Nieruchomości szkolenia

Komunikacja interpersonalna

 

Szkolenie dla zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawców majątkowych, doradców nieruchomości oraz do wszystkich osób, które są świadome tego, iż dobra komunikacja i dokładne zrozumienie stron jest podstawą sukcesu w każdym zawodzie.

 

Szkolenie dostarczy odpowiedzi na pytania:


Jak prezentować ofertę aby wzbudzić w kliencie motywujące do zakupu emocje?

Jak budować wypowiedź aby zainteresować klienta ofertą?

Jak indywidualnie dobierać argumenty do klientów?

 

Cel szkolenia


Efektywna komunikacja,

Umiejętność wpływania na emocje klienta,

Umiejętność budowania komunikatów perswazyjnych,

Umiejętność tworzenia indywidualnej strategii perswazji dobranej do każdego klienta

Szkolenie prowadzone jest w formie:


- wprowadzeń teoretycznych,


- ćwiczeń dających możliwość zastosowania i wprowadzania nowej wiedzy do poziomu świadomej kompetencji,


- dyskusji i analiz konkretnych przypadków,


- scenek symulacyjnych umożliwiających wykorzystanie nabytych umiejętności.

 

Program szkolenia:

1. Komunikacja i założenia
- Zidentyfikowanie i rozłożenie na czynniki pierwsze tego, co tworzy efektywną komunikację. Komunikacja jako narzędzie perswazji.


- Neurologiczne etapy uczenia się.


- Pętla: MYŚLĘ – MOWIĘ – DZIAŁAM – MAM.


- Ćwiczenia ujawniające ogólne zasady poprawnej, efektywnej komunikacji.


- Klucz do zrozumienia podejmowanych przez klienta decyzji: indywidualna subiektywna rzeczywistość : Mapa, Ramy, Filtry,


- Systemy reprezentacji.


- Umiejętność korzystania ze spójności komunikatów werbalnych i niewerbalnych. Umiejętność oddzielania faktów od wyobrażeń klienta.


2. Sztuka nawiązywania kontaktu
- Dopasowanie i prowadzenie,


- Budowanie stanu zaufania.


3. Narzędzia lingwistyczne ułatwiające proces komunikacji

- Wzorce językowe koncentrujące i ukierunkowujące uwagę klientów.


- Świadome używanie schematów językowych umożliwiających osiągnięcie najwyższej skuteczności w procesie komunikacji z klientem.


- Umiejętność używania zagadnień tj.: presupozycje, operatory modalne
 

4. Metaprogramy
- Identyfikowanie tendencji w działaniu poszczególnych klientów oraz sposobów podejmowania przez nich decyzji.


5. Rozbójnik
- Sztuka argumentowania wg zdobytych informacji jako narzędzie perswazji, czyli jak użyć całej wiedzy aby wzbudzić w kliencie chęć podjęcia decyzji

 

 

Osoba prowadząca: Aleksandra Połcik, absolwentka Politechniki Warszawskiej, Wydział Geodezji i Kartografii, Doktorantka na rodzimym wydziale. Trener w sztuce NLP certyfikat wydany przez Ph.D. Christina Hall NLP Meta Master Trainer; The Society of Neuro-Linguistic Programming California. Ośmioletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów rozwojowych. Działalność zawodowa przede wszystkim obejmuje edukację i rozwój sił sprzedaży. Od 5 lat pracuje w segmencie rynku nieruchomości i inwestycji.
 

formularz (doc)