Nieruchomości szkolenia

Inwestycje budowlane - legalizacja samowoli budowlanej

Dla kogo: szkolenie skierowane do osób, które podczas swojej pracy stykają się z licznymi problemami ze sprzedażą nieruchomości, które mają nieurgulowany stan prawny związany z zakończeniem budowy z legalizacją samowoli budowlanej bądź źle dokonanym odbiorem nieruchomości.


Program szkolenia:


1. Ustawowi uczestnicy procesu budowlanego – prawa i obowiązki;


2. Odstępstwa od warunków techniczno-budowlanych;


3. Pozwolenie na budowę i zgłoszenie budowy;


4. Realizacja inwestycji w warunkach istotnych odstępstw od warunków pozwolenia na budowę lub projektu budowlanego;


5. Zmiana sposobu użytkowania obiektu lub jego części;


6. Samowola budowlana - procedury związane z jej legalizacją;


7. Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego;


8. Dyskusja

 

Osoba prowadząca: mgr inż. arch. Alicja Podgórska – Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kielcach, autorka licznych publikacji dotyczących prawa budowlanego.
 

formularz (doc)