Nieruchomości szkolenia

Audyt nieruchomości. Analiza stanu prawnego i technicznego nieruchomości

„Jak i gdzie uzyskać informacje niezbędne przy przejmowaniu nieruchomości do zarządzania, przy zbywaniu nieruchomości lub nabywaniu (grunt-działki, budynki, lokale)”

Cel szkolenia: 
Zapoznanie uczestników szkolenia z aspektami prawnymi i technicznymi dotyczącymi nieruchomości. Zaznajomienie z dokumentami dotyczącymi nieruchomości oraz sposobem ich powstawania i wpływem na nieruchomość

Korzyści ze szkolenia:
Uczestnicy szkolenia, po jego zakończeniu będą potrafili, w oparciu o posiadane dokumenty, dokonać oceny stanu prawnego i technicznego nieruchomości, oraz będą potrafili znaleźć ewentualne niebezpieczeństwa związane z tym stanem a dotyczących konkretnej nieruchomości

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
Szkolenie dedykowane jest zarządcom, administratorom i wszystkim tym, którzy taką wiedzą są zainteresowani a niekoniecznie związani są z rynkiem nieruchomości.

 

Szkolenie ma charakter interaktywnego warsztatu i zakłada aktywną partycypację uczestników, konsultację ich pomysłów oraz praktyczną naukę. Uczestnicy podczas szkolenia będą pracować na realnych przykładach ze swojego życia zawodowego („business case”).

 

Cena szkolenia:

Koszt uczestnictwa: 350 zł brutto/osoba 

Cena zawiera:

·        materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej

·        całodzienny serwis kawowy oraz lunch

·        Warsztaty praktyczne i konsultacje z trenerem

 

 

formularz (doc)

Program szkolenia 

  1. Elementy prawa rzeczowego i zobowiązaniowego w zakresie związanym z nieruchomością

a)     własność

b)     użytkowanie wieczyste

c)     ograniczone prawa rzeczowe

d)     najem i dzierżawa

  1. Księga wieczysta jako podstawowe źródło informacji o stanie prawnym nieruchomości

a)     podstawy wpisu w księdze wieczystej

b)     wyszukiwanie informacji na temat konkretnej nieruchomości

  1. Kataster nieruchomości

a)     podstawa wpisu w ewidencji gruntów i budynków

b)     mapa ewidencyjna

c)     mapa zasadnicza

  1. Zagospodarowanie przestrzenne

a)     miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

b)     studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

c)     decyzja o warunkach zabudowy i decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

  1. Zmiana przeznaczenia gruntów w mpzp a wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej
  2. Prawo pierwokupu a pierwszeństwo nabycia

a)     prawo pierwokupu gminy

b)     prawo pierwokupu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

c)     prawo pierwokupu Lasów Państwowych i parków narodowych

  1. Dokumentacja budowlana

a)     pozwolenie na budowę

b)   książka obiektu budowlanego

 

Jacek Chruślicki – rzeczoznawca majątkowy, pośrednik w obrocie nieruchomościami. Biegły sądowy w zakresie wyceny nieruchomości.
Główny specjalista w Wydziale Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
Od kilkunastu lat zajmuje się kwestiami związanymi z zarządzaniem nieruchomościami publicznymi, analizą stanu prawnego i technicznego nieruchomości, regulowaniem stanu prawnego nieruchomości, wywłaszczaniem nieruchomości, zwrotami wywłaszczonych nieruchomości, ograniczaniem praw do nieruchomości oraz ustalaniem odszkodowania za pozbawienie bądź ograniczenie praw do nieruchomości.

Terminy szkoleń

Termin Miejsce Cena Zapisy Formularze
2019-05-09 Warszawa 350 zł wyślij zgłoszenie » formularz (doc) »Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem w innym mieście, poinformuj nas o tym!

  Miejsce szkolenia:

Warszawa, Towarowa 22

Godziny szkolenia:

10.00-16.00

Dla uczestników szkolenia bezpłatny parking, wjazd od ul.Miedzianej