podstawa amortyzacji, stawki podstawowe i podwyższone, modernizacje i remonty, amortyzacja podczas przebudowy, inne problemy
3. Rozliczanie najmu
a) konstrukcja umowy a rozliczenia podatkowe, klauzule dozwolone i niedozwolone
b) kalkulacje czynszu i opłat dodatkowych,
c) sprawozdawczość i kontrola najemców
d) podnoszenie czynszu, dopuszczalne klauzule
e) rozliczenie nakładów po zakończeniu umowy najmu
f) strata z najmu

V. Podatki od zysków kapitałowych przy inwestycjach w spółki nieruchomościowe
 

formularz (doc)