Nieruchomości szkolenia

Jak skutecznie przygotować i przeprowadzić zebranie wspólnoty?

Szkolenie stanowi kompendium wiedzy na temat przygotowania i prowadzenia zebrań wspólnot. Podane są przepisy prawa regulujące kwestie związane z przygotowaniem, zwołaniem i przeprowadzeniem zebrania oraz praktyczne rady jak szybko i skutecznie je przeprowadzić. Omówiona zostanie zawartość sprawozdania zarządu wspólnoty, plan gospodarczy oraz protokołowanie zebrania. Podane będą praktyczne rady jak unikać błędów przy zwoływaniu zebrań, ich prowadzeniu oraz głosowaniu nad uchwałami.

formularz (doc)

1. Podstawowe akty prawne.


2. Przygotowanie do zebrania

a) sprawozdanie zarządu lub zarządcy
b) plan gospodarczy
c) projekty uchwał
d) porządek obrad
e) zawiadomienia o zwołaniu zebrania
f) weryfikacja wykazu właścicieli i przypadających im udziałów
g) karty lub listy do głosowania

 

3. Zwołanie zebrania


4. Przeprowadzenie zebrania

a) uprawnieni do udziału w zebraniu
b) prowadzenie zebrania
c) głosowanie wniosków i uchwał

 

5. Protokół z zebrania


6. Działania po zebraniu

a) zbieranie głosów w trybie indywidualnego ich zbierania przez zarząd
b) powiadomienie właścicieli o wynikach głosowania
c) realizacja przyjętych uchwał i wniosków
 

 

Michał Substyk – wieloletni praktyk na rynku zarówno nieruchomości mieszkaniowych w starych i nowo wybudowanych zasobach, jak i nieruchomości komercyjnych. Licencjonowany zarządca nieruchomości z doświadczeniem deweloperskim w zakresie analiz rynku nieruchomości, planowania i realizacji procesów inwestycyjnych.