Nieruchomości szkolenia

Jak prawidłowo wypełnić obowiązek prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego?

Szkolenie skierowane do:

- Zarządców nieruchomości

- Pośredników w obrocie nieruchomościami

- Rzeczoznawców majątkowych

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest omówienie podstawowych obowiązkowych przeglądów, podanie ich podstawy prawej oraz przepisów wykonawczych na podstawie których należy przeprowadzać obowiązkowe przeglądy. Podane będzie kto może wykonywać obowiązkowe przeglądy, w jakich terminach należy je wykonywać i jakie grożą sankcje za ich nie wykonywanie.

Omówiona będzie książka obiektu budowlanego, która służy do dokumentowania przeprowadzonych przeglądów.

Elementem szkolenia będzie szczegółowy instruktaż jak prowadzić książkę obiektu budowlanego. Omawiany materiał będzie zawierać liczne praktyczne uwagi i wskazówki.

Program szkolenia:

1. Odpowiedzialność zarządcy, zakres obowiązków zarządcy

2. Obowiązki wynikające z przepisów prawa:

• ustawa prawo budowlane
◦ definicje
◦ nadzór nad dokumentacją
◦ obowiązki właściciela i zarządcy
◦ obowiązkowe kontrole
◦ terminy wykonywania kontroli
◦ osoby uprawnione do wykonywania przeglądów
◦ obowiązki w przypadku zagrożeń

3. Obowiązki wynikające z przepisów prawa c.d.

• rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych
◦ terminy wykonywania kontroli
◦ zasady wykonywania kontroli
◦ rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków


4. Dokumentowanie przeglądów

5. Działania po wykonaniu przeglądu.

6. Katastrofa budowlana

7. Zmiana sposobu użytkowania

8. Opinie i wytyczne Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

9. Prowadzenie książki obiektu budowlanego

• podstawa prawna
• cel prowadzenia książki obiektu budowlanego
• zawartość
• dokonywanie wpisów.

10. Przepisy karne

Osoba prowadząca:

Michał Substyk – wieloletni praktyk na rynku zarówno nieruchomości mieszkaniowych w starych i nowo wybudowanych zasobach, jak i nieruchomości komercyjnych. Licencjonowany zarządca nieruchomości z doświadczeniem deweloperskim w zakresie analiz rynku nieruchomości, planowania i realizacji procesów inwestycyjnych.
 

formularz (doc)