Nieruchomości szkolenia

Kontrola obiektów budowlanych

Dla kogo: program szkolenia jest przeznaczony dla tej grupy osób, które zajmują się gospodarką nieruchomościami, w tym szczególnie stanem technicznym obiektów budowlanych. Doskonalenie zawodowe w zakresie utrzymania obiektów budowlanych w należytej sprawności technicznej przygotowania i przeprowadzania działalności w myśl Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2007 Nr 191 poz. 1373) oraz innych przepisów związanych z cytowaną ustawą. Celem szkolenia jest zaprezentowanie istotnych zmian jakie w latach 2006- 2009 r. zostały dokonane w ustawie prawo budowlane, oraz innych przepisach, które mają znaczenie dla bieżącego funkcjonowania Zarządców, a także ich odpowiedzialności prawne za stan techniczny powierzonych im w zarząd obiektów budowlanych.


PROGRAM SZKOLENIA:


1. Ogólnej informacje o prawie budowlanym i innych przepisach z nim związanych w zakresie istotnym dla zarządcy nieruchomości.


2. Przygotowanie do kontroli okresowej obiektu budowlanego.


3. Kontrola co pięć lat obiektu budowlanego.


4. Kontrola co pięć lat lokali w obiekcie budowlanym.


5. Samokontrola obiektu budowlanego w zakresie problematyki ppoż.


6. Samokontrola obiektu budowlanego w zakresie jego dostępności dla osób niepełnosprawnych.


7. Samokontrola dźwigów w obiekcie budowlanym w zakresie bezpieczeństwa ich używania.

 

Osoba prowadząca: mgr Waldemar Mazan – związany z budownictwem od 1958 roku. Dorobek zawodowy to prace projektowe oraz liczne z tym związane realizacje. Autor licznych publikacji dotyczących budownictwa i gospodarki obiektami budowlanymi.
 

formularz (doc)