Nieruchomości szkolenia

Inwestowanie w nieruchomości. Rozliczenia podatkowe

Szkolenie skierowane do:

- Zarządców nieruchomości

- Pośredników w obrocie nieruchomościami

- Rzeczoznawców majątkowych

- Doradców nieruchomości

- Deweloperów

- Administratorów nieruchomości

- Członków wspólnot mieszkaniowych

- Spółdzielni mieszkaniowych


Na szkoleniu dowiesz się:

- jak odpowiednio dokonać kwalifikacji podatkowej?

- jak rozliczyć podatek przy zakupie nieruchomości?

- jakie czynności czekają na Ciebie po zakupie nieruchomości?

- jak zawrzeć odpowiednią umowę najmu?

- jakie sa postanowienia wpływajace na rozliczenia podatkowe?

 

Program szkolenia

I. Klasyfikacja podatkowa nieruchomości

1. Towary handlowe, majątek trwały w podatkach dochodowych

2. Towary handlowe w podatku VAT

3. Grunty i prawo użytkowania wieczystego gruntów

4. Związek klasyfikacji statycznych z rozliczeniem podatkowym

II. Rozliczenia podatkowe przy zakupie nieruchomości

1. Koszty podatkowe. Rozliczenie kosztów w czasie

2. Odliczenie i korekta VAT3. Podatek od czynności cywilnoprawnych

III. Posiadanie nieruchomości

1. Amortyzacja majątku

2. Modernizacje i remonty

3. Umowy najmu. Postanowienia mające wpływ na rozliczenia podatkowe

 

Osoba prowadząca:

Stella Brzeszczyńska - Prawnik, doradca podatkowy, prowadzi Kancelarię Doradztwa Prawnego i Podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z obrotem i posiadaniem nieruchomości. Wieloletni wykładowca prawa podatkowego dla biegłych rewidentów, księgowych, doradców podatkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego.
 

formularz (doc)