Nieruchomości szkolenia

Księga wieczysta w systemie elektronicznym

Internetowa przeglądarka ksiąg wieczystych to jeden z etapów informatyzacji ksiąg wieczystych – tylko te dostępne w formie elektronicznej są objęte przeglądarką. Co zawiera przeglądarka ksiąg wieczystych? Zarówno aktualną, jak i zupełną (historyczną) treść KW ze wszystkimi zmianami. Jest to ogromne ułatwienie w obrocie profesjonalnym oraz dla zwykłych obywateli, które zdecydowanie poprawi dostęp do informacji o aktualnym stanie prawnym nieruchomości. Internetowa przeglądarka pozwoli m.in. na sprawdzenie aktualnej treści księgi wieczystej w momencie podpisywania umowy nabycia nieruchomości oraz na monitorowanie, czy złożony przez nas wniosek do księgi wieczystej został rozpatrzony, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów czy delegowania w tym celu pracownika.

 

formularz (doc)

1. Podstawowe zasady prawne wynikające z ustawy z dnia 6 lipca 1982r. O księgach wieczystych i hipotece.

2. Struktura elektronicznej księgi wieczystej, porównanie struktury księgi papierowej i elektronicznej.

3. Migracja ksiąg papierowych do postaci elektronicznej, dostępność wglądu do ksiąg w trakcie ich migracji, możliwość uzyskania odpisów, składanie wniosków do migrowanych ksiąg.

4. Sposób dokonywania wpisów i ich treść.

5. Zasady dostępu do ksiąg elektronicznych, zasady dostępu do akt ksiąg, uzyskiwania odpisów ksiąg elektronicznych.

6. Zajęcia praktyczne – ćwiczenia polegające na czytaniu i interpretacji wpisów zawartych w elektronicznej księdze wieczystej.

 

Ewa Winiczenko - aplikantka notarialna, pośrednik w obrocie nieruchomościami z piętnastoletnim doświadczeniem zawodowym, absolwentka wydziału prawa uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, były członek państwowej komisji kwalifikacyjnej w ministerstwie infrastruktury, pełnomocnik polskiej federacji rynku nieruchomości do spraw praktyk zawodowych, członek komisji szkoleniowej warszawskiego stowarzyszenia pośredników w obrocie nieruchomościami