Nieruchomości szkolenia

Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej w branży nieruchomości

 

 
 
Szkolenie polecamy
 • pracownikom biur zatrudnienia
 • osobom bezrobotnym
 • poszukujących pierwszą pracę
 
Zakres poruszanej tematyki zajęć
 • spotkania kwalifikacyjne
 • przygotowanie do rozmowy
 • źródła informacji o zatrudnieniu
 • pytania do rekrutera
 • mowa ciała
 • negocjacja wynagrodzenia
 • unikanie błędów w rozmowie z rekruterem
 • Twoje CV jak najlepiej się zaprezentować
 
 
 
 
APLIKACJA PRACY
Szkolenie przeznaczone dla osób pozostających bez pracy lub zamierzających jej zmianę czy poszukiwanie. Jak należy się przygotować na spotkanie z rekrut erem, jak najlepiej wyeksponować swoją osobę, swoje zalety i umiejętności.
 
B H P I KODEKS PRACY
Prawo pracy reguluje zagadnienia związane z ochroną życia i zdrowia pracowników, stosunku pracy, jak i warunków pracy. Podstawowym aktem prawnym jest KODEKS PRACY (Kp.). Zawiera on przepisy dotyczące pomieszczeń do pracy, urządzeń, maszyn i narzędzi oraz warunków niebezpiecznych i szczególnie szkodliwych, przyjętych zasad, dotyczących między innymi nawiązania, trwania i rozwiązania stosunku pracy. Kodeks Pracy reguluje obowiązki pracodawcy pod względem stanu i warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Słuchacze przechodzą stosowne szkolenie, po którym otrzymują zaświadczenie wymagane przez Kodeks Pracy.

 

Cena szkolenia: 

Koszt uczestnictwa: 190 zł/osoba

Cena zawiera:

 •  materiały szkoleniowe
 • całodzienny serwis kawowy
 •  warsztaty praktyczne i konsultacje z trenerem
formularz (doc)

 Szkolenie poprowadzi: Wojciech Jan Konieczny

 Wojciech Jan Konieczny, absolwent wydziału zarządzania Szkoły Wyższej Warszawskiej  Collegium Varsoviense oraz Wyższej Szkoły Ekonomicznej im. Prof. Wiszniewskiego w Warszawie. Wieloletni praktyk w dziedzinie zarządzania spółkami prawa handlowego. Specjalista w opracowywaniu i wdrażaniu planów naprawczych. Zarządca nieruchomości legitymujący się licencją zawodową o nr 14587. Członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej sekcji zarządców nieruchomości. Od 2006 roku Dyrektor Zarządzający TBS Bemowo w Warszawie. Wykładowca wielu tematów z dziedziny zarządzania nieruchomościami i prawa cywilnego. Specjalista z rozliczania kosztów dostawy mediów do nieruchomości budynkowej. Autor publikacji pt. :ALGORYTM ROZLICZANIA MEDIÓW”, „PORADNIKA ADMINISTRATORA NIERUCHOMOŚCI” oraz opracowania pt. „INWENTARYZACJA FUNDAMENTEM ZARZĄDZANIA”. Ponadto jest autorem oprogramowania „MEDIATOR” do rozliczania mediów, „SANITOR” do rozliczenia kosztów utrzymywania czystości, „INWENTOR” do inwentaryzacji zasobu, czy „DOKUMENTOR” będącym zbiorem firmowej  dokumentacji w ograniczonej edycji, dla potrzeb TBS Bemowo.