Nieruchomości szkolenia

Księgi wieczyste po nowelizacji ustawy - interpretacja zapisów

Na szkoleniu zaprezentujemy zagadnienia związane ze zmianami jakie wejdą w życie  po nowelizacji Ustawy o Księgach Wieczystych i hipotece. Nowe przepisy weszły w życie w lutym 2011 i zmieniają wiele istotnych kwestii, które mają na celu usprawnienie działania sądów wieczystoksięgowych. Aby jak najlepiej przygotować się do tych zmian zapraszamy na szkolenie, na którym omówione zostaną wszystkie najważniejsze zagadnienia związane z hipoteką i Księgami Wieczystymi. Omówimy także regulacje zawarte w innych przepisach oraz kolejne projekty zmian.

formularz (doc)

1. Omówienie podstaw prawnych regulujących problematykę ksiąg wieczystych


2. Przydatna w praktyce literatura i strony internetowe


3. Zmiany ustawy o księgach wieczystych i hipotece obowiązujące bieżącym roku, w tym

  • rodzaje hipotek
  • pierwszeństwo hipotek
  • rozporządzanie opróżnionym miejscem hipotecznym
  • inne

 

4. Zmiany innych ustaw i projekty kolejnych zmian

 

5. Pozyskiwanie informacji z ksiąg wieczystych

  • podstawy wpisów
  • cechy wpisów w księgach wieczystych
  • system papierowy i elektroniczny
  • migracja ksiąg i jej praktyczne aspekty
  • www.ekw.ms.gov.pl

 

6. Podsumowanie , pytania
 

Małgorzata Bar licencja pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 48. Wieloletni praktyk i teoretyk, wykładowca zarówno na praktykach zawodowych jak i na studiach podyplomowych dla pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości. Od wielu lat prowadzi biuro pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Aktywnie uczestniczy w rozwoju warszawskiego rynku nieruchomości, uznana specjalistka do spraw nieruchomości.