Nieruchomości szkolenia

Jak wybrać i rozliczyć firmę sprzątającą?

Szkolenie skierowanie dla:

-Zarządców nieruchomości

-Pośredników w obrocie nieruchomościami

-Rzeczoznawców majątkowych

 

O szkoleniu:


Zarządca lub właściciel nieruchomości często ma problemy z odpowiedzią na pytanie:

 

Jak ocenić pracę firmy zewnętrznej?

 

Szkolenie pozwoli w przystępny sposób na zdobycie niezbędnej i wystarczającej wiedzy z zakresu oceny:


• jakości pracy firmy sprzątającej,

• kosztorysu usługi profesjonalnego sprzątania obiektowego i terenowego, zgodnie z obowiązującym Kodeksem pracy,

• zasadami rozliczeń wykonań i wymogami zarządców bądź właścicieli.


Szkolenie rozwiąże szereg wątpliwości zarządcy/właściciela nieruchomości, które pojawiają się przy zamawianiu usługi sprzątania.

Pierwszą czynnością jest identyfikacja obiektu pod kątem usług utrzymania czystości, czyli określenie, jakich usług obiekt potrzebuje.

Kolejny krok, to właściwy dobór środków i sprzętu do utrzymania czystości. W niejednym obiekcie ten etap został zlekceważony, co skutkowało trwałym uszkodzeniem czyszczonej powierzchni.

Kolejna kwestia, która zostanie poruszona na szkoleniu to oszacowanie wstępnego budżetu oraz zestawienie tych oszacowań z możliwościami finansowymi zarządcy/właściciela obiektu.

Ostatnim etapem jest wybór firmy sprzątającej – a co za tym idzie przygotowanie właściwiej umowy o usługi sprzątania oraz powiązanie elementów umowy z pozycjami kosztorysu.

Doświadczenia praktyka przekazane na szkoleniu, wsparte przykładowym kosztorysem usługi sprzątania obiektowego i terenowego, formularzami (m.in. Zakresami prac, Harmonogramami prac, Grafikami prac okresowych, Kartą Kontroli Czystości obiektu) to niezbędna pigułka wiedzy z zakresu rozliczenia firmy sprzątającej.

 

Program szkolenia:

1. Nowe technologie sprzątania.

2. Umowa o utrzymaniu czystości

3. Jak wybrać odpowiednią firmę sprzątającą?

4. Jak rozliczyć firmę sprzątającą?
 


Osoba prowadząca:


Dr inż. Leszek Gabalewicz - absolwent Politechniki Wrocławskiej Wydziału Elektroniki i doktor Wydziału Technologii Budowy Maszyn. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu firm sprzątających oraz w sprzedaży usług utrzymania czystości. Przeszedł wiele szkoleń zawodowych potwierdzonych certyfikatami, m.in. w firmach: HAKO/Niemcy, Butcher's/USA, JohnsonDiversey, 3M, Libella. Kierował działem handlowym i operacyjnym jednej z największych usługowych firm sprzątających w kraju. Obecnie prowadzi własną firmę, jest prezesem spółki Propel System.

Autor specjalizuje się w kosztorysowaniu, ofertowaniu oraz audytowaniu usług sprzątania obiektowego i terenowego. Posiada wiele publikacji m.in. w magazynach: Firma Sprzątająca, Forum Czystości, Facility Manager; na łamach portali www.zarzadcy.com.pl; www.cleanlink.pl. Brał udział w ponad czterystu przetargach publicznych, konkursach ofert i zapytaniach ofertowych.

Dr inż. Leszek GABALEWICZ jest autorem dostępnego na rynku oprogramowania "CLEAN-EXPRESS PC" dla zarządców obiektów i usługowych firm sprzątających przeznaczonego do prowadzenia, monitorowania i kosztorysowania usług profesjonalnego utrzymania czystości.
 

formularz (doc)