Nieruchomości szkolenia

Pozyskiwanie nieruchomości do zarządzania

Praktyczne porady w zakresie technik marketingowych i operacyjnych przy pozyskiwaniu i przejmowaniu nieruchomości.

 Czy wiesz...

 • Czy widziałeś siebie, gdy prowadzisz rozmowę handlową?
 • Czy wiesz jak odczytać emocje rozmówcy po uścisku dłoni i jaka strategię negocjacyjna przyjmie wobec ciebie?
 • Czy wiesz, że wybór miejsca przy stole jest sygnałem nastawienia do negocjacji z Tobą?
 • Czy Twoi partnerzy będą mieć skrupuły przed wykorzystaniem mowy ciała w negocjacjach i rozmowie handlowej?
 • Jaka forma reklamy jest najskuteczniejsza przy pozyskiwaniu nieruchomości do zarządzania?
 • Jak przygotować ofertę na zarządzanie?
 • Że treść oferty ma wpływ na późniejszą realizację umowy o zarządzanie.
 • Jak skalkulować cenę do oferty?
 • Jak postępować przy przejęciu nieruchomości?
 • Czy potrzebna jest inwentaryzacja nieruchomości przy jej przejęciu?

Korzyści ze szkolenia:

 • Poznanie technik marketingowych
 • Opracowanie, poprawienie, doprecyzowanie własnej autoprezentacji w trakcie sprzedaży oferty.
 • Opanowanie sztuki odczytywania mowy ciała klientów i ich nastawienia.
 • Przećwiczenie umiejętności prezentowania oferty z wykorzystaniem mowy ciała i komunikatów werbalnych.
 • Nauczenie się wykorzystania komunikacji werbalnej i niewerbalnej podczas sprzedaży.
 • Omówiona zostanie zawartość oferty oraz sposób kalkulacji ceny.
 • Omówione zostaną obowiązki w zakresie obowiązkowych kontroli obiektu budowlanego.
 • Omówione zostaną etapy przejmowania nieruchomości.

 

Do lamusa odchodzi prezentacja oferty w firmie w pozycji siedzącej. Coraz częściej od managera i osób obsługujących klienta oczekuje się dokonywania profesjonalnej prezentacji oferty. Dotychczas managerowie i handlowcy opanowywali operowanie głosem oraz tricki negocjacyjne. Przyszedł czas na „wrzucenie kolejnego biegu”. Czas na poznanie technik komunikacyjnych i marketingowych dających przewagę nad klientem i co ważne nad konkurencją.

Celem modułu praktycznego szkolenia jest przedstawienie metod postępowania przy poszukiwaniu i pozyskiwaniu nieruchomości do zarządzania. Omówiona zostanie rola oferty, oraz podane schematy jej przygotowywania i kalkulowania ceny. Przedstawiona zostanie socjotechnika prowadzeni rozmów z kontrahentem. Wyjaśniona zostanie rola inwentaryzacji przy przejęciu nieruchomości.

 

Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do zarządców wszystkich nieruchomości, którzy pragną rozwijać swoja działalność dbając o swój wizerunek i profesjonalizm. Jest dla managerów, którzy widzą szansę w wykorzystaniu mowy ciała do:

- własnej autoprezentacji,

- zaprezentowania oferty jako cennej i wartościowej,

- zrozumienia partnerów biznesowych i ich nastawienia,

- potwierdzenia, że druga strona wykorzystuje mowę ciała do negocjacji,

- obrony przed klientami wykorzystującymi komunikację niewerbalną do manipulowania procesem negocjacji i rozmowy handlowej.

 

Cena szkolenia:

Koszt uczestnictwa: 320 zł brutto/osoba

Cena zawiera:

 - materiały szkoleniowe

 - całodzienny serwis kawowy

- warsztaty praktyczne i konsultacje z trenerem

formularz (doc)

MODUŁ PIERWSZY - PREDYSPOZYCYJNY

Prezentacja mieszkania prezentacji nie równa. Jaki mam styl prezentowania przed klientem?

 • Dobór stylu do reprezentowanej firmy oraz temperamentu.
 • Rodzaje prezentacji i najczęściej popełniane błędy w prezentacji mieszkania
 • Pierwsze wrażenie a sukces.
 • Budowa wizerunku poza słowami - przestrzeń, władza, status, symbolika.
 • Czego nie powinno się robić przed prezentacją. Ograniczenia żywnościowe przed rozmową handlową – winowajcą negatywnego odbioru nie jest tylko czosnek.

Mowa ciała w kontaktach z klientem i w promocji firmy

 • Gesty pewności siebie, uzupełniające słowa.
 • Emocje w ruchach ciała – kinezyka.
 • Kontakt wzrokowy.
 • Poruszanie się w przestrzeni.
 • Sygnały niepewności, kłamstwa, stresu, wiarygodności.
 • Proksemika- jak zarządzać przestrzenią by zbudować dobre relacje.
 • Haptyka – dotyk a kreowanie relacji.
 • Chronemika – zarządzanie czasem w kontaktach z klientami.
 • Budowanie zgodność przekazu werbalnego i mowy ciała.

Mowa niewerbalna klientów

 • Co oni myślą, gdy z nimi rozmawiam?
 • Rozmowa to proces – jak z monologu zrobić dialog.

Operowanie głosem

 • Ustalenie kompetencji komunikacyjnych
 • Ćwiczenia komunikacji z klientem.
 • Tempo mówienia i inne walory głosu – a wiarygodność , przekonywanie i zrozumienie przekazywanej klientowi treści.

Techniki wywierania wpływu:

 • Potęga sugestii oraz emocji w perswazji.
 • Skuteczne techniki wykorzystywane w trakcie komunikacji z klientem.

Wizerunek i wiarygodność firmy i produktu.

 • Wizerunek - co to jest?
 • Znaczenie wizerunku dla realizacji celów sprzedażowych.
 • Kto tworzy wizerunek?
 • Rola pracownika w tworzeniu wizerunku.

Tradycyjne narzędzia marketingu.

 • Promocja - specyfika i przydatność działań.
 • Sprzedaż osobista.
 • Promocja dodatkowa, kupony, talony, bony zniżkowe.
 • Wydarzenia w firmie.
 • Marketing a realna sprzedaż.
 • Merchandising, czyli tworzenie wizerunku produktu.
 • Marketing internetowy,Telemarketing.

Nowoczesne narzędzia marketingu.

 • Marketing internetowy: witryny, wyszukiwarki, reklama - formy i trendy, e-mailing.
 • Społeczności internetowe – portale, grona.
 • Marketing wirusowy, spamy, blogi, chat-y, fora dyskusyjne.
 • Marketing bezpośredni, partyzancki (guerilla marketing), szeptany i ukryty.
 • Experiential Marketing.
 • Event marketing.
 • Customer Relationship Management.
 • Programy lojalnościowe.
 • Relationship marketing.
 • Customer Experience Manag

 

MODUŁ DRUGI - PRAKTYCZNY

Metody pozyskiwania nieruchomości do zarządzania:

 • przetargi, przygotowywanie dokumentacji przetargowej, koszty, wadia i kaucje, zagrożenia związane z przetargami,
 • wyszukiwanie nieruchomości do zarządzania,
 • polecenie i rekomendacja,
 • własne kontakty

Oferta

 • zasady przygotowywania oferty,
 • wpływ oferty na umowę o zarządzanie,
 • zawartość oferty,
 • kalkulacja ceny,
 • negocjacje cenowe i ich wpływ na zawartość oferty,

Przejecie nieruchomości

 • przejecie obiektu,
 • przejecie dokumentacji
 • inwentaryzacja nieruchomości i dokumentacji, jej cel i skutki dla zarządcy i jego pracy.

Spotkanie poprowadzą: Maurysy Seweryn - moduł predyspozycyjny i Michał Substyk - moduł praktyczny

Maurycy Seweryn – Wykładowca „Autoprezentacji i wystąpień publicznych” oraz „Etykiety w biznesie” w Studium Podyplomowym oraz „Komunikacji społecznej” na kierunku Dziennikarstwo i PR w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu. Wykładowca „Komunikacji społecznej” w WSBiO w Warszawie. Jako jedyny przeprowadził w 2012 roku badania na temat wiarygodności prezenterów i mowy ciała w Polsce. Komentuje mowę ciała dla TVN „Fakty”, Polskiego Radio i dziennika.pl.
Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego i stypendysta Uniwersytetu Humboldta w Berlinie. Były doktorant w Katedrze Zarządzania WSPiZ im. Leona Koźmińskiego. Absolwent Krajowego Centrum Edukacji Europejskiej oraz Studium Stosunków Międzynarodowych IPB.
Doświadczenie w komunikacji i kreowaniu wizerunku zdobywa od 1995. Przeszedł drogę od szeregowego pracownika do stanowiska kierownika projektu, dyrektora ds. sprzedaży, dyrektora ds. public relations, wiceburmistrza Dzielnicy Ochota. Prowadził biuro prasowe byłego marszałka – p. Marka Borowskiego. Przeprowadził wiele kampanii wizerunkowych i PR. Założyciel Warszawskiej Grupy Doradców Public Relations.


Michał Substyk jest licencjonowanym zarządcą nieruchomości, posiada licencję Nr 7687, uzyskaną w roku 2001. Przez wiele lat pracował w firmach deweloperskich, gdzie uczestniczył w realizacji projektów deweloperskich, zarządzał nieruchomościami deweloperskimi, uczestniczył w przekazywaniu nieuchomości wspólnotom mieszkaniowym. Od 2009 prowadzi własną działalność gospodarczą między innymi w zakresie zarządzania nieruchomościami po deweloperskimi. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach oraz członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych oraz renomowanym wykładowcą na kursach i szkoleniach dla zarządców nieruchomości.

Organizatorem kursu jest

Grupa szkoleniowo-eventowa Paulina Gajownik
Mariańskie Porzecze 87, 08-470 Wilga

NIP: 826-214-99-48 REGON: 361777826